Ο βουλευτής Εύβοιας του ΠΑΣΟΚ, Συμεών Κεδίκογλου έστειλε ανοιχτή επιστολή στον Νομάρχη, τους Δημάρχους του νομού και στη Ν.Ε. του κόμματος με θέμα τον Καλλικράτη. Συγκεκριμένα αναφέρει:

Η Νέα Αρχιτεκτονική στη Διοίκηση και την Αυτοδιοίκηση αποτελεί τη μεγαλύτερη τομή στην οργάνωση του κράτους εδώ και δεκαετίες. Είναι η πρώτη συνολική και ολοκληρωμένη παρέμβαση, αφού αφορά ταυτόχρονα όλα τα επίπεδα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Είναι σημαντικό η Νέα Αρχιτεκτονική να λειτουργήσει ως κινητήρια δύναμη ανάπτυξης στην Περιφέρεια.

Το ΠΑΣΟΚ υπήρξε ανέκαθεν το Κίνημα της Αυτοδιοίκησης. Και σήμερα, ο Καλλικράτης δεν είναι τίποτε άλλο από το ιστορικό και πολιτικό χρέος απέναντι στην Αυτοδιοίκηση, είναι η ψήφος εμπιστοσύνης προς τις τοπικές κοινωνίες. Ως προς τα διαδικαστικά της εκπλήρωσης αυτού του χρέους σίγουρα θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ανά διοικητική μονάδα κυρίως ως προς τη δυναμική που μπορούν να δημιουργήσουν σε σχέση με την νέα οργάνωση που προτείνει ο Καλλικράτης.
Ειδικότερα, με αφορμή το νέο θεσμό του αιρετού περιφερειάρχη, είναι ακριβώς αυτά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Περιφέρειας της Στερεάς Ελλάδας, που με έχουν οδηγήσει στην πεποίθηση ότι είναι λογικό και πρέπει να διεκδικήσουμε ο υποψήφιος αιρετός Περιφερειάρχης να προέρχεται από την Εύβοια.
Χωρίς καθόλου τοπικιστικό πνεύμα αλλά με αφετηρία μόνο την εξυπηρέτηση των αρχών εκπροσώπησης, στην πρωτοβουλία αυτή με ωθούν μία σειρά από γεγονότα, διαπιστώσεις, αλήθειες και πολιτικές κρίσεις.

Τα αντικειμενικά στοιχεία της Περιφέρειας ορίζουν ότι η Χαλκίδα αποτελεί, σύμφωνα με την απογραφή του 2001, το μεγαλύτερο αστικό κέντρο της περιφέρειάς μας με 53.584 κατοίκους, ενώ ακολουθεί η Λαμία με 46.406 κατοίκους. Αντίστοιχα, σε επίπεδο νομού, η Εύβοια καταλαμβάνει το μεγαλύτερο ποσοστό του συνολικού πληθυσμού της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (35%), με επόμενη τη Βοιωτία, η οποία συμβάλλει στον πληθυσμό με 22%.

Προς την αντίθετη από αυτό που ορίζουν τα δημογραφικά στοιχεία κατεύθυνση, μέχρι σήμερα, επικρατεί στην Περιφέρειά μας, κατά κοινή παραδοχή, ένα σύστημα με το κέντρο βάρους του στη Λαμία, το οποίο ως ένα βαθμό ευθύνεται για τις συσσωρευμένες καθυστερήσεις υποδομών στο νομό της Εύβοιας.

Αλλά και σε κεντρικό επίπεδο, η ιδιομορφία του εκλογικού νόμου είχε ως αποτέλεσμα την στρεβλή εκπροσώπηση της Εύβοιας σε επίπεδο πλειοψηφίας, που λαμβάνει και τις αποφάσεις, ένα ζήτημα που είχα θέσει αμέσως μετά τις εκλογές της 4ης Οκτωβρίου.

Επιπλέον, είναι γεγονός ότι ο νομός μας έχει υποστεί δυστυχώς σημαντικές φυσικές καταστροφές κατά τα τελευταία έτη. Οι πλημμύρες και οι πυρκαγιές έχουν προκαλέσει ζημιές και προβλήματα που παραμένουν άλυτα και διογκώνονται, καθώς συσσωρεύονται. Χρειάζονται σε επίπεδο διοίκησης και λήψης αποφάσεων πραγματική γνώση της κατάστασης, ζήλος και ευαισθησία για να βοηθηθεί η Εύβοια και να ανακτήσει το χαμένο έδαφος.

Εξάλλου, η Εύβοια είναι μία διοικητική μονάδα με εξαιρετική ποικιλότητα θεμάτων σε όλους τους τομείς ανάπτυξης και οικονομίας, όπως τη γεωργία, την κτηνοτροφία, την αλιεία, το εμπόριο, τον τουρισμό αλλά και με σύνθετα κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα, όπως την ανεργία και την έλλειψη βασικών έργων υποδομής. Το γεγονός αυτό μπορεί να αποτελέσει την «εγγύηση» ότι η ενασχόληση, η βαθιά γνώση και η βιωματική εμπειρία όλων αυτών των ζητημάτων αποτελεί ένα πολύ καλό «σχολείο» και για τα θέματα της Περιφέρειας.

Είναι αυτονόητο ότι βασική αρχή και αφετηρία είναι προφανώς τα πολιτικά κριτήρια για την επιλογή του υποψήφιου Αιρετού Περιφερειάρχη. Ωστόσο, είναι επίσης γεγονός ότι ικανά και άξια στελέχη υπάρχουν πολλά στο νομό μας για να αναλάβουν έναν τέτοιο ρόλο και μια τέτοια ευθύνη.

Θεωρώ ότι η τοποθέτησή μου αυτή εκφράζει το σύνολο του ευβοϊκού κόσμου, αλλά συνάδει και με τις αρχές της εκπροσώπησης και της δημοκρατίας.

Δεν μπορώ να προεξοφλήσω ότι θα στεφθεί με επιτυχία, αλλά σίγουρα αξίζει να προσπαθήσουμε.