Απάντηση στην ερώτηση της Κ. Περλεπέ για τους εργαζόμενους στη ΛΑΡΚΟ, με Δελτία Παροχής Υπηρεσιών, απέστειλε η Υπουργός Απασχόλησης κ.Πετραλιά.

Στην απάντηση διατυπώνεται ρητά ότι η ΛΑΡΚΟ έπρεπε να είχε ασφαλίσει τους εργαζόμενους αυτούς στο ΙΚΑ- ΕΤΑΜ και ότι το Υποκατάστημα Χαλκίδας του ΙΚΑ θα πρέπει να επισπεύσει τις ενέργειες για τη σύνταξη των καταλογιστικών πράξεων, όπως ορίζει ο νόμος.
Τον Ιούνιο του 2007 το ΙΚΑ Χαλκίδας συνέταξε πράξη επιβολής εισφορών μόνο για 30 εργαζόμενους, αλλά για άλλους 75 απασχολούμενους η ασφαλιστική τους τακτοποίηση στο ΙΚΑ εκκρεμεί, γιατί το Υποκατάστημα του Ιδρύματος επικαλείται δυσκολίες στη συγκέντρωση των απαιτούμενων στοιχείων (παραστατικά πληρωμών, προϋπηρεσίας, κ.λ.π.).
Η κυρία Περλεπέ σε σχετική της δήλωση υπογραμμίζει: «Η ΛΑΡΚΟ οφείλει να συμμορφωθεί με το νόμο και να ασφαλίσει όλους αυτούς τους εργαζόμενους στο ΙΚΑ.
Το ΙΚΑ διαθέτει τους απαραίτητους μηχανισμούς ώστε να συνταχθούν άμεσα και οι υπόλοιπες καταλογιστικές πράξεις προς την Εταιρία και κάθε καθυστέρηση μόνο ως κωλυσιεργία μπορεί να εκληφθεί».
Στο ερώτημά της βουλευτού προς τον Υπουργό Ανάπτυξης για την έλλειψη ελέγχων στη ΛΑΡΚΟ Εύβοιας από την Επιθεώρηση Μεταλλείων τα τελευταία χρόνια, η απάντηση του Υφυπουργού κ. Καλαφάτη είναι αόριστη.
Τα στοιχεία που παραθέτει ο υφυπουργός για τακτικούς και έκτακτους ελέγχους αφορούν γενικά τους τρεις νομούς που δραστηριοποιείται η Εταιρία (Βοιωτία, Εύβοια και Φθιώτιδα) και αποκρύπτεται το γεγονός ότι το εργοστάσιο στο νομό μας δεν έχει ελεγχθεί το διάστημα αυτό.