Επιστολή έστειλει ο Νίκος Στούπης πρός τον Σταμάτη Καπελέρη Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης για τον τρόπο άσκησης της κουνουποκτονίας την φετινή σαιζόν.

Πιο συγκεκριμένα η επιστολή αναφέρει:
Κε Αντιπεριφερειάρχα,

Γιάννης Μπουροδήμος, Υποψήφιος Βουλευτής Εύβοιας ΚΙΝΑΛ - 2019

Ανταποκρινόμενος στο κάλεσμά σας στην προηγούμενη Συνεδρίαση της Επιτροπής για την καταπολέμηση των κουνουπιών, όσον αφορά την υποβολή παρατηρήσεων επί των Σχεδίων Προγραμμα-τικών Συμβάσεων που μου θέσατε υπόψη,  δια της παρούσης επιστολής εκφράζω τις απόψεις μου, και συγκεκριμένα σημειώνω:  
1.Αντιπαρέρχομαι το γεγονός του ετεροχρονισμένου του καλέσματός, αφού ήδη οι συμβάσεις έχουν τεθεί σε συζήτηση στα Δημοτικά Συμβούλια που προβλέπεται,  και έτσι μάλλον καθίστανται άνευ σημασίας οι παρατηρήσεις μου, αφού η όποια τροποποίησή τους συνεπάγεται επανεξέταση του θέματος από αυτά.

2.Διατηρώ πλήρως την αντίθεσή μου στην πολιτική επιλογή, όπως ξεκαθαρίστηκε στην Επιτροπή, της πλειοψηφίας του Περιφερειακού Συμβουλίου, να επιλέξει την διαδικασία ουσιαστικά ανάθεσης του έργου στις Αναπτυξιακές, για νομικούς λόγους, λόγους οικονομικής και πολιτικής διαφάνειας, πιθανής εξοικονόμησης πόρων , καλύτερης αποτελεσματικότητας του έργου, και διαφορετικής πολιτικής αντίληψης του ρόλου των Αναπτυξιακών στις οποίες συμμετέχει η Περιφέρεια, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν ανοιχτά θέματα με τον ρόλο τους.

Σημειώνω το ζήτημα σπασίματος του έργου όσον αφορά την νομική του διάσταση σε τρία (τα δύο με Προγραμματικές Συμβάσεις, και το τρίτο η Φωκίδα μέσω των Υπηρεσιών μας).
Για αυτά όμως θα μας δοθεί η δυνατότητα να αντιπα-ρατεθούμε στην Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.
Όσον αφορά τα συγκεκριμένα τώρα:

3.Ειλικρινά δεν κατανοώ τον λόγο που φέρνεται δύο μορφές συμβάσεων- άλλη για την Φθιώτιδα, άλλη για την Βοιωτία / Εύβοια – όταν μιλάμε για ίδιο έργο, όταν μάλιστα για την σύμβαση της Εύβοιας υπάρχουν γκρίζες ζώνες, που χρήζουν διφορούμενης  ερμηνείας.

4.Είμαι κάθετα αντίθετος στο θέμα ότι δεν συμπεριλαμβάνεται στην Προγραμματική Σύμβαση της Εύβοιας, ο καθ’ύλη Δήμος Κύμης – Αλιβερίου όπου έχει αντικείμενο το έργο αφού η κυριότερη εστία αναφοράς για τα κουνούπια στην Εύβοια είναι η Λίμνη του Δύστου.

5.Δεν καταλαβαίνω γιατί αναφέρεται στα σχέδια των συμβάσεων (και φαντάζομαι στις αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων) ενιαία το σύνολο του ποσού και δεν γίνεται ο καταμερισμός του, όπως μας δόθηκε προφορικά στην Επιτροπή.

6.Θεωρώ ότι για λόγους Δημοκρατικής Νομιμοποίησης αλλά και ουσιαστικούς παρακο-λούθησης του έργου, στις Επιτροπές Παρακολούθησης που αποτελούν όργανα με πο-λιτική διάσταση πρέπει να συμμετέχουν μόνο πολιτικά στελέχη και υπηρεσιακοί παρά-γοντες, ενώ στις Τεχνικές Επιτροπές μόνο Υπηρεσιακοί παράγοντες και υπάλληλοι των τοπικών υπηρεσιών. Οι υπάλληλοι των αναπτυξιακών  όπου και αν συμμετέχουν, λόγω του ότι φέρονται ως υλοποιούντες το έργο μόνο ως εισηγητές ή παρατηρητές και ποτέ ως τακτικά μέλη μπορούν να φέρονται, αφού ελεγκτές και ελεγχόμενοι δεν μπο-ρούν να είναι τα ίδια πρόσωπα.

Κε Αντιπεριφερειάρχα,
Αυτά σε μια πρώτη ανάγνωση.
Θεωρώ, εξ όσων σας γνωρίζω, πως προσωπικά δεν υπάρχουν από πλευράς σας σκοπιμότητες και σκοτεινές πλευρές στους σχεδιασμούς.

Προφανώς και ανεξάρτητα των φιλικών αισθημάτων που τρέφω για το πρόσωπο σας οι πολιτικές διαφωνίες θα παραμείνουν ως τέτοιες. Θεωρώ όμως πως στις  επί μέρους παρατηρήσεις μου μπορείτε να τις διορθώσετε, και προς τούτο αναμένω την παρέμβασή σας.

Σε ότι αφορά το πρόσωπό μου και για τα τεχνοκρατικά σημεία του έργου θεωρείστε δεδομένη την βοήθειά μου. Όσον αφορά δε   την δική μου πολιτική   συμμετοχή  στην Επιτροπή , αντιλαμβάνεσθε ότι αυτή θα εξαρτηθεί από την τελική εξέλιξη των πολιτικών θεμάτων που μπαίνουν.