Μετά από πρόταση που κατατέθηκε στην Ολομέλεια του Δημοτικού Ψηφοδελτίου για τη σχεδιαζόμενη Διοικητική Μεταρρύθμιση, συνεδρίασε η Γραμματεία της Παράταξης και ομόφωνα αποφασίστηκαν τα εξής:

«Η Διοικητική Μεταρρύθμιση δεν αφορά μόνο στην Αυτοδιοίκηση.
Οφείλει να είναι ένα ολοκληρωμένο Σχέδιο διοικητικής ανασυγκρότησης της χώρας που θα διαπερνά όλα τα επίπεδα κεντρικής και περιφερειακής διοίκησης
     Μέχρι χθες παρατηρούσαμε να εξελίσσεται ένα έργο το οποίο έχει παιχθεί πολλές φορές.
Δημοσιεύματα και διαρροές αναφορικά με τη νέα δομή των Δήμων των Νομαρχιών ή των Υπερνομαρχιών, θαρρείς και το μοναδικό ζητούμενο είναι η γεωγραφική αναδιάταξη της χώρας.

Για μας τα ουσιαστικά ζητούμενα είναι:
Το αποκεντρωμένο, επιτελικό και αποτελεσματικό κράτος.
Το Αιρετό Περιφερειακό Συμβούλιο, με αιρετό Περιφερειάρχη.
Οι Ισχυροί Δήμοι με οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια.
Η Φορολογική αποκέντρωση.
Για μας:
Δεν έχει περιεχόμενο ουσίας η συζήτηση για τη δημιουργία μεγαλύτερων δήμων στη βάση των πολιτικών συσχετισμών.
Δεν έχει νόημα η συζήτηση για τη διατήρηση του θεσμού με αυτά τα χαρακτηριστικά, με μοναδική αλλαγή το γεωγραφικό και πληθυσμιακό μέγεθος, ως άλλοθι για την αποφυγή μιας συνολικής μεταρρύθμισης όλων των δομών του κράτους.
     Δεν έχει αξία η συζήτηση για τη μετεξέλιξη του θεσμού, χωρίς την παράλληλη συζήτηση για την φορολογική αποκέντρωση, με όρους αυτοδιοίκησης.
Δεν πρέπει και δεν μας αφορά η συζήτηση χωρίς την παράλληλη γενναία αλλαγή των βασικών κανόνων του δημόσιου λογιστικού, προκειμένου για την κατοχύρωση της διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας θωρακισμένο απέναντι στο μακρύ χέρι του ελέγχου σκοπιμότητας των υπηρεσιών δημοσιονομικού ελέγχου και της νομολογίας του ελεγκτικού συνεδρίου.
Στη χώρα μας δεν μπορούν να αντέξουν πολλά επίπεδα διοίκησης και αυτοδιοίκησης, διαπίστωση στην οποία όλοι τελικά συμφωνούμε.
Η χώρα μας χρειάζεται δυο επίπεδα αυτοδιοίκησης.
Αυτό των ισχυρών Δήμων και αυτό των ισχυρών αιρετών Περιφερειών.

Πρέπει να σχεδιάσουμε τη συνολική νέα «οργανωτική δομή».
Πρέπει να προχωρήσουμε στις αναγκαίες αναθεωρήσεις του συντάγματος αναφορικά με την συνταγματική κατοχύρωση των θεσμών της αυτοδιοίκησης, της μεταφοράς των αρμοδιοτήτων και της ενίσχυσης των συνταγματικών επιταγών για την οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια.
Πρέπει να ανοίξουμε τη συζήτηση για τη φορολογική μεταρρύθμιση με όρους αυτοδιοίκησης.
Τέλος πρέπει να αποτρέψουμε την προσθήκη επιπλέον παραγόντων που θα καθιστούν περισσότερο προβληματική τη συμμετοχή μας στο πολυθρύλητο Ε.Σ.Π.Α.

Σε ένα κόσμο που αλλάζει με ιλιγγιώδεις ταχύτητες, σε μία κοινωνία που γίνεται όλο και περισσότερο απαιτητική, σε μία δημοκρατία με θεσμούς που εμφανίζουν φαινόμενα παθογένειας, σε συνθήκες απαξίωσης της πολιτικής, τελικά σε συνθήκες κρίσης, πρέπει να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για να επανεκτιμήσουμε τις πολιτικές μας, να αφουγκραστούμε τις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας και να δράσουμε άμεσα.
Πρέπει λοιπόν με διάθεση υπερβάσης και με ισχυρή συλλογικότητα να προχωρήσουμε στο διάλογο για την Τ. Α. του 21ου αιώνα.
Στο διάλογο αυτό πρέπει να έχουν θέση όλα τα ζητήματα που μας απασχολούν.
Με συντεταγμένο τρόπο να προχωρήσουμε, χωρίς κομματικές αγκυλώσεις και δογματισμούς.
Η πρόκληση είναι μπροστά μας και είναι ισχυρή.
Είναι η κοινωνία της αλληλεγγύης και της ανοχής της διαφοράς.
Είναι οι ανθρώπινες πόλεις και οι βιώσιμοι οικισμοί.
Είναι η δημιουργικότητα με αποτελεσματικότητα και καινοτομία.
Είναι η συμμετοχή και ο αυξημένος πολιτικός και κοινωνικός έλεγχος.
Είναι το στοίχημά μας με το μέλλον των παιδιών μας.
Είναι η Τ. Α. που πρέπει να αλλάξει προς το νέο, το σύγχρονο, το δυναμικό».