Ο τουρισμός αποτελεί σημαντικό μοχλό περιφερειακής ανάπτυξης, κυρίως σε περιοχές που υστερούν σε άλλες παραγωγικές δυνατότητες, ιδιαίτερα σήμερα που η ελληνική περιφέρεια πλήττεται από μεγάλη και διαρθρωτικής μορφής ανεργία.
Αυτό τόνισε ο Υφυπουργός Τουριστικής Ανάπτυξης κ. Αναστάσιος Λιάσκος μιλώντας στις εργασίες του Αναπτυξιακού Συνεδρίου Δράμας, που πραγματοποιήθηκε 28 και 29 Ιανουαρίου στο Συνεδριακό κέντρο της Νομαρχίας Δράμας.

Το Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης σήμερα, είπε ο κ. Λιάσκος, είναι σε θέση και διαθέτει τα εργαλεία με την ανασυγκρότηση όλων των τουριστικών δημοσίων υπηρεσιών και την επαναφορά των τουριστικών περιφερειακών διευθύνσεων του ΕΟΤ (ΠΥΤ) να προχωρήσει στην υλοποίηση προγραμμάτων ανάπτυξης τουρισμού που συμβάλλουν στην ποιοτική αναβάθμιση και την τοπική ανάπτυξη, λαμβάνοντας τα εξής μέτρα:

* Συντονίζοντας όλες τις προσπάθειες τόσο σε κεντρικό, τοπικό όσο και περιφερειακό επίπεδο.
* Καθορίζοντας το θεσμικό πλαίσιο για την ορθολογική ανάπτυξη των εναλλακτικών μορφών τουρισμού (προδιαγραφές αγροτουρισμού, ιαματικών κέντρων, υγείας και ευεξίας, συνεδριακού τουρισμού κ.λ.π.).
* Με τον αναγκαίο σχεδιασμό για την εξασφάλιση πολλών εναλλακτικών μορφών τουρισμού συγχρόνως με διασυνδέσεις με τους άλλους κλάδους της οικονομίας.(π.χ. παραδοσιακά τοπικά προϊόντα, είδη λαϊκής τέχνης και βιοτεχνικά προϊόντα κ.λ.π.)
* Με τον ειδικό σχεδιασμό σε συνεργασία με τους Τ.Ο., και των τουριστικών φορέων, προσφοράς πακέτων εναλλακτικού τουρισμού σε ευρύτερο διάστημα από την συνηθισμένη τουριστική περίοδο (Επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου),
* Με την προώθηση δυναμικής και συγκροτημένης προβολής με το ανάλογο πρόγραμμα δράσης που αναδεικνύει τις περιοχές και διαδρομές της χώρας μας με την δική τους ενιαία ταυτότητα αναγνώρισης και προβολής. (άμεσο και ενιαίο Branding για τον τουρισμό της Ελλάδας και όλων των τουριστικών προορισμών της χώρας), καθώς και την διαμόρφωση και υλοποίηση ειδικών προγραμμάτων Marketing για αυτή την προβολή.
* Με την ενίσχυση των κινήτρων για ξενοδοχειακές επενδύσεις, εκσυγχρονισμό μικρών παραδοσιακών καταλυμάτων και ολόκληρο το εύρος των τουριστικών δραστηριοτήτων μέσα από τον νέο αναπτυξιακό νόμο και στα πλαίσια του Ε.Π.Α.Ν. (Εδώ θέλουμε να τονίσουμε την ενίσχυση των ειδικών μορφών τουρισμού και την απλούστευση των διαδικασιών ένταξης μέσα από τον Αναπτυξιακό Νόμο, καθώς και για την ειδική μνεία του Νόμου για τα επενδυτικά σχέδια που πραγματοποιούνται επί ακινήτων υψόμετρου άνω των 800 μέτρων)
* Με την πάταξη της γραφειοκρατίας και την απλούστευση των διαδικασιών εγκρίσεων όλων των τουριστικών επενδύσεων.
* Με την αναβάθμιση της επαγγελματικής τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Τέλος σε συνεργασία με τα άλλα αρμόδια Υπουργεία, σημείωσε ο κ. Λιάσκος, γίνονται προσπάθειες να βελτιωθούν και να ολοκληρωθούν οι συγκοινωνιακές υποδομές, τα μικρά έργα τοπικής εμβέλειας που θα συμβάλλουν αποφασιστικά στην αισθητική και ποιοτική βελτίωση του τουριστικού προϊόντος.