Ψηφίστηκε επί της αρχής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» και έγινε η συζήτηση επί του συνόλου του σχεδίου νόμου.

 

Κατά την πρώτη ημέρα της συζήτησης στην Ολομέλεια της Βουλής ο εισηγητής, βουλευτής Εύβοιας, Σίμος Κεδίκογλου έκανε αναφορά στα γεγονότα των τελευταίων ημερών που πυροδοτήθηκαν από τον τραγικό φόνο του δεκαπεντάχρονου Αλέξη.
Συγκεκριμένα ανέφερε: «Η λύπη δεν αρκεί για να ορίσει τα συναισθήματα των πολιτών. Λυπηρός είναι κάθε θάνατος ανθρώπου, πόσο μάλλον εφήβου, από οποιαδήποτε αιτία. Για το θάνατο, όμως, του δεκαπεντάχρονου στα Εξάρχεια, πέραν της οδύνης, υπάρχει και οργή, γιατί συνέβη με απαράδεκτο τρόπο. Προκλήθηκε από το χέρι ανθρώπου, τον οποίο η πολιτεία όρισε να τηρεί το νόμο και την τάξη και πάνω από όλα να προστατεύει τη ζωή των πολιτών. Και ακολούθησαν οι ταραχές και οι καταστροφές των τελευταίων ημερών, που κατέδειξαν, αν μη τι άλλο, σαφή δυσλειτουργία του συστήματος προστασίας και ασφάλειας των πολιτών. Το κύριο βάρος πέφτει στην Αστυνομία φυσικά, για την οποία είμαι βέβαιος ότι θα ήταν χρήσιμη μία συζήτηση στη Βουλή για το ρόλο που πρέπει να διαδραματίσει και τον τρόπο που θα ανταποκριθεί καλύτερα.»
Στη συνέχεια ο κ.Κεδίκογλου επεσήμανε, ότι το νομοσχέδιο αυτό αποτελεί προϊόν της οργανικής διασύνδεσης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης με το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης.
Ουσιαστικά ο κ. Κεδίκογλου αναφέρθηκε στην όλη νοοτροπία και το πνεύμα του νομοσχεδίου που αφορά την επανίδρυση της δημοτικής αστυνομίας.
Καθορίζονται οι αρμοδιότητες της δημοτικής αστυνομίας και αυτό γιατί δεν ήταν εξειδικευμένη η αναφορά στο προηγούμενο προεδρικό διάταγμα του 2002 και είχαν δημιουργηθεί πολλά ερμηνευτικά ερωτήματα.
Επίσης, παρέχεται εξουσιοδότηση για την έκδοση κανονιστικής πράξης , με την οποία θα εξειδικεύεται ο τρόπος άσκησης κάθε μιας από τις αρμοδιότητες και προβλέπεται ότι όσοι δήμοι διαθέτουν δημοτική αστυνομία με περισσότερο από πενήντα άτομα, τότε αυτή ασκεί όλες τις αρμοδιότητες, ενώ σε λιγότερα ασκεί μέρος αυτών.
Ο κ. Κεδίκογλου, μεταξύ άλλων, τόνισε, ότι το φαινόμενο της ανασφάλειας θα πρέπει να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο ενιαίας αντιεγκληματικής πολιτικής, στην οποία θα συμμετέχουν η κεντρική διοίκηση και οι τοπικές αρχές με διακριτούς ρόλους και συντονισμένες παρεμβάσεις.
Η αυξανόμενη  συνεπώς αποκέντρωση των θεσμών και των υπηρεσιών  στον τομέα της ασφάλειας δεν συνεπάγεται κατ’ ανάγκη την αυτονόμηση της κοινοτικής αστυνόμευσης, τη δημιουργία παράλληλων αστυνομικών σωμάτων και τη θέσπιση ιδιότυπης πολυαρχίας στις αστυνομικές υπηρεσίες πρόληψης και ασφάλειας.
Σε ό, τι αφορά τη σύσταση της υπηρεσίας δημοτικής αστυνομίας , ξεκαθαρίζεται ότι πρόκειται για ειδική αυτοτελή υπηρεσία που συστήνεται με τον Οργανισμό της εσωτερικής υπηρεσίας του οικείου δήμου ή της κοινότητας. Αποτελείται μόνο από ένστολο προσωπικό το οποίο όμως δεν οπλοφορεί.
Σημαντικό χαρακτήρισε, επίσης, ο κ. Κεδίκογλου το ότι θεσπίζεται η υποχρέωση των ΟΤΑ για τη νομική στήριξη του προσωπικού της δημοτικής αστυνομίας σε περίπτωση παραπομπής
μελών του ενώπιον των δικαστικών Αρχών για το λόγο που ανάγεται στην άσκηση των καθηκόντων τους κατά τη διάρκεια διατεταγμένης υπηρεσίας.
Κατά τη συνέχιση της συζήτησης επί των άρθρων περνώντας στο τρίτο κεφάλαιο του νομοσχεδίου, το οποίο  αφορά στα υπηρεσιακά θέματα κεντρικής και αποκεντρωμένης διοίκησης, ο κ. Κεδίκογλου στάθηκε ιδιαίτερα στη δημιουργία του Συμβουλίου Ασφαλείας και Πολιτικής προστασίας, η ανάγκη δημιουργίας του οποίου, όπως είπε, προέκυψε από την ένταξη στο Υπουργείο Εσωτερικών των Σωμάτων και Υπηρεσιών του πρώην Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, δηλαδή της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος , της Ελληνικής Αγροφυλακής , της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών και της Διεύθυνσης Πολιτικής Άμυνας και πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης και να συνεργάζονται αυτές οι υπηρεσίες εύρυθμα με υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών, όπως η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.
 Πριν κλείσει την τοποθέτησή του έκανε αναφορά στο τέταρτο κεφάλαιο, το οποίο περιλαμβάνει ρυθμίσεις θεμάτων ιθαγένειας και μεταναστευτικής πολιτικής.
Ο κ. Κεδίκογλου επεσήμανε ότι υπάρχει μία σειρά σχετικών διατάξεων προς την κατεύθυνση διευκόλυνσής της διαβίωσής τους, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι λύνεται οριστικά το πρόβλημα καθώς υπάρχουν πολλές παράμετροι που θα πρέπει να εξεταστούν και θα πρέπει να γίνει αντικείμενο μιας ευρύτερης συζήτησης και μίας οπωσδήποτε διακομματικής συναίνεσης.