Η Επιτροπή Παιδείας του Δήμου Χαλκιδέων υπογράφει την παρακάτω επιστολή προς την Υπουργό Παιδείας σχετικά με τις λειτουργικές δαπάνες των σχολείων που έχουν καθυστερήσει να αποδοθούν:

Κυρία Υπουργέ,

 αν και το κλίμα των ημερών δεν συνιστά υπομνήσεις που αφορούν οικονομικά αιτήματα, το αίσθημα του χρέους απέναντι στους μαθητές του δήμου μας, μας καθιστά υπόλογους .
Αιτία, η παρατεταμένη περίοδος μέσα στην οποία μένουν ακάλυπτες όλες οι οικονομικές υποχρεώσεις των διδακτηρίων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης .
 Συγκεκριμένα : Για τελευταία φορά τα σχολεία μας εισέπραξαν το ένα τρίτο (1/3) μόνον της τακτικής τους επιχορήγησης τον Νοέμβριο του 2009 και αναγκάζονται έκτοτε να δημιουργούν οφειλές στους προμηθευτές των βασικών λειτουργικών αναγκών τους, οι οποίες προϋποθέτουν την απρόσκοπτη λειτουργία των διδακτηρίων .(Υπήρχαν νηπιαγωγεία χωρίς θέρμανση μέσα στο χειμώνα ). Οι λειτουργικές δαπάνες όμως αφορούν και το γεγονός που μεγιστοποιεί το αδιέξοδο (λογαριασμούς ΔΕΗ, ΟΤΕ κλπ) .
Κυρία Υπουργέ,
 ενώ κάθε χρόνο τα τακτικά χρηματικά εντάλματα του Υπουργείου σας έφταναν στους προορισμούς τους, το αργότερο εντός του πρώτου δεκαημέρου του Φεβρουαρίου, εφέτος το χρονικό όριο της καταβολής επεκτάθηκε έως και το τέλος Μαρτίου χωρίς να έχουν παραληφθεί ακόμα και τα σχολεία μας μοιάζουν να έχουν αφεθεί στην τύχη τους.
Η όλη κατάσταση και η εξέλιξή της εγείρει, κ Υπουργέ, το αίτημα μας της άμεσης απόδοσης των πρωτοβουλιών σας και όλοι εμείς, δημοτική αρχή, εκπαιδευτικοί και μαθητόκοσμος αδημονούμε για την άμεση εκδήλωση της δεδομένης, ως προς το πρόβλημα, ευαισθησίας σας.