Στον ευβοϊκό καταλήγουν μολυσμένα νερά απο τις γύρω βιομηχανικές μονάδες και η προσπάθεια προστασίας του υδροφόρου οριζοντα θα πρέπει να ενταθεί.

Στη συνέντευξη τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, ο Γιάννης Τήνιος αναφερόμενος στα περιβαλλοντικά προβλήματα του Νομού, επισήμανε και τη μόλυνση του Ευβοϊκού. Μεταξύ άλλων τόνισε: «Η θάλασσα του Ευβοϊκού και αυτή με τη σειρά της επιμολύνεται, σαν αποτέλεσμα όλων των παραγόντων, που ευθύνονται και για τη μόλυνση του νερού στα Μεσσάπια κ.λ.π. Βαρέα μέταλλα ανιχνεύονται στα ψάρια και στα οστρακοειδή, ενώ είναι γνωστό ότι 1.5 εκατομύρια τόνοι σκουριάς ετήσια, εναποτίθενται στο βυθό του Β.Ευβοϊκού απο τη ΛΑΡΚΟ Λάρυμνας και τα μολυσμένα νερά του Ασωπού χύνονται στο Ν.Ευβοϊκό. Για όλα τα παραπάνω θα πρέπει να εντείνουμε τις προσπάθειές μας. Η δυναμική που έχει αποκτήσει το περιβαλλοντικό κίνημα στην Εύβοια είναι σημαντική. Χρειάζεται όμως περαιτέρω ενδυνάμωση του. Πρέπει όλοι οι πολίτες της Εύβοιας να γίνουν κοινωνοί όλων των οικολογικών προβλημάτων και να συμμετέχουν στον αγώνα της επίλυσής του, γιατι είναι αγώνας ζωής». (υπάρχει σχετικό βίντεο)