Πολύ κοντά στην πόλη της Κύμης κτισμένο σε καλή μεριά ,όπως λέει και το όνομα του, βρίσκεται το χωριό των Καλημεριανών.

Τοπική Κοινότητα Καλημεριάνων Κύμης

Απογραφή Πληθυσμού 2011: 361 κάτοικοι
Ανήκει: Κύμη

Νέα από τους Καλημεριανούς