Επίκαιρη ερώτηση κατέθεσε προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας ο βουλευτής Δυτικής Αθήνας του ΜΕΡΑ 25 Κρίτων Αρσένης για την εγκατάσταση αιολικών πάρκων στην Καρυστία που βρίσκεται εντός Προστατευόμενης Περιοχής του Ευρωπαϊκού Δικτύου Natura 2000 όπως ο ίδιος αναφέρει.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Θέμα: Η κυβέρνηση προωθεί ως στρατηγική επένδυση αιολικούς σταθμούς στην Καρυστία Ευβοίας για τους οποίους έχει λάβει Προειδοποιητική Επιστολή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η εγκατάσταση 120 ανεμογεννητριών στη Δημοτική Ενότητα Καφηρέα, έργο για το οποίο η ΡΑΕ ανέβασε μη σύννομα την κάλυψη της φέρουσας ικανότητας της περιοχής στο 170%, βρίσκεται στην τελική φάση της αδειοδότησης εντός Προστατευόμενης Περιοχής του Ευρωπαϊκού Δικτύου Natura 2000, παρόλο που στις 17/12/2020 η Ελλάδα καταδικάστηκε από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για παράβαση των υποχρεώσεών της για την προστασία και διατήρηση αυτών των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας.

Χωρίς ‘Δέουσα Εκτίμηση’ και με Προειδοποιητική Επιστολή για το θέμα και παρόλο που «η Επιτροπή θεωρεί ότι δεν έχει εκπονηθεί δέουσα εκτίμηση των επιπτώσεων κατά την έννοια του άρθρου 3 παρ. 3 της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ επειδή δε διατυπώνει «πλήρεις ακριβείς και οριστικές διαπιστώσεις και συμπεράσματα ικανά να διασκεδάσουν οποιαδήποτε εύλογη επιστημονικής φύσεως αμφιβολία όσον αφορά τις επιπτώσεις των σχεδιαζόμενων εργασιών» στην περιοχή Natura 2000 Όχη», στις 21.12.2021 η Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων αποφάσισε την ένταξη έργων ΑΣΠΗΕ χωρίς ‘Δέουσα Εκτίμηση’ εντός της συγκεκριμένης περιοχής.

Ο Σύλλογος Προστασίας του Περιβάλλοντος της Νότιας Καρυστίας (Σ.Π.ΠΕ.Ν.Κ) έχει προχωρήσει πρόσφατα σε αναφορά προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Περιβάλλοντος με θέμα την άμεση απειλή κατά της ακεραιότητας της Προστατευόμενης Περιοχής της Όχης λόγω εγκατάστασης ΑΣΠΗΕ. Μόνο στον Δήμο Καρύστου λειτουργούν 411 Α/Γ ενώ ο σχεδιασμός θα φτάσει τις 845 Α/Γ.

Ερωτάται o κ. Υπουργός:

Σε περίπτωση που καταδικαστούμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, θα σταματήσει τη λειτουργία του αιολικού; Θα πληρώσει το πρόστιμο ο επενδυτής;

Γιατί θεωρεί σημαντικότερη την εγκατάσταση της συγκεκριμένης επένδυσης από τον σεβασμό της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας;

Ο ερωτών Βουλευτής

Κρίτων Αρσένης

Ακολουθείστε μας στο Google News