Ο βουλευτής ζητάει με ερώτησή του στα συναρμόδια Υπουργεία μέρος των επενδύσεων που θα αναλάβει η Siemens, στο πλαίσιο της συμφωνίας της με το ελληνικό δημόσιο ως επανόρθωση για τις υποθέσεις που σχετίζονται με δραστηριότητες διαφθοράς, να γίνει προς όφελος της ΕΒΙΟΠ-ΤΕΜΠΟ Α.Ε. που εδρεύει στο νομό και στην οποία είναι ο κύριος μέτοχος, κατόπιν και της συνεννόησης που είχε με το σωματείο εργαζομένων της εταιρίας.

Παράλληλα, στην ίδια ερώτηση υποβάλει το αίτημα να δοθεί προτεραιότητα ως προς την επενδυτική υποστήριξη από την Siemens σε περιοχές σαν την Εύβοια με υψηλότερο το δείκτη ανεργίας σε σχέση με τον μέσο όρο.

Ακολουθεί η ερώτηση του βουλευτή:

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα στις 9/3/2012 το σχέδιο της Συμφωνίας Συμβιβασμού μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Ομίλου Siemens, το οποίο θα κατατεθεί προς κύρωση στη Βουλή, ώστε στη συνέχεια να υπογραφεί.

Η διαπραγμάτευση είχε ως αντικείμενο την αποκατάσταση της τυχόν βλάβης που υπέστη το Ελληνικό Δημόσιο και την διευθέτηση των διοικητικών προστίμων σε σχέση με τις κάθε είδους υποθέσεις που σχετίζονται με δραστηριότητες διαφθοράς, πληρωμές ή υποσχέσεις πληρωμών προς τρίτους, ή άλλες παράνομες δραστηριότητες από την πλευρά της Siemens έως το έτος 2007.

Μερικά από τα βασικά σημεία επενδυτικού περιεχομένου της προτεινόμενης συμφωνίας, σύμφωνα με στοιχεία που έχουν δει το φως της δημοσιότητας είναι τα εξής:

1) Επένδυση, εντός του 2012, ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ στην Siemens Ελλάδας, ώστε να διασφαλιστεί η συνεχιζόμενη παρουσία και δραστηριότητα της εταιρείας, η οποία απασχολεί σήμερα περισσότερους από 600 εργαζόμενους.
2) Επενδυτική υποστήριξη. Η Siemens εξετάζει την πραγματοποίηση επένδυσης κατασκευής νέου εργοστασίου παραγωγής στην Ελλάδα, προϋπολογισμού άνω των 60 εκατομμυρίων ευρώ που θα οδηγήσει στην απασχόληση άνω των 700 ατόμων. Τα δύο μέρη συμφωνούν να συστήσουν κοινή Επιτροπή για να διερευνήσουν πραγματικούς και ουσιαστικούς τομείς στους οποίους μπορεί να επενδύσει η Siemens στην Ελλάδα, με ιδιαίτερη έμφαση σε τομείς που ενισχύουν την απασχόληση.

Η εταιρία ΕΒΙΟΠ-ΤΕΜΠΟ Α.Ε. που εδρεύει στο Νομό Εύβοιας έχει ως κύριο μέτοχο την Siemens με ποσοστό 48% (37% Siemens AG και 11% Siemens ΕΛΛΑΣ) και τις Phoenix Contact (γερμανική) με ποσοστό 37% και ΕΤΕΒΑ με ποσοστό 21%. Το 2011 ο τζίρος της εταιρίας ανήλθε σε 34,7 εκ. ευρώ, ενώ οι επενδύσεις έφθασαν στο ποσό των 3,5 περίπου εκατομμυρίων ευρώ.

Επειδή είναι σημαντικό, σήμερα που η ανεργία έχει εκτοξευθεί ειδικά στα μεγάλα αστικά κέντρα, να στηρίξουμε ενεργά την επιστροφή των πολιτών στις πόλεις μας και στα χώρια.

Επειδή η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας είναι πάνω από το μέσο όρο στο δείκτη της ανεργίας.

Επειδή, ενώ αυτή τη στιγμή είμαστε από τους πρώτους νομούς στην ανεργία, όταν διαμορφώθηκε το ΕΣΠΑ, καθώς τότε ήμασταν πρώτοι σε ανάπτυξη, κυρίως λόγω της βιομηχανικής δραστηριότητας στις περιοχές Βοιωτίας και Οινοφύτων, είχαμε ενταχθεί στον στόχο ΙΙ, με συνέπεια να έχουμε αποκλειστεί από κανονισμούς και προγράμματα.
 
Για όλους τους παραπάνω λόγους, είναι σημαντικό να εξασφαλίσουμε μέρος της επενδυτικής δραστηριότητας της Siemens στην ΕΒΙΟΠ – ΤΕΜΠΟ, κύριος μέτοχος της οποίας είναι η Siemens, και την Εύβοια.

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάσθε:
1. Στο πλαίσιο του Σχεδίου Συμφωνίας μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Ομίλου SIEMENS, εξετάζετε το ενδεχόμενο αναβάθμισης και επέκτασης της ΕΒΙΟΠ-ΤΕΜΠΟ Α.Ε., εξασφαλίζοντας θέσεις εργασίας και δημιουργώντας νέες σε μια περιοχή που βρίσκεται στις πρώτες μεταξύ αυτών με την μεγαλύτερη ανεργία;
2. Ως προς την διερεύνηση των τομέων στους οποίους θα επενδύσει η Siemens, θα δοθεί από την αρμόδια Επιτροπή προτεραιότητα στην Περιφέρεια και σε περιοχές με ιδιαίτερα αυξημένη ανεργία, όπως η Εύβοια;