Απαλλαγές απο τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού, των πολύτεκνων, απόρων και ευπαθών ομάδων, αποφάσισε η Δημοτική Αρχή Χαλκίδας.

Ο Δήμος Χαλκιδέων, στα πλαίσια της κοινωνικής πολιτικής που άσκησε η παρούσα δημοτική αρχή, κατάφερε την ισχυροποίηση του δήμου με την περιστολή των δαπανών, εξοικονομώντας οικονομικούς πόρους για την εκτέλεση έργων υποδομής και καθημερινότητας του πολίτη, και την εφαρμογή ανταποδοτικών πολιτικών, επ’ ωφελεία των δημοτών του.

‘Οπως αναφέρεται σε σχετικό δελτίο τύπου:

«Στα πλαίσια αυτά, συμπεριλαμβάνεται και η μέχρι σήμερα στάση μας στο θέμα της αναπροσαρμογής των δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού, οπού πετύχαμε να μη γίνουν παράλογες αυξήσεις, ενώ τα τιμολόγια της ΔΕΥΑΧ διατηρήθηκαν στα ίδια επίπεδα, με μηδενική αύξηση μέχρι και σήμερα.

Συγκεκριμένα:

Κατά το 1ο έτος (2007), η αναπροσαρμογή των τελών ήταν μηδενική.
Τα δυο επόμενα έτη (2008-2009) η αύξηση ήταν σε ποσοστό 2,9%), χαμηλότερη από τα όρια του πληθωρισμού και η μικρότερη της 20ετίας.
Επιπλέον, για πρώτη φορά στο Δήμο Χαλκιδέων, μετά από εισήγηση του δημάρχου (έτος 2008) και με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, εγκρίθηκε η μείωση του συντελεστή τελών καθαριότητας και φωτισμού σε ποσοστό 50%, για κατοικίες των δημοτών – μελών του συλλόγου νεφροπαθών Ν. Εύβοιας. 
Εν όψει της συζήτησης που θα διεξαχθεί στο προσεχές δημοτικό συμβούλιο, για αναπροσαρμογή των δημοτικών τελών, η δημοτική αρχή λαμβάνοντας υπόψη την παγκόσμια οικονομική κρίση, την οικονομική ανέχεια που έχουν περιέλθει πολλές οικονομικά ασθενέστερες ομάδες πολιτών και στα πλαίσια της κοινωνικής πολιτικής που ακολουθήθηκε στο δήμο μέχρι σήμερα, ο Δήμαρχος Χαλκιδέων, Θ. Ζεμπίλης, θα προτείνει προς ψήφιση στο προσεχές Δημοτικό Συμβούλιο (17/11/09), τα παρακάτω κοινωνικά μέτρα, για έτος 2010:
Μηδενική αύξηση των δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού
Απαλλαγή των πολυτέκνων οικογενειών από τα δημ. τέλη, σε ποσοστό 100%
Μερική απαλλαγή των τρίτεκνων οικογ. από τα δημ. τέλη, σε ποσοστό 50%
Απαλλαγή των απόρων από τα δημοτικά τέλη, σε ποσοστό 100% Απαλλαγή των μελών του Συλ. νεφροπαθών από τα δημοτικά τέλη σε ποσοστό 100% (για το υπόλοιπο 50% είχε εγκριθεί από το ΔΣ το 2008)
Επίδομα ποσού 100€ σε απόρους στις περιόδους των εορτών (Πάσχα, Χριστούγεννα)
Ετήσια λειτουργία του «Δημοτικού Παντοπωλείου Απόρων»
(Για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις θα ληφθούν υπόψη οι προϋποθέσεις που ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία)

Ο Δήμαρχος Χαλκιδέων, Θ. Ζεμπίλης, σχετικά με το θέμα, δήλωσε τα εξής:

«Είμαι ιδιαίτερα υπερήφανος για το γεγονός ότι μετά από μια εργώδη προσπάθεια διοικητικής τακτοποίησης και οικονομικής ισχυροποίησης, ο Δήμος Χαλκιδέων βρίσκεται στη θέση να ασκεί ουσιαστική κοινωνική πολιτική.

Σ’ όλη τη διάρκεια της δημοτικής μας θητείας, δώσαμε βαρύτητα στην περιστολή και τον εξορθολογισμό των δαπανών και όχι στην υπέρμετρη επιβάρυνση των συμπολιτών μας.

Πράγματι κατά τη διανυόμενη δημοτική περίοδο 2007-2010, υπήρξε η μικρότερη αύξηση των δημοτικών τελών (κατά πολύ κατώτερη του πληθωρισμού) και ουδεμία αναπροσαρμογή στην τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΥΑΧ.

Παρά ταύτα, κατά το προηγούμενο διάστημα, κατορθώσαμε να εξομαλύνουμε τα διοικητικά και εργασιακά προβλήματα που αντιμετώπισε ο δήμος μας, καταβάλλοντας 2.500.000 € περίπου, για δεδουλευμένα συμβασιούχων, τακτοποίηση της ΔΕΠΑΧ, αναδρομικά εργαζομένων κλπ.

Επίσης εκτελούμε το μεγαλύτερο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Χαλκιδέων, με προϋπολογισμό που υπερβαίνει τα 15.000.000 € και που για πρώτη φορά στηρίζεται κατεξοχήν σε ιδίους πόρους. (ΣΑΤΑ)

Ωστόσο, κυρίαρχη και θεμελιώδης αρχή της τοπικής αυτοδιοίκησης, πέραν του διαχειριστικού και αναπτυξιακού της ρόλου, θα πρέπει να είναι η κοινωνική μέριμνα κι αλληλεγγύη.

Με τη συνδρομή των οικονομικών και κοινωνικών υπηρεσιών μας, εκπονήσαμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, που περιλαμβάνει μέτρα κοινωνικής στήριξης και αλληλεγγύης για τις ευπαθείς και οικονομικά ασθενέστερες ομάδες συμπολιτών μας.

Παράλληλα, με δραστικές απαλλαγές από τα δημοτικά τέλη, ενισχύουμε τις πολύτεκνες οικογένειες, συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση της υπογεννητικότητας.

Είμαι βέβαιος ότι στη μακρόχρονη ιστορία του Δήμου Χαλκιδέων, το έτος 2010 θα καταγραφεί ως ορόσημο στον τομέα της κοινωνικής ευαισθησίας, αλλά και αφετηρία για νέες δράσεις που θα ενισχύουν την αλληλεγγύη και την κοινωνική συνοχή.»

Τέλος, για το ίδιο θέμα, την Παρασκευή 13/11/09, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του «Συλλόγου Τριτέκνων», επισκέφθηκαν το Δήμαρχο Χαλκιδέων Θανάση Ζεμπίλη, παρούσης και της αρμόδιας Δημ. Συμβούλου, Τασούλας Μακαρώνα-Ψυχογυιού, στους οποίους εξέφρασαν την απόλυτη ικανοποίησή τους, δηλώνοντας ότι τα μέτρα αυτά στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο είναι απαραίτητα και στη σωστή κατεύθυνση, καθώς ο δήμος συντελεί έτσι στην επίλυση ζητημάτων κοινωνικού χαρακτήρα, χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς».