Αλλαγές στους εκλεγμένους Δημοτικούς Συμβούλους στο δήμο Διρφύων-Μεσσαπίων, πραγματοποιήθηκαν την Πέμπτη 17 Ιουλίου με απόφαση του Πρωτοδικείου Χαλκίδας.

Σύμφωνα με το Πρωτοδικείο Χαλκίδας επιτυχων συνδυασμός ανακηρύχθηκε ο «∆ημιουργία-Όραμα-Συνείδηση» και επιλαχόντες οι συνδυασμοί α. «Μεσσαπιακή- Παραδίρφυα Συνεργασία» β. «∆ίρφυς-Μεσσάπια, Δύναμη-Δημιουργία Ξανά» και γ. «Λαϊκή Συσπείρωση Διρφύων-Μεσσαπίων».

∆ήµαρχος ανακηρύσσεται ο Γεώργιος Ψαθάς, ενώ οι δημοτικοί σύμβουλοι κάθε Δημοτικής Ενότητος είναι οι ακόλουθοι:

Εκλογική περιφέρεια της ∆ηµοτικής Ενότητας ∆ιρφύων

Από τον συνδυασµό ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ – ΟΡΑΜΑ – ΣΥΝΕΙ∆ΗΣΗ

1. ΚΟΡΩΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠ

2. ΜΙΧΕΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ

3. ΝΤΟΥΡΜΑΣ ΣΠΥΡΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟ

Από τον συνδυασµό ΜΕΣΣΑΠΙΑΚΗ – ΠΑΡΑ∆ΙΡΦΥΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

1. ΜΠΟΥΡΟ∆ΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

2. ΛΑΜΠΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ

3. ΓΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ

4. ΤΖΑΘΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ

Από τον συνδυασµό ∆ΙΡΦΥΣ-ΜΕΣΣΑΠΙΑ, ∆ΥΝΑΜΗ-∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΞΑΝΑ

 1. ΓΑΡΕΦΑΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Τοπική Κοινότητα Αγίου Αθανασίου:

Από τον συνδυασµό ΜΕΣΣΑΠΙΑΚΗ – ΠΑΡΑ∆ΙΡΦΥΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

 • ΧΑΣΑΝ∆ΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΜΕΛΗ

 • ΜΠΕΛΙΤΣΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Τοπική Κοινότητα Αµφιθέας:

Από τον συνδυασµό ΜΕΣΣΑΠΙΑΚΗ – ΠΑΡΑ∆ΙΡΦΥΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

 • ΠΑΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Τοπική Κοινότητα Βούνων:

Από το συνδυασµό ΜΕΣΣΑΠΙΑΚΗ – ΠΑΡΑ∆ΙΡΦΥΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ:

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

 • ΛΑΠΠΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

Τοπική Κοινότητα Γλυφάδας:

Από τον συνδυασµό ΜΕΣΣΑΠΙΑΚΗ – ΠΑΡΑ∆ΙΡΦΥΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

 • ΧΑΣΑΝ∆ΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΜΕΛΗ

 • ΝΤΕΛΕΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 • ΝΤΡΕΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Τοπική Κοινότητα Θεολόγου:

Από τον συνδυασµό ΜΕΣΣΑΠΙΑΚΗ – ΠΑΡΑ∆ΙΡΦΥΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

 • ΝΤΟΥΡΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΜΕΛΗ

 • ΜΠΕΝΙΣΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

Από τον συνδυασµό ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ – ΟΡΑΜΑ – ΣΥΝΕΙ∆ΗΣΗ

 • ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Στην Τοπική Κοινότητα Καθενών:

Από τον συνδυασµό ΜΕΣΣΑΠΙΑΚΗ – ΠΑΡΑ∆ΙΡΦΥΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

 • ΤΣΩΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΜΕΛΗ

 • ΖΩΓΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Στην Τοπική Κοινότητα Καµπιών:

Από τον συνδυασµό ΜΕΣΣΑΠΙΑΚΗ – ΠΑΡΑ∆ΙΡΦΥΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

 • ΓΙΑΠΛΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΜΕΛΗ

 • ΓΙΑΠΛΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Από τον συνδυασµό ∆ΙΡΦΥΣ – ΜΕΣΣΑΠΙΑ, ∆ΥΝΑΜΗ – ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΞΑΝΑ

 • ΓΙΑΠΛΕΣ ΗΛΙΑΣ

Τοπική Κοινότητα Λούτσας:

Από τον συνδυασµό ΜΕΣΣΑΠΙΑΚΗ – ΠΑΡΑ∆ΙΡΦΥΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

 • ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΜΕΛΗ

 • ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 • ΣΦΥΡΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Στην Τοπική Κοινότητα Μίστρου:

Από τον συνδυασµό ΜΕΣΣΑΠΙΑΚΗ – ΠΑΡΑ∆ΙΡΦΥΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

 • ΣΠΑΝΟΣ ΑΓΓΕΛΗΣ

ΜΕΛΗ

 • ΤΣΟΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Από τον συνδυασµό ∆ΙΡΦΥΣ – ΜΕΣΣΑΠΙΑ, ∆ΥΝΑΜΗ – ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΞΑΝΑ

 • ΜΠΑΣΙΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Τοπική Κοινότητα Πάλιουρα:

Από τον συνδυασµό ΜΕΣΣΑΠΙΑΚΗ – ΠΑΡΑ∆ΙΡΦΥΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

 • ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΜΕΛΗ

 • ΠΑΤΕΡΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Από τον συνδυασµό ∆ΙΡΦΥΣ – ΜΕΣΣΑΠΙΑ, ∆ΥΝΑΜΗ – ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΞΑΝΑ

 • ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
 • ΣΤΑΜΑΤΟΥΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Τοπική Κοινότητα Πισσώνος:

Από τον συνδυασµό ΜΕΣΣΑΠΙΑΚΗ – ΠΑΡΑ∆ΙΡΦΥΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

 • ΤΡΙΚΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΜΕΛΗ

 • ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Από τον συνδυασµό ∆ΙΡΦΥΣ – ΜΕΣΣΑΠΙΑ, ∆ΥΝΑΜΗ – ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΞΑΝΑ

 • ΓΙΑΝΝΟΥΚΑΚΟΣ ∆ΗΜΟΣ

Στην Τοπική Κοινότητα Πούρνου:

Από τον συνδυασµό ΜΕΣΣΑΠΙΑΚΗ – ΠΑΡΑ∆ΙΡΦΥΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

 • ΗΛΙΑΣ ΑΓΓΕΛΗΣ

ΜΕΛΗ

 • ΜΕΤΟΧΙΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 • ΚΟΡΟΜΠΙΛΗ ΑΝΝΑ

Από τον συνδυασµό ΜΕΣΣΑΠΙΑΚΗ – ΠΑΡΑ∆ΙΡΦΥΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

 • ΚΑΜΑΡΙΩΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

Από τον συνδυασµό ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ – ΟΡΑΜΑ – ΣΥΝΕΙ∆ΗΣΗ

 • ΒΛΑΧΟΣ ΠΕΤΡΟΣ

Από τον συνδυασµό ∆ΙΡΦΥΣ – ΜΕΣΣΑΠΙΑ, ∆ΥΝΑΜΗ – ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΞΑΝΑ

 • ΠΑΠΠΑ-ΚΥΡΑΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Στην Τοπική Κοινότητα Στροπώνων:

Από τον συνδυασµό ΜΕΣΣΑΠΙΑΚΗ – ΠΑΡΑ∆ΙΡΦΥΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

 • ΣΙ∆ΕΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΜΕΛΗ

 • ΜΠΑΚΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Από τον συνδυασµό ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ – ΟΡΑΜΑ – ΣΥΝΕΙ∆ΗΣΗ

 • ΜΠΑΡΩΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Στην Εκλογική περιφέρεια της ∆ηµοτικής Ενότητας Μεσσαπίων

Από τον συνδυασµό ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ – ΟΡΑΜΑ – ΣΥΝΕΙ∆ΗΣΗ
1. ΜΥΤΑΛΑ-ΤΖΕΡΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

2. ΜΥΛΩΝΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΙΩΑΝ

3. ΧΑΣΑΝ∆ΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΤΑΥ

4. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ-ΓΛΥΚΟΥ ΜΑΡΙΑ

5. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

6. ΚΙΑΠΕΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝ

7. ΜΑΤΡΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΧΑΡ

8. ΑΚΡΙΤΙ∆Η ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΑΝΤΩ

9. ΣΠΑΘΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝ

10. ΡΑΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

11. ΚΕΡΑΜΙ∆ΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ του ΚΙΜ

12. ΜΟΥΡΤΖΙΛΑΚΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ του Α

13. ΚΑΛΑΒΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ν

Από το συνδυασµό ΜΕΣΣΑΠΙΑΚΗ – ΠΑΡΑ∆ΙΡΦΥΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

1. ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΕΣΤΗ

2. ΤΣΟΚΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ του ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

3. ΚΟΥΛΟΧΕΡΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ

4. ΚΑΜΑΡΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ

Από τον συνδυασµό ∆ΙΡΦΥΣ – ΜΕΣΣΑΠΙΑ, ∆ΥΝΑΜΗ – ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΞΑΝΑ

1. ΜΠΑΖΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

2. ΗΛΙΑ∆ΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΘΕΟΦΙ

Στην Τοπική Κοινότητα Αγίας Σοφίας:

Από το συνδυασµό ΜΕΣΣΑΠΙΑΚΗ – ΠΑΡΑ∆ΙΡΦΥΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ:

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

 • ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Τοπική Κοινότητα Άτταλης:

Από τον συνδυασµό ∆ΙΡΦΥΣ – ΜΕΣΣΑΠΙΑ, ∆ΥΝΑΜΗ – ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΞΑΝΑ

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

 • ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Από τον συνδυασµό ΜΕΣΣΑΠΙΑΚΗ – ΠΑΡΑ∆ΙΡΦΥΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

 • ΧΑΛΑΣΤΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Από τον συνδυασµό ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ – ΟΡΑΜΑ – ΣΥΝΕΙ∆ΗΣΗ

 • ΤΣΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Τοπική Κοινότητα Καµαρίτσας:

Από τον συνδυασµό ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ – ΟΡΑΜΑ – ΣΥΝΕΙ∆ΗΣΗ

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

 • ΚΟΤΡΙΚΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΕΛΗ

 • ∆ΑΝΕΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

Από τον συνδυασµό ∆ΙΡΦΥΣ – ΜΕΣΣΑΠΙΑ, ∆ΥΝΑΜΗ – ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΞΑΝΑ

 • ΤΣΑΜΑΣΦΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ

Τοπική Κοινότητα Καστέλλας:

Από τον συνδυασµό ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ – ΟΡΑΜΑ – ΣΥΝΕΙ∆ΗΣΗ

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

 • ΜΑΤΡΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΜΕΛΗ

 • ΚΑΤΣΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ

Από τον συνδυασµό ΜΕΣΣΑΠΙΑΚΗ – ΠΑΡΑ∆ΙΡΦΥΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

 • ΦΡΑΝΤΖΗ ΕΛΕΝΗ

Τοπική Κοινότητα Κοντοδεσποτίου:

Από το συνδυασµό ΜΕΣΣΑΠΙΑΚΗ – ΠΑΡΑ∆ΙΡΦΥΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ:

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

 • ΤΑΥΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Τοπική Κοινότητα Κυπαρισσίου:

Από το συνδυασµό ∆ΙΡΦΥΣ – ΜΕΣΣΑΠΙΑ, ∆ΥΝΑΜΗ – ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ:

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

 • ΚΟΡ∆ΩΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Τοπική Κοινότητα Μακρυκάπας:

Από τον συνδυασµό ∆ΙΡΦΥΣ – ΜΕΣΣΑΠΙΑ, ∆ΥΝΑΜΗ – ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΞΑΝΑ

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΓΚΙΚΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

Από τον συνδυασµό ΜΕΣΣΑΠΙΑΚΗ – ΠΑΡΑ∆ΙΡΦΥΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

 • ΧΑΛΑΣΤΑΡΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

Από τον συνδυασµό ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ – ΟΡΑΜΑ – ΣΥΝΕΙ∆ΗΣΗ

 • ΡΟΥΜΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Τοπική Κοινότητα Νεροτριβιάς:

Από τον συνδυασµό ΜΕΣΣΑΠΙΑΚΗ – ΠΑΡΑ∆ΙΡΦΥΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΣΟΥΚΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

Από τον συνδυασµό ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ – ΟΡΑΜΑ – ΣΥΝΕΙ∆ΗΣΗ

 • ΟΡΦΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Από τον συνδυασµό ∆ΙΡΦΥΣ – ΜΕΣΣΑΠΙΑ, ∆ΥΝΑΜΗ – ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΞΑΝΑ

 • ΣΑΡΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Τοπική Κοινότητα Παγώντα:

Από το συνδυασµό ΜΕΣΣΑΠΙΑΚΗ – ΠΑΡΑ∆ΙΡΦΥΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ:

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

 • ΜΗΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

Τοπική Κοινότητα Πολιτικών:

Από τον συνδυασµό ΜΕΣΣΑΠΙΑΚΗ – ΠΑΡΑ∆ΙΡΦΥΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

 • ΛΙΟΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ

Από τον συνδυασµό ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ – ΟΡΑΜΑ – ΣΥΝΕΙ∆ΗΣΗ

 • ΑΡΑΠΟΓΙΩΡΓΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

Από τον συνδυασµό ∆ΙΡΦΥΣ – ΜΕΣΣΑΠΙΑ, ∆ΥΝΑΜΗ – ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΞΑΝΑ

 • ΜΙΧΑΗΛ-ΛΗΜΝΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Τοπική Κοινότητα Σταυρού:

Από τον συνδυασµό ∆ΙΡΦΥΣ – ΜΕΣΣΑΠΙΑ, ∆ΥΝΑΜΗ – ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΞΑΝΑ

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

 • ΓΚΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΜΕΛΗ

 • ΓΚΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Τοπική Κοινότητα Τριάδος:

Από τον συνδυασµό ΜΕΣΣΑΠΙΑΚΗ – ΠΑΡΑ∆ΙΡΦΥΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

 • ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Από τον συνδυασµό ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ – ΟΡΑΜΑ – ΣΥΝΕΙ∆ΗΣΗ

 • ΡΟΥΜΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Από τον συνδυασµό ∆ΙΡΦΥΣ – ΜΕΣΣΑΠΙΑ, ∆ΥΝΑΜΗ – ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΞΑΝΑ

 • ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ

∆ηµοτική Κοινότητα Ψαχνών:

Από τον συνδυασµό ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ – ΟΡΑΜΑ – ΣΥΝΕΙ∆ΗΣΗ

 • ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
 • ∆ΟΥ∆ΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Από τον συνδυασµό ΜΕΣΣΑΠΙΑΚΗ – ΠΑΡΑ∆ΙΡΦΥΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

 • ΠΡΙΟΝΑΣ ΜΑΡΙΟΣ

Από τον συνδυασµό ∆ΙΡΦΥΣ – ΜΕΣΣΑΠΙΑ, ∆ΥΝΑΜΗ – ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΞΑΝΑ

 • ΒΑΛΑΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Ακολουθείστε μας στο Google News