Συζητήθηκε στη Βουλή, η ερώτηση του βουλευτή Ευβοίας του ΠΑΣΟΚ, Γιώργου Παπαγεωργίου προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας, σχετικά με την ίδρυση πανεπιστημιακής σχολής στη Χαλκίδα.


Στην ερώτηση απάντησε ο υφυπουργός, κ. Ταλιαδούρος:
«…για την ίδρυση του Πανεπιστημιακού Τμήματος στην πόλη της Χαλκίδας, πράγματι υπήρχε δέσμευση από την τότε υπουργό Εθνικής Παιδείας κ. Γιαννάκου και προς αυτήν την κατεύθυνση για την ίδρυση Τμήματος, ειδικότερα στον τομέα του τουρισμού είχε γίνει μια προσπάθεια από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.
Εκπρόσωποι της πρυτανικής αρχής είχαν επισκεφθεί τη Χαλκίδα, είχαν έλθει σε επαφή με την τοπική αυτοδιοίκηση, η οποία τους υπέδειξε κάποια κτίρια. Το Πανεπιστήμιο, όμως, Πειραιώς έκρινε ότι οι εγκαταστάσεις αυτές είναι ανεπαρκείς για την ίδρυση και την στήριξη του Πανεπιστημίου. Και γι’ αυτό στο πλαίσιο της αυτοδιοίκησης που έχουν τα ιδρύματα αναθεώρησε το Πανεπιστήμιο Πειραιώς την πρότασή του.
Θα ήθελα να πω ότι σε πρόσφατη επίσκεψή του στη Χαλκίδα ο Υπουργός Παιδείας κ. Στυλιανίδης είπε ότι το Υπουργείο Παιδείας είναι έτοιμο να ανταποκριθεί στο αίτημα της τοπικής κοινωνίας για την ίδρυση πανεπιστημιακού τμήματος στη Χαλκίδα, εφόσον όμως πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις. Πρώτον, ότι την πρόταση η οποία θα πρέπει να έχει τη μορφή μιας εμπεριστατωμένης πρότασης σύμφωνα με το νόμο και τη μελέτη πρέπει να την κάνει πανεπιστήμιο. Και το καταλληλότερο πανεπιστήμιο είναι το Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας, λόγω του ότι βρίσκονται στην ίδια περιφέρεια με τη Χαλκίδα και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, γιατί οι πόροι του Δ’ ΚΠΣ και τα περιφερειακά προγράμματα από τα οποία μπορεί να χρηματοδοτηθούν υποδομές και εξοπλισμοί, πρέπει να στηρίξουν ιδρύματα που βρίσκονται στην ίδια περιφέρεια. Συνεπώς το Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας είναι το καταλληλότερο για να προβεί σε εμπεριστατωμένη και πλήρη πρόταση σύμφωνα με το νόμο, η οποία θα υποβληθεί στη συνέχεια στο Συμβούλιο Ανωτάτης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης του αρμοδίου οργάνου να εισηγηθεί στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων εάν η πρόταση είναι πλήρης και εμπεριστατωμένη.
Επίσης το Πανεπιστήμιο θα προβεί στον τετραετή στρατηγικό σχεδιασμό για την ανάπτυξη του ιδρύματος και πρέπει μέσα σε αυτόν το σχεδιασμό να συμπεριλάβει και την ίδρυση νέου Τμήματος. Βεβαίως απαραίτητη προϋπόθεση είναι η τοπική και νομαρχιακή αυτοδιοίκηση να δεσμευθούν απέναντι στο Πανεπιστήμιο ότι θα έχουν τις απαραίτητες υποδομές προσδιορίζοντάς τες και να πληρούν τις προϋποθέσεις για λειτουργία Πανεπιστημίου.
Εμείς έχουμε ενθαρρύνει ως Υπουργείο Παιδείας το Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας, ώστε όταν οριστικοποιηθούν οι υποδομές, να υποβληθεί η πρόταση και να εισαχθεί το ζήτημα στο ΣΑΠΕ, που είναι το αρμόδιο όργανο για να προτείνει την ίδρυση.
Συνεπώς, συνοψίζοντας λέγω ότι όταν το ΣΑΠΕ εισηγηθεί υπέρ της ίδρυσης τμήματος εμείς αναλαμβάνουμε την ευθύνη και έχουμε την ετοιμότητα για τη διαμόρφωση του προεδρικού διατάγματος που θα ορίζει όχι μόνο τα ζητήματα σχετικά με την ίδρυση του Τμήματος, αλλά και τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του, ώστε να επιλέγουν το Τμήμα αυτό φοιτητές από όλη την Ελλάδα και να καταστεί ανταγωνιστικό και βιώσιμο. Και βεβαίως όταν δημοσιευθεί το προεδρικό διάταγμα, θα προχωρήσουμε στο δεύτερο βήμα, που είναι η λειτουργία του.
Και κλείνω, κυρία Πρόεδρε, με το ότι με τους πιο πάνω σαφείς όρους και προϋποθέσεις το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων απαντά θετικά στο αίτημα για την ίδρυση Πανεπιστημιακού Τμήματος στη Χαλκίδα».
…και από την τοποθέτησή μου και από τις δηλώσεις του Υπουργού στη Χαλκίδα προκύπτει ότι η πολιτική βούληση της Κυβέρνησης είναι να ιδρυθεί στη Χαλκίδα τμήμα. Αλλά για να ιδρυθεί αυτό το τμήμα πρέπει να πληρούνται οι προϋποθέσεις και να τηρηθεί η διαδικασία που τηρείται για την ίδρυση όλων των τμημάτων σε όλη την Ελλάδα, που χρειάζεται από το αρμόδιο Πανεπιστήμιο μελέτη σκοπιμότητας και βιωσιμότητας.
Σε ό,τι αφορά τις υποδομές δεν υπεδείχθησαν σε εκπροσώπους του Υπουργείου Παιδείας, αλλά σε εκπροσώπους των πρυτανικών αρχών του Πανεπιστημίου. Διότι, με βάση το Σύνταγμα και την αυτοδιοίκηση που έχουν τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα με βάση το άρθρο 16 του Συντάγματος, είναι αρμόδια να κρίνουν, να προτείνουν και να εισηγηθούν στο Υπουργείο Παιδείας. Αρα, το όλο εγχείρημα ξεκινά από κάποιο πανεπιστήμιο. Έτσι γίνεται παντού και όπου έχουν ιδρυθεί άλλα τμήματα.
Είπατε ότι δεν έχει σχέση η Χαλκίδα με το Πανεπιστήμιο της Στερεάς Ελλάδας. Μα, με αυτό έχει πρωτίστως σχέση διότι ακριβώς είναι στην ίδια περιφέρεια. Και το Δ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης στηρίζει τα ιδρύματα της περιφέρειας. Οι ευρωπαϊκοί πόροι οι οποίοι στηρίζουν στην έναρξη λειτουργίας κάθε ίδρυμα και στο παρελθόν και στο σήμερα και στο αύριο, έχουν να κάνουν με αυτό. Αρα, πόροι, εξοπλισμός είναι θέματα της περιφέρειας, άρα του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδος. Έχουμε ήδη μιλήσει και εμείς και θα συνεχίσουμε να μιλάμε. Δεν είναι κακό. Θεωρώ ότι και οι τοπικοί παράγοντες και εσείς ως Βουλευτές και ο Νομάρχης και ο Δήμαρχος να έχουν και αυτοί μία επιπλέον επικοινωνία.
Σε ό,τι αφορά τις υποδομές, οι υποδομές είναι οικόπεδα. Μέχρις ότου χτιστεί καινούργιο κτήριο, συνηθίζεται παντού να παραχωρούν οι τοπικές αρχές, δήμοι κυρίως, κάποια οικήματα στα οποία γίνεται ο εκσυγχρονισμός τους με δαπάνες του εκάστοτε πανεπιστημίου για την πρώτη στέγαση.
Είμαστε στη διάθεσή σας. Αν προτείνετε και χώρο οικοπεδικό στην περιοχή, να ξεκινήσει και η διαδικασία κτηρίου. Και οι υποδομές οι αρχικές είναι για την αρχική λειτουργία. Αλλά πρέπει να είναι υποδομές -κι αυτό είναι αρμόδιο να το κρίνει το πανεπιστήμιο- που θα πληρούν τις ανάγκες πανεπιστήμιου. Θα πληρούν δηλαδή τις ανάγκες να υπάρχει ο χώρος, να διαμορφωθεί αίθουσα, να διαμορφωθεί αμφιθέατρο, να διαμορφωθούν γραφεία καθηγητών. Αυτή είναι η απαραίτητη προϋπόθεση κι αυτό είναι ευθύνη και αρμοδιότητα των τοπικών αρχών.
Με αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις, που νομίζω είναι σαφείς -δεν είναι κάτι το καινούργιο, όλα τα τμήματα που έχουν ιδρυθεί αυτή τη διαδικασία έχουν ακολουθήσει- μπορούμε να προχωρήσουμε στη Χαλκίδα για την ίδρυση νέου τμήματος».

Γιάννης Μπουροδήμος, Υποψήφιος Βουλευτής Εύβοιας ΚΙΝΑΛ - 2019