Δήλωση του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα της ΓΣΕΕ και μέλους του ΔΣ ΟΑΕΔ, Μανώλη Κοντοπάνου, σχετικά με τον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ 2009.  

 

Ο προϋπολογισμός του ΟΑΕΔ για το 2009 περιλαμβάνει τα παρακάτω:

–  Προβλέπει έσοδα 3 δισεκατομμύρια 441εκτ€ , αυξημένα κατά 5,7 σε σχέση με το 2008. Από αυτά 2δις481εκ€ προέρχονται από εισφορές εργαζομένων και εργοδοτών ποσοστό 72% επί του συνολικού προϋπολογισμού του ΟΑΕΔ. Οι εισφορές ασφαλισμένων και εργοδοτών είναι αυξημένες κατά 9,5%.

–  Η συμμετοχή του κρατικού προϋπολογισμού είναι 375εκ 551χιλιάδες€ από 282εκ 284χιλιάδες€ το 2008, αυξημένα κατά 7,5%. Η συμμετοχή του επί του προϋπολογισμού του ΟΑΕΔ ανέρχεται στο 10,81%. Τα υπόλοιπα έσοδα του προϋπολογισμού προέρχονται από τόκους, περιουσιακά στοιχεία, ευρωπαϊκά προγράμματα, κ.λπ.

–  Έξοδα  3 δισεκατομμύρια 326 εκτ € αυξημένα κατά 8,92% από το 2008
–  Παροχές ανεργίας, οικογενειακά κ.λπ. 1 δις 637 εκτ € το 2009 έναντι 1 δις € 425εκτ€ το 2008. Αυξημένα κατά 8,7%

–  Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις – Προγράμματα Απασχόλησης. 820 εκτ 342 χλδ € έναντι 720 εκτ 432 χιλ€ το 2008. Αυξημένες κατά 8,78%.

–  Οικογενειακά επιδόματα από 125εκτ σε 140εκτ€ το 2009 αυξημένα κατά 8,9%.

–  Η παραπάνω εικόνα του προϋπολογισμού υπολείπεται  από άποψη εσόδων σοβαρά έναντι των αναγκών που οφείλει να καλύψει λόγο κρίσης (αύξηση ανεργίας, παρεμβάσεων στην απασχόληση, κατάρτιση, κ.λπ).

Ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας της ΓΣΕΕ και μέλος του ΔΣ ΟΑΕΔ, Μανώλη Κοντοπάνου, στον σχολιασμό του επί του προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ 2009, επισήμανε τα παρακάτω:

«Τα συγκεκριμένα κονδύλια σε καμία περίπτωση δεν αντιπροσωπεύουν, ούτε σημαντική αύξηση των κοινωνικών επιδομάτων (ανεργία, μητρότητα, κλπ) ούτε ανατρέπουν το βασικό πρόβλημα ενίσχυσης της απασχόλησης και εκπαίδευσης. Σε καμιά περίπτωση δεν εναρμονίζονται τα οικονομικά στοιχεία του προϋπολογισμού με την φιλόδοξη προβολή για σύσταση και κάλυψη 200.000 χιλιάδων θέσεων απασχόλησης, αύξηση και παράταση του χρόνου επιδόματος ανεργίας όπως προτείνει και στηρίζει η Γενική Συνομοσπονδία στο 80% του βασικού μισθού, στήριξης της απασχόλησης και της επαγγελματικής κατάρτισης. Είναι ένας προϋπολογισμός κατώτερος των περιστάσεων!»