Ο πρώην βουλευτής Εύβοιας και μέλος της ΠΓ του ΣΥΝ επισημαίνει ζητήματα που αφορούν στη συμφωνία της Κοπεγχάγης και τις κλιματικές αλλαγές.

Συγκεκριμένα, στη συνέντευξη τύπου, ο Βαγγέλης Αποστόλου επισήμανε «… Εκπρόσωποι 192 χωρών συνέρχονται στην Κοπεγχάγη, με σκοπό την επίτευξη μιας νέας δεσμευτικής παγκόσμιας συμφωνίας για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και τον περιορισμό της κλιματικής αλλαγής που ουσιαστικά θα αποτελεί τη συνέχεια του Κιότο. ….Εντούτοις, οι διαφορές μέχρι και σήμερα παραμένουν αγεφύρωτες, παρά τις δηλώσεις καλών προθέσεων απο όλου; κα ιτις πολιτικές δεσμεύσεις των ηγετών για δραστική μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου στο χρονικό ορίζοντα του… 2050!!! Τα βασικά θέματα πάνω στα οποία καταγράφονται οι διαφωνίες είναι τρία:

Άννα Παππά, Υποψήφια Εύβοιας ΝΔ 2019 Ιούλιος

Πρώτο βασικό σημείο διαφωνίας είναι οι δεσμεύσεις μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, που θα αναλάβει κάθε χώρα την επόμενη δεκαετία…. Υπάρχει διαφωνία μεταξύ αναπτυγμένων και αναπτυσσόμενων χωρών… Δεύτερο σημαντικό σημείο τριβής είναι η νομική μορφή της συμφωνίας…. Τρίτο πολύ σημαντικό σημείο διαφωνίας είναι η οικονομική στήριξη»…