Συνάντηση της Γενικής Γραμματέως της Περιφέρειας Στ.Ελλάδας με ΦΟΣΔΑ Φωκίδας.

Η Γενική Γραμματέας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κα Κατερίνα Διαμαντοπούλου συναντήθηκε σήμερα 25/2/2010 με τoν Πρόεδρο και στελέχη του ΦΟΔΣΑ Νομού Φωκίδας. Αντικείμενο της συζήτησης αποτέλεσε η ολοκληρωμένη διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων στο Νομό.

Ο Πρόεδρος του ΦΟΔΣΑ κ. Στάθης Μαντζώρος ενημέρωσε για την πρόοδο στην ωρίμανση των έργων και από πλευράς Περιφέρειας εκφράστηκε η δέσμευση για αμέριστη υποστήριξη με κάθε δυνατό μέσο ώστε να προχωρήσει γρήγορα προς την κατεύθυνση του ολοκληρωμένου σχεδιασμού.