Σχετικά με το θέμα χωροθέτησης της λαϊκής αγοράς του Σαββάτου, ο Δήμαρχος Χαλκιδέων, Θανάσης Ζεμπίλης, απέστειλε σήμερα προς τον Νομάρχη Εύβοιας, κ. Αθανάσιο Μπουραντά, την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 14768/10-4-09 επιστολή, στην οποία επισημαίνει ότι δεν ωφελεί κανέναν περαιτέρω καθυστέρηση επίλυσης του θέματος και αναφέρει τα εξής:

«Κύριε Νομάρχη,
Όπως γνωρίζετε το Δ.Σ. του Δ.Χαλκιδέων με την υπ. αρ. 55/2009 απόφασή του πρότεινε τέσσερις (4) περιοχές για τη χωροθέτηση της λαϊκής αγοράς της Νεαπόλεως, ανά εξάμηνο, με έναρξη την 2α Μαΐου 2009 και συνολικά για δύο (2) έτη και λήξη την 7η Μαΐου 2011.
Πριν τη συνεδρίαση του Δ.Σ. πραγματοποιήθηκε, με πρωτοβουλία μου, συνάντησή μας στο κτίριο της Ν.Α., στην οποία παρευρέθηκε και ο αρμόδιος αντινομάρχης κ. Δ. Ξυγκόγιαννης, προκειμένου να υποβληθεί κοινή μας πρόταση και να αποφευχθεί η εκ νέου απόρριψη από το Ν.Σ. της πρότασης του Δήμου Χαλκιδέων.
Πράγματι η κοινή μας πρόταση εγκρίθηκε από το Δ.Σ. και από την εννιαμελή (9) επιτροπή της Δνσης Εμπορίου, την αρμόδια νομαρχιακή επιτροπή και τέλος το Ν.Σ., με την επιφύλαξη της χρονικής προτεραιότητας για την χωροθέτηση.
Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση του Ν.Σ., η γνωμοδότηση του Δ.Χ. δεν απορρίφθηκε
, ώστε να αναπεμφθεί το θέμα στο Δ.Σ. για νέα πρόταση χωροθέτησης, και συνεπώς το Δ.Σ., βάση του Ν.3557/07, δεν νομιμοποιείται να επανέλθει.  Σε αντίθετη περίπτωση η απόφαση του Δ.Σ. θα ήταν απολύτως ακυρωτέα και η οποιαδήποτε προσφυγή θα τύγχανε ευδοκιμήσεως.
Με το δεδομένο ότι για τον Δ.Χαλκιδέων το θέμα, νομικά και ουσιαστικά, θεωρείται λήξαν, σας απευθύνω έκκληση προκειμένου να μετακινηθεί η λαϊκή αγορά της Νεαπόλεως από το Σάββατο 2 Μαΐου.  Προκειμένου δε να συμβεί αυτό θα πρέπει να μας έχει κοινοποιηθεί η απόφαση σας το αργότερα μέχρι την 23η Απριλίου, ώστε να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες εργασίες εγκαταστάσεως της λαϊκής.

Κύριε Νομάρχη,
Θεωρώ ότι η καθυστέρηση στην επίλυση του προβλήματος, όχι μόνο διαιωνίζει άδικα ένα σημαντικό πρόβλημα για μια συνοικία της πόλης μας, αλλά κυρίως απαξιώνει τους θεσμούς που εκπροσωπούμε.»