Ξεκίνησαν  και αναμένεται να ολοκληρωθούν μέσα στο επόμενο μήνα, οι εργασίες κατασκευής της περιπατητικής ενοποίησης των Δημοτικών κτιρίων Δημαρχίας – Σπίτι με τα αγάλματα – κόκκινο σπίτι. 
Το κόστος του έργου, που είναι ενταγμένο στο πρόγραμμα «Θησέας», ανέρχεται στο ποσόν των 360.000 € και μετά την ολοκλήρωσή του θα έχει αναδειχθεί ένα σημαντικό κομμάτι της πόλης μας που παρουσιάζει ιδιαίτερο τουριστικό και αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον.
Στην συνέχεια σας παραθέτουμε την τεχνική μελέτη του έργου:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η μελέτη συντάχθηκε σε εκτέλεση του Τεχνικού προγράμματος και του Προϋπολογισμού του έτους 2005 με κωδ. ΚΑ 30/7322-09 της 218/05 Α.Δ.Σ. και αφορά τις εργασίες για την ανάπλαση της περιοχής του άνω κρηπιδώματος ανάμεσα στο Κόκκινο σπίτι» το σπίτι με τα αγάλματα και τη Σουβάλα και σημειακές επεμβάσεις μέχρι ίο Δημαρχείο.
Υφιστάμενη κατάσταση:
Υποβάθμιση των νεοκλασικών κτιρίων με την άτακτη χρήση πάρκιγκ στον ευρύτερο περιβάλλοντα χώρο τους, εκεί που από το σχέδιο πόλης, αναθεώρηση της συν.Γ (ΦΕΚ964/28-8-1996), προβλέπεται η δημιουργία πεζοδρόμου.
Συνεχή εμπόδια στην προσπέλαση και την προσέγγιση των κτιρίων λόγω των αυτοκινήτων και των παρτεριών όπως είναι διαμορφωμένα.
Ανύπαρκτο πεζοδρόμια επί της Καραολή και Δημητρίου στην πλευρά της θάλασσας.
Ετερόκλιτα υλικά και κατασκευές στον υπαίθριο χώρο του Κρηπιδώματος. Μπορεί κανείς να καταγράψει ως υποβαθμισμένη την ιδιαίτερης φυσιογνωμίας και ομορφιάς παραλιακή ζώνη της πόλης στο τμήμα αυτό.
Η μελέτη αποσκοπεί με επεμβάσεις μικρής κλίμακα:
Στην ανάδειξη των Νεοκλασικών κτιρίων και του ευρύτερου περιβάλλοντος χώρου τους.
Οι επεμβάσεις αφορούν στην:
Οριοθέτηση πλατείας-ανοιχτού χώρου απρόσκοπτα προσπελάσιμου μπροστά στα δύο νεοκλασικά κτίρια και πεζόδρομου πλάτους 3,20μ.
Διαμόρφωση νέων πεζοδρομίων για την δυνατότητα ανεμπόδιστης περιπατητικής συνέχειας Σουβάλα-Κόκκινο σπίτι.
Κατάργηση παρτεριών- εμποδίων στο σημερινό όριο του ρείθρου του άνω κρηπιδώματος.
Κατασκευή δύο νέων παρτεριών κάτω από τα υφιστάμενα ψηλά πεύκα, ο κύριος ρόλος των οποίων είναι η υπόδειξη διαδρομών προσέγγισης σε μια πορεία από το Δημαρχείο μέσω του άνω κρηπιδώματος προς την πλατεία-ανοιχτό χώρο και τα νεοκλασικά και σε συνέχεια προς την Σουβάλα.
Αναμόρφωση των παρτεριών που υπάρχουν γύρω από τους φοίνικες στο άνω κρηπίδωμα.
Υπόδειξη οπτικού ανοίγματος προς το Κόκκινο σπίτι από το Δημαρχείο που οριοθετείται με την φύτευση νέων  δένδρων (νεραντζιές, λεμονιές) εκατέρωθεν του
χαμηλή δενδροστοιχία από την είσοδο της Τζιαρτίνη μέχρι το σπίτι με τα αγάλματα.
Κατάργηση των εναέριων ηλεκτροφόρων καλωδίων, ηλεκτροφωτισμός περιοχής ανάπλασης με νέα φωτιστικά σώματα.
Χρήση επιλεγμένων υλικών επίστρωσης που αφορούν σε:
Κυβόλιθους από γρανίτη, (πεζόδρομοι, πεζοδρομία) Γα πεζοδρόμια σε ζώνη που είναι σε επαφή με τα κτίρια του οικοδομικό» τετραγώνου επιστρώνεται και με τσιμεντόπλακες τύπου πείρας,
Η πλατεία επιστρώνεται, στο ύψος των υφιστάμενων γύρω πεζοδρομίων, με πλάκες μαρμάρου (ειδικών διαστάσεων) αδρής επιφάνειας. Οι επιστρώσεις ακολουθούν άξονες που προκύπτουν από τα δύο κτίρια και εισχωρούν μέσα στην υπάρχουσα πλακόστρωση του άνω κρηπιδώματος προκειμένου να σηματοδοτήσουν εισόδους στην πλατεία και σημειακές επεμβάσεις, στην διαδρομή προς το Δημαρχείο.
Τα παρτέρια κατασκευάζονται από γαρμπιλόδεμα με έγχρωμες ψηφίδες, του οποίου η επιφάνεια γίνεται κατά περίπτωση κτυπητή, ή λεία.
Χαμηλά κολωνάκια, τοποθετούνται στα όρια του πεζόδρομου και στα πεζοδρόμια.

Άννα Παππά, Υποψήφια Εύβοιας ΝΔ 2019 Ιούλιος