Η Βουλευτής Ν. Φωκίδας Αφροδίτη Παπαθανάση, μίλησε την Τρίτη 11 Οκτωβρίου 2011, στην Ολομέλεια της Βουλής, στα πλαίσια της συζήτησης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις».

…«Για τα κόμματα εξουσίας αλλά και τα κόμματα της ευρύτερης αντιπολίτευσης υπάρχει πεδίο δόξης λαμπρό σχεδόν για τα πάντα – καθώς υπάρχει η διαφορετικότητα της αντίληψης,

η διαφορετικότητα στην ανάλυση και στην άποψη για τα πράγματα – υπάρχουν βέβαια επίλογοι και αστερίσκοι που μπορεί και μόνο να προστίθενται για να «υπερασπιστούν» και μόνο την ανάγκη της διαφορετικότητας και της αυτοσυντήρησης.

Ειδικά σήμερα, στον τομέα της κοινωνικής φροντίδας και της πρόνοιας δεν χωρούν αστερίσκοι, γιατί οι ανάγκες είναι πραγματικές και είναι δραματικές, γιατί μιλάμε για την αξιοπρέπεια των ανθρώπων και μιλάμε για την κατ’ εξοχήν έκφραση της κρίσης. Το παρόν σχέδιο νόμου χτυπά στην καρδιά του κράτους πρόνοιας και φέρνει μαζί του, πέρα από τα ειδικά τεχνικά χαρακτηριστικά, μεγάλες αλήθειες για τις οποίες πρέπει να απαντήσουμε ειλικρινά» ..

…«Έχοντας ζήσει τον μέγιστο παραλογισμό ενός πλήρους εξοπλισμένου Κέντρου Αποκατάστασης στην Άμφισσα – κέντρο πλήρως εξοπλισμένο από το 2006 – που ακόμη δεν μπορεί να λειτουργήσει – γιατί τίποτε δεν έγινε σύμφωνα με την νομική και διοικητική διαδικασία στην ώρα του και όπως έπρεπε , προσωπικά πιστεύω – και θα το στηρίξω με όλες μου τις δυνάμεις την προσπάθεια αυτή – ότι με το παρόν σχέδιο νόμου δίνονται πλέον οι δυνατότητες να κάνουμε στον χώρο τα πρόνοιας και της αποκατάστασης ατόμων με αναπηρία , σταθερά και ασφαλή βήματα. Δεν χρειαζόμαστε «πυροτεχνήματα» – χρειαζόμαστε σύνεση, σταθερά και ασφαλή βήματα»..

Τίθενται επί της ουσίας ξανά μέσα από αυτό το σχέδιο νόμου ουσιαστικά πολιτικά ζητήματα:

• Για την διαχρονική στάση και συμπεριφορά της πολιτείας απέναντι στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού,

• Γα την πολιτική συναλλαγή – ακόμη και στο ευαίσθητο πεδίο της πρόνοιας – με την σπάταλη και κοινωνικά άδικη και πολιτικά κολάσιμη συμπεριφορά όσων «διένειμαν» επιδόματα και συντάξεις σε ομάδες ψηφοφόρων και όχι σε αυτούς που πραγματικά τα είχαν ανάγκη,

• Για την αδυναμία της Πολιτείας εδώ και χρόνια να βάλει τάξη και σειρά στις δομές πρόνοιας, με στόχο την παροχή καλύτερων υπηρεσιών

• Για την αδυναμία – την μη συνεργασία των δομών πρόνοιας,
• Για το ότι οι κοινωνικές παροχές στην χώρα ενώ είναι σε ποσοστά από τα υψηλότερα της Ευρωπαϊκής Ένωσης – είναι από τις λιγότερο αποτελεσματικές για την καταπολέμηση της φτώχειας και του αποκλεισμού,

• Για τα εκατομμύρια ευρώ που ξοδεύονται σε κέντρα αποθεραπείας ξένων χωρών – με την οικονομική αιμορραγία των παθόντων και των οικογενειών τους και των ασφαλιστικών ταμείων,
Δηλαδή, τελικά και ο τομέας της πρόνοιας και της κοινωνικής αλληλεγγύης υπήρξε και αυτός καθρέπτης των στρεβλώσεων και της αναποτελεσματικότητας των τελευταίων δεκαετιών.

Το πολιτικά και ηθικά ζητούμενο είναι:

• Να προσφέρουμε ηθική και οικονομική στήριξη στα άτομα με αναπηρία και στις ευπαθείς ομάδες – να προσφέρουμε γαλήνη και προστασία – να συμπεριφερθούμε με την απαιτούμενη αξιοπρέπεια,

•  Να κάνουμε τους λίγους πόρους που διαθέτουμε – το μέγιστο δυνατόν αποδοτικούς,

• Να υπάρξει πλήρης διαφάνεια και έλεγχος, στην διάθεση των δυνάμεων και των πόρων

• Να εξοικονομήσουμε δυνάμεις από εκεί που σπαταλούνται σήμερα ασκόπως, και να τις κατευθύνουμε σε χρήσιμες ανάγκες που έχει η κοινωνία και στις οποίες δεν έχουμε επισέλθει. Όπως για παράδειγμα είναι η άνοια, το αλτσχάϊμερ, ο αυτισμός, οι άστεγοι και που είναι ένα πρόβλημα που εντείνεται και που για τα οποία παρεμβαίνουμε εξοικονομώντας από δυνάμεις και όχι υστερώντας από κάποιον πολίτη που δικαιούται και τις απολαμβάνει μέχρι σήμερα, αλλά εξοικονομώντας δυνάμεις.

Με το υπό συζήτηση σ/ν για την «Ανασυγκρότηση Φορέων κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις», συγκροτείται για πρώτη φορά σε ολόκληρη την επικράτεια Εθνικό Σύστημα Φυσικής & Ιατρικής Αποκατάστασης με την ένταξη Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας στο Ε.Σ.Υ.

Με την ένταξη των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας στα νοσοκομεία θα είναι δυνατή:

• Η παροχή υπηρεσιών αποκατάστασης στον πολίτη,
• Ενώ θα παραμείνει στον σκοπό των Κέντρων και η παροχή υπηρεσιών υγείας – όλων των ηλικιών – με κινητικά ή νοητικά προβλήματα.

• Επίσης σκοπός των Κέντρων θα είναι η πρώιμη διάγνωση, η ψυχολογική , κοινωνική και συμβουλευτική υποστήριξη, η ενημέρωση των Ατόμων με Αναπηρίες και των Οικογενειών τους και η προεπαγγελματική και επαγγελματική τους κατάρτιση.

Τα βασικά σημεία για την λειτουργία των κέντρων όπως εμφανίζονται στο σ/ν είναι τα ακόλουθα:

• Από 01.01.2012 οι υπηρεσίες των Κέντρων Φυσικής & Ιατρικής Αποκατάστασης (σχεδόν το σύνολο των ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ – ΚΣΑΜΕΑ ) θα παρέχονται από τα νοσοκομεία στα οποία εντάσσονται και θα λειτουργούν ως οργανικές μονάδες των νοσοκομείων , με την έκδοση του απαιτούμενου εσωτερικού οργανισμού του Κέντρου.

• Η κάλυψη των αναγκών των Κέντρων Φυσικής & Ιατρικής Αποκατάστασης θα προγραμματίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου των Νοσοκομείου και με απόφαση του Υπουργού Υγείας μετά από γνώμη του ΚΕ.Σ.Υ. μπορεί να ορίζεται η δυνατότητα πρόσληψης ιατρών και άλλων ειδικοτήτων απαραίτητων για την λειτουργία των εν λόγω Κέντρων.

• Ο Διοικητής του Νοσοκομείου – με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου – μπορεί να συνάπτει συμβάσεις με τους ασφαλιστικούς φορείς με βάση τις οποίες θα καλύπτονται από αυτούς υπηρεσίες που παρέχονται στους ασφαλισμένους τους από τα Κέντρα Φυσικής & Ιατρικής Αποκατάστασης.

• Διευθυντής στα κέντρα θα είναι φυσίατρος για να μπορεί να γίνει σωστά η δουλειά. Αυτός θα διευθύνει το κέντρο αποκατάστασης σε στήριξη με τους λογοθεραπευτές, με τους φυσιοθεραπευτές. Ποιο είναι το κέρδος από αυτή την κοινή λειτουργία; Το κέρδος είναι ότι το κέντρο αποκατάστασης όπως και το κέντρο υγείας θα είναι κάτω από τη μεγάλη διοικητική και οικονομική φροντίδα του νοσοκομείου. Δηλαδή, κερδίζουμε ανθρώπους, που σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να στήνει ξεχωριστό μαγειρείο για να ταΐσει, θα είναι παράρτημα του νοσοκομείου και θα στηρίξει τις ίδιες μονάδες που υπάρχουν και μία σειρά από άλλα πλεονεκτήματα.

Πιστεύω , πως σημεία που θα πρέπει να προσέξουμε – αλλά και να δρομολογήσουμε αφορούν τα ακόλουθα:

• Στα Κέντρα Φυσικής & Ιατρικής Αποκατάστασης θα πρέπει με σαφείς όρους να συνυπάρξουν η ιατρική και η κοινωνική παροχή & προστασία

• Υπάρχει μεγάλη ανάγκη οι δομές πρόνοιας και οι δράσεις πρόνοιας ανά περιφέρεια, ανά νομό να μπορέσουν να αποκτήσουν κοινό βηματισμό , συντονισμό και συνέργειες.

• Είναι αδιανόητο , σήμερα , σε έναν νομό να υπάρχουν δομές και χώροι που παρέχονται υπηρεσίες πρόληψης και πρόνοιας και οι Δομές αυτές να μην καταφέρει να έχουν μία συντεταγμένη δράση στήριξης του πληθυσμού. Άρα, είναι πολύ μεγάλη ανάγκη για συνέργειες των δράσεων αυτών όπως μεγάλη είναι η ανάγκη να ξεκαθαρίσει το θεσμικό πλαίσιο και να υπάρχει και δυνατότητα στήριξης Δομών & Δράσεων και μεταξύ των διαφόρων Υπουργείων. Για παράδειγμα, έχουμε τα ειδικά σχολεία. Στα ειδικά σχολεία (Υπ. Παιδείας) χρειάζονται κάποιες δράσεις και κάποιες ειδικότητες ανθρώπων οι οποίοι σήμερα μπορεί να υπάρχουν μόνο σε ένα κέντρο στήριξης (Υπ. Υγείας) . Πρέπει να βρείτε τον τρόπο να μπορεί και να πρέπει να μπορεί, για παράδειγμα, ο παιδοψυχολόγος από τη μία δομή να στηρίζει και την άλλη δομή.

• Σχετικά με τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου και ειδικά αυτά που έχουν χρηματοδότηση 100% από τον εθνικό προϋπολογισμό. Υπάρχουν οι δομές αυτές όπως είναι η Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας, με εξαιρετικά καλό επιστημονικό δυναμικό και έμπειρο προσωπικό. Είναι, όμως, για παράδειγμα κρίμα αυτή η μονάδα, να μην μπορεί να έχει κάποια άμεση συνέργεια ή με κάποιο τοπικό νοσοκομείο ή με ένα ειδικό σχολείο ή με ένα κέντρο αποκατάστασης.


 

Ακολουθείστε μας στο Google News