Η ΔΕΥΑΧ με ανακοίνωσή της ξεκαθαρίζει ότι η ποιότητα του πόσιμου νερού της Χαλκίδας δεν έχει πρόβλημα και απαντά στον βουλευτή, κ. Ψαριανό.

Με αφορμή τα όσα αναφέρει σε ερώτησή του ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Ψαριανός Γρ. σχετικά με την ποιότητα των νερών της παραλίμνης, από την οποία, όπως υπογραμμίζει, καθώς και από παρακείμενες γεωτρήσεις υδροδοτούνται περιοχές της Χαλκίδας, η ΔΕΥΑΧ επανέρχεται στο θέμα της ποιότητας του πόσιμου νερού και σας γνωστοποιεί τα εξής:

Η λίμνη Παραλίμνη αποτελεί μαζί με την λίμνη Υλίκη το «Σύστημα Βοιωτικού Κηφισού». Το σύστημα αυτό έχει ενταχθεί στο «Natura 2000» το οποίο αποτελεί ένα Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο περιοχών, οι οποίες φιλοξενούν φυσικούς τύπους οικοτόπων και οικοτόπους ειδών που είναι σημαντικοί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η Παραλίμνη έχει τον κωδικό GR2410001 (SCI), όπου το (SCI) υποδηλώνει «Τόπους Κοινοτικής Σημασίας».

Από το 1983, η Υλίκη αλλά και η Παραλίμνη με την ΚΥΑ Α5/2280 (ΦΕΚ 720/13-12-1983) περί «Προστασίας νερών που χρησιμοποιούνται για την ύδρευση της περιοχής Πρωτεύουσας από ρυπάνσεις και μολύνσεις» υπάγονται σε υψηλούς περιορισμούς ως προς την ανθρώπινη δραστηριότητα (λειτουργία εργοστασίων, παραγωγή αποβλήτων και λυμάτων, αλιεία και δόμηση) στις περιοχές αυτές και για αρκετές αποστάσεις γύρω από τις λίμνες. Ειδικά το άρθρο 2, παρ. ζ αναφέρει «απαγορεύεται η άμεση ή έμμεση διοχέτευση γεωργικών φαρμάκων» χωρίς όμως να αναφέρει την γεωργική δραστηριότητα καθώς στην περιοχή της Παραλίμνης παραδοσιακά οι αγρότες καταλαμβάνουν όλες τις παρόχθιες εκτάσεις αρδεύοντας απευθείας από την λίμνη με την βοήθεια των αγροτικών τους μηχανημάτων ή μόνιμων γεωτρήσεων.
 Η Δ.Ε.Υ.Α.Χ. για μεγάλο χρονικό διάστημα λειτουργούσε στην περιοχή διυλιστήριο υδάτων της Παραλίμνης, που με αυτό ύδρευε την πόλη της Χαλκίδας. Η λειτουργία αυτό του διυλιστηρίου διακόπηκε οριστικά το 1993 καθώς η λίμνη δεν είχε καθόλου νερό. Έκτοτε το νερό που παρέχεται στην Χαλκίδα αλλά και στον Δήμο Ανθηδόνας προέρχεται από γεωτρήσεις της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. στην περιοχή «Ούγγρα» του Δήμου Ανθηδόνας, πλησίον των λιμνών Παραλίμνης και Υλίκης και όχι μέσα από την λίμνη. Το νερό του υδρευτικού άξονα των γεωτρήσεων Ούγγρων όπως αντίστοιχα και το νερό του υδρευτικού άξονα των γεωτρήσεων Καθενών είναι αρίστης ποιότητας και βρίσκεται εντός των ορίων σε όλες τις παραμέτρους ποιότητας που καθορίζει η νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων και αυτών για τα φυτοφάρμακα (παρασιτοκτόνα και σύνολο παρασιτοκτόνων) . Η Δ.Ε.Υ.Α.Χ. για τις συγκεκριμένες παραμέτρους συνεργάζεται επί σειρά ετών με το «Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο», που είναι εξειδικευμένο για τις παραμέτρους αυτές και το μοναδικό διαπιστευμένο στην Ελλάδα στον τομέα του. Ως εκ τούτου δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας για την ποιότητα του παρεχόμενου πόσιμου νερού της πόλης της Χαλκίδας. Για τις παραμέτρους αυτές αλλά και για όλες τις υπόλοιπες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. (http://www.deyax.gr/leitourgia-stoixeia-poiot.html) και να ενημερωθείτε για την πραγματική ποιότητα του πόσιμου νερού της πόλης μας, ή να επικοινωνήσετε με την επιχείρησή μας και να σας δοθούν όλες οι πληροφορίες.