Άρχισε η εφαρμογή του Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου Χαλκιδέων, ο οποίος είχε γνωστοποιηθεί από τους αρμόδιους Αντιδημάρχους.

Συγκεκριμένα μικτό κλιμάκιο του Δήμου, αποτελούμενο από επόπτες καθαριότητας και δημοτικούς αστυνομικούς, ελέγχει καθημερινά την εφαρμογή του, περιοδεύοντας τόσο στο κέντρο όσο και σε συνοικίες της πόλης.
Τονίζεται για ακόμη μία φορά η αναγκαιότητα αλλά και η σπουδαιότητα που πρέπει να δοθεί από όλους, διότι χωρίς την συμμετοχή των πολιτών – επαγγελματιών, το αποτέλεσμα δεν θα είναι το αναμενόμενο.
Για το λόγο αυτό, υπενθυμίζεται ότι απαγορεύεται η ανάρτηση αφισών και άλλων ανακοινώσεων εκτός των ειδικών ταμπλό του Δήμου καθώς και η ανάρτηση πανό και η διανομή διαφημιστικών φυλλαδίων στους δρόμους και στις εισόδους των πολυκατοικιών.
Επίσης, παρακαλούνται οι καταστηματάρχες και επαγγελματίες της πόλης, για την συμπίεση ή τεμαχισμό του μεγάλου όγκου χαρτοκιβωτίων, πριν εναποτεθούν στους ειδικούς κάδους ανακύκλωσης.
Τα ανωτέρω σημεία, χωρίς να είναι τα μόνα, έχουν επισημανθεί σαν οι κύριες αιτίες της γενικότερης ρύπανσης της πόλης.
Τέλος, εφιστάται η προσοχή για την τήρηση του ωραρίου αποκομιδής απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών, καθώς και για την προσυνεννόηση με το αρμόδιο Γραφείο Καθαρότητας (τηλ. 22210 24444, 60131 και χωρίς χρέωση στο 1507) για την αποκομιδή ειδικού τύπου απορριμμάτων (π.χ. στρωμάτων, κλαδιών κ.λ.π. – όχι μπαζών).
Καλούνται όλοι, να γίνουν συμμέτοχοι και κοινωνοί του νέου Κανονισμού Καθαριότητας και αρωγοί στην προσπάθεια του Δήμου, για μια καθαρότερη Χαλκίδα.