Στο Δημοτικό Συμβούλιο που συνεδρίασε με τηλεδιάσκεψη την Τετάρτη 16 Φεβρουαρίου 2022, ο επικεφαλής της παράταξής Δήμος Χαλκιδέων για όλους κ. Τάσος Καλαθέρης ρώτησε την κ. Δήμαρχο, πως εμφανίζεται σε δελτίο τύπου του Δήμου Χαλκιδέων, η Δημοτική Αγορά Χαλκίδας με τον τίτλο ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (OPEN MALL) – ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ καθώς και ποιος και με ποια εξουσιοδότηση αποφάσισε να μετατρέψει τη Δημοτική Αγορά σε Open Mall.

Η κ. Δήμαρχος απάντησε ότι δεν υπάρχει καμία σχέση και ότι πρόκειται για δύο ανεξάρτητα έργα, των οποίων ζητήσαμε την χρηματοδότηση από το Υπουργείο Εσωτερικών μέσω του Προ-γράμματος Αντώνης Τρίτσης.

blank

Για μια ακόμη φορά, η κ. Δήμαρχος, εφόσον αποκλείεται να είναι… ανενημέρωτη, εμφανίζεται να κρύβει, σκόπιμα αλλά κακότεχνα, την πραγματικότητα πάνω σε θέματα που αφορούν το μέλλον της Χαλκίδας και του δήμου μας.

Η πραγματικότητα είναι διαστρεβλωμένη ωμά, εν γνώσει και συνειδητά από την κ. Δήμαρχο και κατά 180ο αντίθετη από όσα υποστήριξε στην Συνεδρίαση του Δ.Σ.
Και δυστυχώς γι’ αυτήν, αυτή η πραγματικότητα φέρει την υπογραφή της:

Στην ΑΠΟΦΑΣΗ 93/2021 της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ στην οποία προεδρεύει «περί Αποδο-χής των Όρων Συμμετοχής στο Πρόγραμμα “Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτο-διοίκηση ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ” και υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο “Α-ΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (Open Mall) ΧΑΛΚΙΔΑΣ” στην ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ06 με τίτλο “Αστι-κή Αναζωογόνηση” της ΕΥΔΕ του ΥΠΕΣ», καθορίζονται τα ΥΠΟΕΡΓΑ του ΑΝΟΙΚΤΟΥ (SIC) ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, που είναι:

Κύριο Υποέργο 1 – με τίτλο «Αποκατάσταση, Ανάδειξη, Ανάπτυξη και Λειτουργική Επανένταξη της Δημοτικής Αγοράς Χαλκίδας», μέγιστης εκτιμούμενης επιλέξιμης δαπάνης 8.000.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%),

Κύριο Υποέργο 2 με τίτλο «Αναβάθμιση Οδών και Πεζοδρομίων Χαλκίδας», επιλέξιμης δαπάνης 1.100.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%),

Υποέργο 3 Οριζόντια Επικουρική Δράση Παροχής Υπηρεσίας με τίτλο «Σύνταξη και Προετοι-μασία Φακέλου Υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης Δήμου ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ στην Πρόσκληση ΑΤ06 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙ-ΤΣΗΣ”», επιλέξιμης δαπάνης 6.200,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%,

Υποέργο 4 Οριζόντια Επικουρική Δράση Παροχής Υπηρεσίας με τίτλο «Δράσεις Ενημέρωσης– Πληροφόρησης–Ευαισθητοποίησης στον Δήμο Χαλκιδέων», μέγιστης εκτιμούμενης επιλέξιμης δαπάνης 169.000,00 € (με τον ΦΠΑ 24%), δηλαδή μικρότερης του ανώτατου ποσού χρηματοδότησης έως το 10% του συνολικού προϋπολογισμού της Πράξης, όπως ορίζεται στο έβδομο πεδίο παραγράφου της σελ. 8 της Πρόσκλησης ΑΤ06 και

Υποέργο 5 Οριζόντια Επικουρική Δράση Παροχής Υπηρεσίας με τίτλο «Έργα σύνδεσης της Δημοτικής Αγοράς με το Δίκτυο Ηλεκτροδότησης (ΟΚΩ – ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.)», μέγιστης επιλέξιμης δαπάνης 24.800,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%)

Από τα παραπάνω προκύπτει σαφώς ότι η αποκατάσταση της Δημοτικής μας Αγοράς είναι το κυρίαρχο έργο του διαβόητου OPEN MALL, και το μοναδικό από τα πέντε υποέργα που αφορά ΚΤΙΡΙΟ ΑΓΟΡΑΣ, με άλλα λόγια η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ πρόκειται να μετατραπεί σε ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ !
Αλλά πέρα από αυτά, παράπλευρο και αυτονόητο γεγονός φαίνεται να αποτελεί η πιθανή, ήδη, ύπαρξη και παρουσία μεγαλοκαρχαρία που ορέγεται την πρόσκτηση της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ μετά την αποκατάσταση της, πιθανώς δε να έχει προσφέρει και την μεσολάβησή του προκειμένου να χρηματοδοτηθεί το έργο.

Φέρουμε τα παραπάνω σε γνώση των Χαλκιδέων, με πλήρη συναίσθηση ότι πρέπει όλοι μας, με λόγο και με πράξεις, να αποτελέσουμε τον κυματοθραύστη σε όλες αυτές τις ενέργειες που α-ποτελούν ωμή παραβίαση της νομιμότητας και ευτελισμό των συμφερόντων της πόλης.

Η Παράταξη μας, θα πράξει ό,τι είναι δυνατόν, για τη διασφάλιση των συμφερό-ντων της Πόλης και των Συνδημοτών μας, προκειμένου να υπάρξει ξανά η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ, έτσι όπως προβλέπεται από τις εγκεκριμένες μελέτες του Έργου, τις εγκρίσεις της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας αλλά και τις διαχρονικές αποφάσεις του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ακολουθείστε μας στο Google News