Τα γραφεία του 9ου Περ. Τμήματος Ανατ. Στερεάς του Ο.Ε.Ε. επισκέφθηκε ο Γεν. Γραμματέας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Σκλιάς Παν., στα πλαίσια των διαβουλεύσεων με τους Φορείς.

Ο κ. Σκλιάς ανέπτυξε τις έως τώρα δράσεις της Περιφέρειας στα πλαίσια του ΠΕΠ αλλά και τον προγραμματισμό εν όψει υλοποίησης του ΕΣΠΑ καθώς και το γεγονός ότι οι επισκέψεις του δεν έχουν εθιμοτυπικό χαρακτήρα αλλά ουσιαστικό. Επομένως περιμένει και από το Ο.Ε.Ε. να αναδείξει τον θεσμικό του ρόλο.
Απαντώντας και αφού τον καλωσόρισε, ο Πρόεδρος του 9ου Π.Τ. Κων/νος Ρουσόπουλος ανέφερε ότι όπως πάντα έτσι και τώρα το Ο.Ε.Ε., σαν θεσμοθετημένος σύμβουλος της Πολιτείας, με ουσιαστικές παρεμβάσεις σε μείζονα κοινωνικοοικονομικά θέματα, θα είναι παρόν τόσο σε επίπεδο συμβουλών όσο και σε επίπεδο υλοποίησης μελετών που αφορούν συγκεκριμένες δράσεις.
Όπως κοινά συμφωνήθηκε θα ανοίξει ένας δίαυλος επικοινωνίας ανάμεσα στο ΟΕΕ και την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας προκειμένου να υλοποιηθούν αυτές οι κοινές δράσεις.

Γιάννης Μπουροδήμος, Υποψήφιος Βουλευτής Εύβοιας ΚΙΝΑΛ - 2019