Κατάρτιση εργαζομένων στα πλαίσια του ΛΑΕΚ 1- 25 απο την Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Εύβοιας.

Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ, σε συνεργασία με το ΚΕΚ ACME ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ υλοποιεί στη Χαλκίδα πρόγραμμα κατάρτισης εργαζομένων σε επιχειρήσεις μελών του, μέσω του ΟΑΕΔ (πρόγραμμα ΛΑΕΚ 1-25 έτους 2009).

Το πρόγραμμα έχει τίτλο: «ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ STRESS MANAGEMENT», συνολικής διάρκειας 50 ωρών και συμμετέχουν 25 εργαζόμενοι από 8 επιχειρήσεις.