Λόγω της μεταστέγασης και της μεταφοράς  απαραίτητου μηχανογραφικού εξοπλισμού της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών στο νέο κτίριο του Διοικητηρίου,

η Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών  θα παραμείνει κλειστή για το κοινό  από την Πέμπτη 10/12 ως και την Τρίτη 15/12. Κατά το ίδιο διάστημα θα παραμείνει κλειστό για το κοινό και το αντίστοιχο τμήμα του Αλιβερίου, λόγω της κοινής γραμμής online σύνδεσης.
Υποβολή δικαιολογητικών αρχικής χορήγησης ή επέκτασης αδειών οδήγησης δε θα πραγματοποιείται, κατά το διάστημα που θα παραμείνει κλειστή η Υπηρεσία.
Οι πρακτικές εξετάσεις υποψηφίων οδηγών θα πραγματοποιηθούν για τις ερχόμενες δύο εβδομάδες, μόνο ημέρα Τετάρτη στις 9/12 και 16/12.