Κατόπιν των Αρχαιρεσιών της 24ης Μαΐου 2023 το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου και του Συνεταιρισμού Ραδιοταξί Χαλκίδας είναι το εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κακαλιάς Νικόλαος
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ρουπακιάς Ιωάννης

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Παπαϊωάννου Παναγιώτης

ΤΑΜΙΑΣ: Καρατζίκης Αλέξανδρος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ: Νταντής Ευάγγελος

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ: Κιούσης Κων/νος

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ: Φούντας Κων/νος

Ακολουθείστε μας στο Google News