Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Χαλκίδας (ΔΗ.Κ.Ε.Χ.) στα πλαίσια της Κοινωνικής συνεισφοράς της σε κατοίκους της πόλης μας,

θα παρέχει ελεύθερη είσοδο σε άνεργους και πολύτεκνους για πολιτιστικές εκδηλώσεις στις οποίες εκδίδονται δικά της εισιτήρια.