Η Ν.Ε. Κινήματος Αλλαγής Νομού Ευβοίας για το μέλλον των εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ.

Η Κυβέρνηση έφερε στη Βουλή μια απαράδεκτη νομοθετική ρύθμιση για την ειδική εκκαθάριση της ΛΑΡΚΟ, που αφορά σε 1200 εξειδικευμένους εργαζόμενους, χωρίς να διασφαλίζει τη βιωσιμότητα της εταιρείας και το εθνικό συμφέρον σε σχέση με την υπεραξία του μεταλλεύματος και τη μετάβαση στην πράσινη ανάπτυξη.

Το Κίνημα Αλλαγής είχε εγκαίρως προειδοποιήσει τις ηγεσίες των αρμοδίων Υπουργείων. Το Κίνημα Αλλαγής, κατόπιν συναντήσεων με το Σωματείο των Εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ, είχε πει ότι η λύση θα πρέπει να αναζητηθεί σε επενδυτή ο οποίος θα παρουσιάσει αναπτυξιακό και επενδυτικό πλάνο, με συγκεκριμένες δεσμεύσεις: για την απασχόληση και τις θέσεις εργασίας, την αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου, την σημαντικότητα της εταιρείας για την εθνική οικονομία και τις τοπικές κοινωνίες των περιοχών όπου δραστηριοποιείται, τα συμφέροντα της ΔΕΗ που είναι μέτοχος κατά 11,45%, την προστασία του περιβάλλοντος με τις αντίστοιχες επενδύσεις. Το Κίνημα Αλλαγής έχει προτείνει επίσης την αντιμετώπιση του χρέους προς τη ΔΕΗ με ρήτρα διακύμανσης της τιμής του Νικελίου, την ορθολογικοποίηση των παραγωγικών διαδικασιών, την αναβάθμιση της ποιότητας του μεταλλεύματος και αξιοποίηση του λατερίτη (πυρομεταλλουργεία).

Δυστυχώς η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας κωφεύει στις προτάσεις μας, επιμένοντας σε λύσεις που οδηγούν σε αδιέξοδα και ακολουθώντας λάθη και παραλείψεις του δικού της κακού παρελθόντος. Την ανικανότητα όμως της κυβέρνησης δεν θα επιτρέψουμε να την πληρώσουν οι εργαζόμενοι.