Το τμήμα Αγροτικής Πολιτικής του ΣΥΝ εξέδωσε ανακοίνωση στήριξης στους αγρότες. Συγκεκριμένα αναφέρει: 


«Ο ΣΥΝ στηρίζει τις κινητοποιήσεις των αγροτών, που ειδικά αυτές τις ώρες δίνουν τη μάχη για την επιβίωση ολόκληρου του αγροτικού χώρου. Και είναι παρήγορο που σ’ αυτόν τον αγώνα συμμετέχουν ενεργά Νέοι Αγρότες.
Η λύση στα τραγικά αδιέξοδα των αγροτών δεν περνά μέσα από τα επικοινωνιακά τεχνάσματα της κυβέρνησης και της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Απαιτείται ένα ολοκληρωμένο σχέδιο οικονομικής ενίσχυσης και κοινωνικής προστασίας των μικρομεσαίων αγροτών και των κατοίκων της υπαίθρου, που να διασφαλίζει :

1. Την άμεση ενίσχυση του αγροτικού εισοδήματος
• Έκτακτη ενίσχυση των αγροτών που έχουν εισόδημα κάτω από το αφορολόγητο όριο
• Αποτελεσματική παρέμβαση στις τιμές διάθεσης των προϊόντων της φυτικής και ζωικής παραγωγής.
• Αύξηση της επιστροφής ΦΠΑ στο 15% για όλα τα προϊόντα φυτικής και ζωικής παραγωγής.
• Να αυξηθεί κατά 50% το επιστρεφόμενο ποσό του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο πετρέλαιο κίνησης.
• Καθιέρωση ως ελάχιστου ύψους σύνταξης ΟΓΑ τα 600 ευρώ το μήνα

2. Τη συνέχεια και τη σταθερότητα της παραγωγικής διαδικασίας
• Άτοκα καλλιεργητικά δάνεια για τους μικρομεσαίους αγρότες.
• Μακροπρόθεσμα δάνεια με χαμηλό επιδοτούμενο επιτόκιο, για να γίνουν επενδύσεις στον αγροτικό τομέα.

3. Την προστασία των περιουσιακών στοιχείων κάθε αγρότη στα σημερινά επίπεδα
• Πάγωμα κάθε διαδικασίας εκποίησης με πλειστηριασμό περιουσιακού στοιχείου αγρότη για ένα διάστημα π.χ. δύο χρόνων
• Πάγωμα των χρεών στις Τράπεζες και αναστολή καταβολής δανειακών δόσεων για το ίδιο διάστημα

4. Συγκεκριμένα μέτρα κοινωνικής μέριμνας, ιδιαίτερα στον τομέα των υπηρεσιών .
• Μέτρα κοινωνικής μέριμνας και φροντίδας, ιδιαίτερα υπηρεσιών υγείας, μέριμνας για τα παιδιά και την τρίτη ηλικία, μεταφορών από το χωριό στο πλησιέστερο αστικό κέντρο.
• Δημιουργία και οργάνωση δομών στις Δημόσιες Υπηρεσίες ώστε να υπάρξουν άμεσες και δωρεάν υπηρεσίες στην ύπαιθρο».