Ο δημοτικός σύμβουλος της Πρωτοβουλίας Ενεργών Πολιτών Λαμίας, Παναγιώτης Στασινός έχει καταθέσει ερώτηση για να συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για το ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ των μελών των επιτροπών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Σύμφωνα με το άρθρο 61, § 4, του «Καλλικρατικού» Ν. 3852/2010 σε συνδυασμό με τον N. 3213/2003 “Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, δημοσίων λειτουργών και υπαλλήλων, ιδιοκτητών μέσων μαζικής ενημέρωσης και άλλων κατηγοριών προσώπων”, ο δήμαρχος, οι αντιδήμαρχοι και τα μέλη της οικονομικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής -τακτικά και αναπληρωματικά- είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν την ετήσια δήλωση για την περιουσιακή τους κατάσταση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και να τη δημοσιοποιούν με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου.
 
Παρά τη δημόσια συζήτηση που έγινε πρόσφατα και τον έλεγχο του Υπουργείου Εσωτερικών με αφορμή ερώτηση βουλευτή, διαπιστώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο http://www.lamia-city.gr/article.php?c=7&a=787, από τα είκοσι δύο (22) τακτικά μέλη των Επιτροπών δεν έχουν υποβάλλει την περιουσιακή τους κατάσταση οι οκτώ (8), ενώ από τα αναπληρωματικά δεν έχει υποβάλλει κανείς.
 
Θεωρούμε επίσης πως ο τρόπος που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου δεν είναι ο ενδεδειγμένος, γιατί κανείς δεν πρόκειται να το βρει. Είναι αναρτημένο στην επιλογή «ψηφιακές υπηρεσίες», ενώ κατά τη γνώμη μας θα έπρεπε να γίνει ανάρτηση σε ειδική «επιλογή» στην πρώτη σελίδα της ιστοσελίδας ή στα θέματα της λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.
 
Συμφωνούμε πιστεύω όλοι ότι πρόκειται για μια διαδικασία που ενισχύει τη διαφάνεια και αποτελεί ένα εργαλείο ελέγχου των αιρετών, που κατά τεκμήριο αποφασίζουν για τα σπουδαιότερα θέματα του Δήμου, δεδομένου ότι κάθε δημότης θα μπορεί να έχει πρόσβαση στην προσωπική οικονομική διαδρομή αυτών που διαχειρίζονται χρήματα. Επιπλέον δίνει το δικαίωμα σε κάθε αιρετό της τοπικής αυτοδιοίκησης να περιφρουρεί την τιμή και την υπόληψη του από κάθε κακοπροαίρετο, που πιθανόν να αποδίδει αστοχίες ή «κακές» αποφάσεις του σε ιδιοτελείς σκοπούς.
 
Το ερώτημά μας κ πρόεδρε είναι αν εξετάσατε τη νομιμότητα της παράλειψης των μελών των Επιτροπών και τι πρόκειται να κάνετε για την ουσιαστική λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου, σε ό,τι αφορά στο συγκεκριμένο θέμα, προστατεύοντας τα μέλη του, δεδομένου ότι το θέμα θα μπορούσε να απασχολήσει τον Ελεγκτή Νομιμότητας που εποπτεύει το Δήμο και σύμφωνα με τον N. 3213/2003: «Ελεγχόμενος, που παραλείπει να υποβάλλει την κατά τα άρθρα 1 και 2 δήλωση ή υποβάλλει εν γνώσει του ανακριβή στοιχεία, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) ετών και με χρηματική ποινή. Στον υπαίτιο επιβάλλεται και στέρηση των πολιτικών του δικαιωμάτων από ένα (1) έως και τέσσερα (4) έτη. Αν η πράξη τελέστηκε από αμέλεια, επιβάλλεται φυλάκιση έξι (6) μηνών έως δύο (2) ετών».