Η Νεολαία ΠΑΣΟΚ Εύβοιας καταγγέλει απόφαση καθηγητών σε Λύκειο της Χαλκίδας να αποβάλει όλους τους μαθητές μιας τάξης και εκφράζει τη συμπαράστασή της στα παιδιά. Η ανακοίνωση της Νεολαίας ΠΑΣΟΚ είναι η παρακάτω:

Τα νέα μαθαίνονται γρήγορα… και τα κακά νέα γρηγορότερα…

Σε Λύκειο της Χαλκίδας , το συμβούλιο των καθηγητών απέβαλε μια ολόκληρη τάξη γιατί δεν υποδείκνυε συμμαθητή που είχε κάνει μια προφανώς άκομψη και επιλήψιμη ενέργεια σε βάρος καθηγητή .

Δηλαδή στο 2010 το εκπαιδευτικό σύστημα τιμωρεί με μεθόδους πολύ παλαιότερων δεκαετιών και εκπαιδεύει μελλοντικούς ρουφιάνους.

Εκφράζουμε τη λύπη μας και ευχόμαστε να μην επαναληφθεί το γεγονός αυτό που έρχεται σε αναντιστοιχία με την πραγματική θέληση των παιδιών που είναι μια ποιοτική σχέση με τους καθηγητές και ένα σύγχρονο, προοδευτικό εκπαιδευτικό σύστημα.