Ο Δήμαρχος Χαλκιδέων, Θανάσης Ζεμπίλης εξέδωσε την παρακάτω ανακοίνωση σχετικά με την υπόθεση της Χαραυγής και τη συνοικία «Η».

1. Η δημοτική αρχή αγωνίζεται και διεκδικεί για τα ζητήματα των δημοτών ανεξαρτήτως του κόμματος που κυβερνά. Δεν υπάρχει φιλική ή εχθρική κυβέρνηση, παρά μόνο διεκδίκηση.
Χαρακτηριστική περίπτωση, τα οφειλόμενα από δεκαετία στο Δήμο Χαλκιδέων παράβολα ποσού 1.000.000 €, τα οποία δεν τα εκταμίευσε η προηγούμενη κυβέρνηση παρά τη μεγάλη πίεση, αλλά η σημερινή στους δυο πρώτους μήνες της θητείας της.

2. Στις 18-12-2005 απέστειλε ως αρμόδια η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση την πρόταση για ανασύνταξη του Γ.Π.Σ. Χαλκίδας για περιοχές της πόλης, μεταξύ των οποίων και της Χαραυγής.
Ακολούθως στις 18-4-2006 πραγματοποιήθηκε συνάντηση στο ΥΠΕΧΩΔΕ με το υφυπουργό, κ. Στ. Καλογιάννη, στην οποία συμμετείχαν ο κ. Νομάρχης και εκπρόσωποι φορέων, μεταξύ των οποίων και του Δήμου Χαλκιδέων (Αρ. πρωτ. 1720/22-5-2006 έγγραφο της Ν.Α. Εύβοιας).
Λόγω αδυναμίας να προωθηθούν τα αιτήματα για τις άλλες περιοχές ως σημειακές τροποποιήσεις, στα πλαίσια των μεταβατικών διατάξεων του ν.2508/97, η πρόταση για την ανέγερση διοικητηρίου διαχωρίστηκε από τις υπόλοιπες και προωθήθηκε κατά προτεραιότητα. Για τις υπόλοιπες περιοχές οι φάκελοι επεστράφησαν στη Ν.Α. Εύβοιας, προκειμένου να εξετασθούν στα πλαίσια σύνταξης του νέου ΓΠΣ στα διοικητικά όρια του δήμου (αρ. πρωτ. 26629/30-11-2007).

3. Στις 9-1-2008 πραγματοποιείται στο γραφείο του υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ, κ. Σταύρου Καλογιάννη, συνάντηση στην οποία συμμετείχαν ο τ. Βουλευτής,, κ. Τ. Λιάσκος, ο Δήμαρχος Χαλκιδέων, οι μελετητές και εκπρόσωποι των συλλόγων Έξω Παναγίτσας – Χαραυγής, για την ένταξη της Χαραυγής στο Γ.Π.Σ. και τη προώθηση στο Κ. ΣΧΟΠ του ΥΠΕΧΩΔΕ της Συν. Η΄.

4. Εν συνεχεία της ανωτέρω σύσκεψης το ΥΠΕΧΩΔΕ απέστειλε το με αρ. πρωτ. 2180/16-1-2008 έγγραφο προς τη Ν.Α. Εύβοιας, με το οποίο ζητούσε να επαναδιαβιβαστεί προσαρμοσμένη η Μελέτη Ανασύνταξης Γ.Π.Σ. Χαλκίδας, προκειμένου να προωθηθεί κατά προτεραιότητα η περιοχή της Χαραυγής καθώς και η επέκταση της συν. Α΄ (οδός Ηφαίστου).

5. Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Εύβοιας αντί να επαναδιαβιβάσει προσαρμοσμένη η Μελέτη Ανασύνταξης, με τεκμηρίωση για τις ανωτέρω δύο περιοχές, επέστρεψε στο ΥΠΕΧΩΔΕ τον αρχικό φάκελο, αγνοώντας τις υποδείξεις του αρ. πρωτ. 2180/16-1-2008 εγγράφου.

Από τα ανωτέρω προκύπτει σαφέστατα ότι:
Α) Κατά προτεραιότητα και κατ’ εξαίρεση, διαχωρίστηκε από τις προτάσεις ανασύνταξης η ανέγερση του διοικητηρίου, εις βάρος των υπολοίπων περιοχών που παραπέμφθηκαν στις καλένδες.
Β) Η παρούσα δημοτική αρχή κατόρθωσε να επαναφέρει την πρόταση ένταξης της Χαραυγής, που θα είχε προωθηθεί εάν η Ν.Α. Εύβοιας επαναδιαβίβαζε στο ΥΠΕΧΩΔΕ προσαρμοσμένη μελέτη.
Γ) Η παρούσα δημοτική αρχή κατόρθωσε κατά προτεραιότητα να προωθήσει στο Κ. ΣΧΟΠ τη μελέτη αναθεώρησης της συν Η΄. Η αποτύπωση των υποβάθρων των οικοδομών θα επιφέρει καθυστέρηση, μικρότερη όμως από το διάστημα που πηγαινοερχόταν ο φάκελος μεταξύ Δήμου Χαλκιδέων και Ν.Α. Εύβοιας προκειμένου να ολοκληρωθεί, από το Μάιο του 2005 μέχρι το Νοέμβριο του 2006, οπότε διαβιβάστηκε στο ΥΠΕΧΩΔΕ, προκαλώντας αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην πιο κρίσιμη περίοδο.

Κατά τη διάρκεια του πρόσφατου Δημοτικού Συμβουλίου, ο Δήμαρχος Χαλκιδέων αναφέρθηκε στην επίσκεψη των φορέων στο ΥΠΕΧΩΔΕ για την υπόθεση του διοικητηρίου και όχι σε άλλη συνάντηση, όπως προκύπτει από τα πρακτικά της συνεδρίασης του Δ.Σ.. Προφανώς ως προς αυτό η Ν.Α. Εύβοιας έπεσε θύμα παραπληροφόρησης.

Είναι δεδομένο ότι υπάρχουν ευθύνες και κυρίως ολιγωρία, αν όχι αδιαφορία, για τα ζητήματα αυτά, της Χαραυγής και της συν. Η΄.
Με ελάχιστο κόπο, απλή ανάγνωση των εγγράφων του ΥΠΕΧΩΔΕ και παρακολούθηση του θέματος διαχρονικά, μπορεί οποιοσδήποτε να εξάγει συμπεράσματα.