Περιφερειακή Συνδιάσκεψη, στην Αταλάντη διοργάνωσε η Περιφερειακή Επιτροπή Στερεάς Ελλάδας ΠΑΣΟΚ την 27η-03-2009, με θέμα «Για μια Νέα Αγροτική Ανάπτυξη» στα πλαίσια του Πανελλαδικού διαλόγου, που έχει αρχίσει το ΠΑΣΟΚ.

 

Στην συνδιάσκεψη συμμετείχαν, ο υπεύθυνος του τομέα Αγροτικής Πολιτικής Θανάσης Παπαγεωργίου και στελέχη της Περιφέρειας και πολλοί αγρότες.
Στην συνδιάσκεψη τονίστηκε από τους αγρότες, ότι η χρονιά που πέρασε ήταν μια από τις χειρότερες χρονιές για τον αγροτικό κόσμο. Σε όλα σχεδόν τα αγροτικά προϊόντα είχαμε τιμές χαμηλότερες από πέρυσι μέχρι και 50%. Μειωμένα επίσης, λόγω παρακράτησης, ήταν και τα «δικαιώματα» που θα εισπράξουν οι αγρότες. Αυξήσεις υπήρξα μόνο στο κόστος ζωής, με την ακρίβεια στα είδη λαϊκής κατανάλωσης να καλπάζει, αλλά και τις συνεχείς ανατιμήσεις στα γεωργικά εφόδια σπόροι, λιπάσματα, κ.λπ. Η Κυβέρνηση της Ν.Δ. έχει οδηγήσει στη φτώχεια και στην εξαθλίωση χιλιάδες αγροτικές οικογένειες.
Τα ερωτήματα που τέθηκαν ήταν τα ακόλουθα:
Θα αυξηθεί το αγροτικό εισόδημα; Θα ’χουν τα αγροτικά προϊόντα τιμές που να καλύπτουν το κόστος της ζωής; Θα μπει φρένο στο ξεκλήρισμα της αγροτιάς; Θα ’χουν μέλλον οι αγρότες στα χωριά τους; Αυτά είναι τα πραγματικά ερωτήματα. Και, σ’ αυτά τα ερωτήματα, η απάντηση που δίνει η κυβέρνηση της Ν.Δ. είναι ενάντια στα συμφέροντα των αγροτών.
Για την έξοδο από την κρίση απαιτείται μια νέα προοδευτική πολιτική που μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να εγγυηθεί. Απαιτείται μια πολιτική αγροτικής ανάπτυξης που να στοχεύει στη δημιουργία μιας ευέλικτης πολυσυλλεκτικής οικονομίας, να εστιάζει στην επίλυση των διαρθρωτικών προβλημάτων της γεωργίας του τόπου, την προώθηση της ανταγωνιστικότητας των αγροτικών προϊόντων, με έμφαση στην παραγωγή προϊόντων υψηλών ποιοτικών προδιαγραφών με χρήση μεθόδων παραγωγής φιλικών προς το περιβάλλον.
Για επίτευξη των στόχων αυτών θα πρέπει να ληφθούν μέτρα όπως:
1.
 Κίνητρα για νέους αγρότες αλλά και ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης και κατάρτισης τους.
2. Την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για βελτιστοποίηση των συνθηκών παραγωγής, τυποποίησης και διανομής των γεωργικών προϊόντων.
3. Την προώθηση της επιχειρηματικότητας, και την ορθολογιστική διαχείριση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Συγκεκριμένα υπάρχει ανάγκη για εκπαίδευση μεταξύ άλλων και σε θέματα επιχειρηματικότητας, οικονομικής διαχείρισης, περιβάλλοντος, διαχείρισης του νερού, καινοτόμων πρακτικών.
Ιδιαίτερη σημασία στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ πρέπει να δοθεί:
4. Στην αντιμετώπιση της εντατικοποίησης της φυτικής και ζωικής παραγωγής.
5. Στον έλεγχο της ποιότητας των εισαγόμενων αγροτικών προϊόντων. 
6. Στη διατήρηση, αλλά και στην περαιτέρω ενίσχυση της βιοποικοιλότητας μέσω στοχευόμενων αγροπεριβαλλοντικών μέτρων.
7. Στην ποιοτική αναβάθμιση των εδαφών.
8. Στην ποσοτική και ποιοτική βελτίωση των υδατικών πόρων και συστημάτων.
9. Στη μείωση των επιπτώσεων από την αλλαγή του κλίματος.
10. Στη στήριξη ορεινών, ημιορεινών και δασικών περιοχών.
11. Στην αειφορική διαχείριση και την ενίσχυση του πολυλειτουργικού ρόλου των δασών από τις πυρκαγιές και την ενίσχυση του κοινωνικού ρόλου τους.