Η Τάνια Μπιρμπίλη βρέθηκε στα Οινόφυτα και παρουσίασε το σχέδιο δράσης για την προστασία του Ασωπού και της υγείας των πολιτών. Εντός του 2010, η αναθεώρηση των όρων αδειοδότησης βιομηχανιών στην περιοχή.

Ο πολύπαθος Ασωπός παύει πια να θεωρείται αγωγός βιομηχανικών αποβλήτων και ορίζεται ως υδάτινο σώμα που χρήζει προστασίας, ανακοίνωσε τη Δευτέρα η υπουργός Περιβάλλοντος, παρουσιάζοντας το ευρύτερο σχέδιο για την αποκατάσταση του ποταμού.

Το πρόγραμμα για τη διαχείριση της περιβαλλοντικής κρίσης στον Ασωπό προβλέπει επίσης αναθεώρηση, εντός του 2010, των όρων αδειοδότησης των βιομηχανιών της ευρύτερης περιοχής, με προτεραιότητα στις περιπτώσεις στις οποίες οι όροι αυτοί έχουν λήξει.

«Κύρια προϋπόθεση για μια πράσινη- αειφόρο ανάπτυξη που υλοποιούμε στην περιοχή μέσα από αυτά τα μέτρα αποτελεί η θέσπιση ξεκάθαρων κανόνων, κατευθύνσεων και διαδικασιών, βάσει των οποίων θα ελέγχονται οι πηγές ρύπανσης και θα υποχρεωθεί να λειτουργήσει η βιομηχανία» είπε η υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

«Αυτοί που προκάλεσαν και εξακολουθούν να προκαλούν τη ρύπανση θα αναλάβουν, υπό την εποπτεία και το συντονισμό της πολιτείας, το κόστος της απορρύπανσης» τόνισε η Τίνα Μπιρμπίλη, μιλώντας στο αμφιθέατρο του Ενιαίου Λυκείου Οινοφύτων.

Όσον αφορά την υδροδότηση της περιοχής (τα υπόγεια νερά παραμένουν μολυσμένα με τοξικό χρώμιο), το υπουργείο σε συνεργασία με την ΕΥΔΑΠ προχωρά στην παροχή τεχνικής βοήθειας για επέκταση των δικτύων σε μεμονωμένες περιοχών και οικισμούς, καθώς έχουν ολοκληρωθεί ή ολοκληρώνονται τα έργα επεξεργασίας πόσιμου νερού από την Υλίκη και το Μόρνο, στο Σχηματάρι, τα Οινόφυτα, την Αυλίδα και τη Θήβα.

Τα κυριότερα σημεία του σχεδίου

Στρατηγικοί στόχοι του προγράμματος είναι η διασφάλιση της δημόσιας υγείας, ο περιορισμός και η εξάλειψη της ρύπανσης, η χωρική οργάνωση της άτυπης έως σήμερα βιομηχανικής περιοχής Οινοφύτων-Σχηματαρίου και η διασφάλιση της εφαρμογής των μέτρων.

Ως άμεση προτεραιότητα, ο Ασωπός ορίζεται ως υδάτινο σώμα, αντί ως αγωγός διάθεσης των βιομηχανικών αποβλήτων στον Ευβοϊκό, όπως ισχύει μέχρι σήμερα. Ομάδα των Κοινωνικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών (ΚΥΥ) επεξεργάζεται αυστηρότερα όρια για τον αποδέκτη (Ασωπό) και για τις εκπομπές από τις βιομηχανίες.

Θεσπίζονται έλεγχοι των βιομηχανικών δραστηριοτήτων από Επιθεωρητές Περιβάλλοντος της Ειδικής Γραμματείας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΕΥΕΠ), το έργο των οποίων θα συνεπικουρείται από Επιθεωρητές Εργασίας και Υγείας. Σε αυτούς τους ελέγχους θα συμπεριλαμβάνονται οι υποχρεωτικές περιοδικές εκθέσεις παραγωγού αποβλήτων από τις εταιρίες με ρυπαντικό δυναμικό.

Το υπουργείο ΠΕΚΑ επεξεργάζεται θεσμικό πλαίσιο για την αντικατάσταση της Υγειονομικής Διάταξης με βάση την οποία είχαν δανειοδοτηθεί οι βιομηχανίες τη περιοχής, όσον αφορά τη διάθεση των υγρών αποβλήτων τους στον Ασωπό.

Θεσπίζεται επίσης μεθοδολογία για τον καταλογισμό τους ύψους των επιβαλλόμενων προστίμων, εξασφαλίζεται η ισονομία και η ισότιμη μεταχείριση όλων των ελεγχομένων αλλά και η διαφάνεια και ενημέρωση σχετικά με τα αποτελέσματα των ελέγχων.

Στο πλαίσιο μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων μέτρων, το υπουργείο ΠΕΚΑ προχωρά σε οργάνωση της άναρχης βιομηχανικής περιοχής Οινοφύτων σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Ειδικού Χωροταξικού Σχεδίου για τη Βιομηχανία, στην οριοθέτηση και καθαρισμό του Ασωπού και στη σταδιακή αποκατάσταση των εκτάσεων που έχουν ρυπανθεί. Παράλληλα, το υπουργείο εξετάζει την κατασκευή Κεντρικής Μονάδας Επεξεργασίας των προεπεξεργασμένων υγρών αποβλήτων των βιομηχανιών, που θα δρα συμπληρωματικά με τις μονάδες επεξεργασίας των βιομηχανιών.

Για τη διασφάλιση της εφαρμογής των μέτρων προβλέπεται συγκρότηση Γνωμοδοτικής Επιτροπής με συμμετοχή εκπροσώπων όλων των εμπλεκομένων, συγκρότηση Φορέα Διαχείρισης επενδύσεων και πώλησης νέων θέσεων εγκατάστασης βιομηχανικών μονάδων, επαναλειτουργία του Γραφείου Επιθεωρητών Περιβάλλοντος Οινοφύτων και δημοσιοποίηση ετήσιας έκθεσης από την ΕΥΕΠ για την υλοποίηση του προγράμματος.

Εξετάζεται, τέλος, το ενδεχόμενο ίδρυσης Τεχνολογικού Πάρκου νέων αναπτυξιακών τομέων.

Επιφυλάξεις του Κυριάκου Μητσοτάκη

«Οι σημερινές εξαγγελίες της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για τον Ασωπό είναι μια σειρά ρυθμίσεων, που έχουν συζητηθεί επανειλημμένα σε θεωρητικό επίπεδο τα τελευταία χρόνια, αλλά δεν έχουν εφαρμοστεί στην πράξη» σχολίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υπεύθυνος του Τομέα Πολιτικής Ευθύνης Περιβαλλοντικής Πολιτικής της ΝΔ.και πρόσθεσε, «Παρά το γεγονός ότι πολλά από τα μέτρα που ανακοινώθηκαν είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, δεν συνοδεύονται, ούτε από συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, ούτε από ανάλυση του κόστους και των πηγών άντλησης των κονδυλίων που χρειάζεται να δαπανηθούν, ούτε από μια ριζική αναδιάρθρωση της διοικητικής δομής, η οποία θα κληθεί να τα εφαρμόσει στην πράξη».

πηγή: www.in.gr