Αλλαγές στους εκλεγμένους Δημοτικούς Συμβούλους στο δήμο Χαλκίδας, πραγματοποιήθηκαν την Πέμπτη 17 Ιουλίου με απόφαση του Πρωτοδικείου Χαλκίδας. Έτσι κάποιοι προστέθηκαν παρά τον αρχικό αποκλεισμό τους και κάποιοι άλλοι δεν τα κατάφεραν και ορίστηκαν ως αναπληρωματικοί.

Σύμφωνα με το Πρωτοδικείο Χαλκίδας επιτυχων συνδυασμός ανακηρύχθηκε ο «Γέφυρα Προόδου και Ελπίδας» και επιλαχόντες οι συνδυασμοί α. «Γέφυρα στο Μέλλον, Κοινωνική Συμμαχία-Αλληλεγγύη», β. «Ρεύμα Ανατροπής», γ.
«Λαϊκή Συσπείρωση Χαλκίδας» και δ. «Κινητοποίηση».

Δήμαρχος ανακηρύσσεται ο Χρήστος Παγώνης, ενώ οι δημοτικοί σύμβουλοι κάθε Δημοτικής Ενότητος είναι οι ακόλουθοι:

Δημοτικοί Συμβουλοι

Στην Εκλογική περιφέρεια της Δημοτικής Ενότητας Ανθηδώνος

Από τον συνδυασμό «ΓΕΦΥΡΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΛΠΙΔΑΣ»

1. ΣΑΝΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ με 446 σταυρούς

2. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ με 317 σταυρούς

Από τον συνδυασμό «ΓΕΦΥΡΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ –
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ»

1. ΚΟΡΔΗΣ ΔΗΜΟΣ με 1040 σταυρούς

Στην Εκλογική περιφέρεια της Δημοτικής Ενότητας Αυλίδος

Από τον συνδυασμό «ΓΕΦΥΡΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΛΠΙΔΑΣ»

1. ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ με 616 σταυρούς

2. ΒΕΡΟΝΙΚΙΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ με 507 σταυρούς

3. ΓΙΑΝΝΟΥΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ με 484 σταυρούς

Από τον συνδυασμό «ΓΕΦΥΡΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ –
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ»

1. ΤΣΟΜΩΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ με 1190 σταυρούς.

Στην Εκλογική περιφέρεια της Δημοτικής Ενότητας Ληλαντίων

Από τον συνδυασμό «ΓΕΦΥΡΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΛΠΙΔΑΣ»

1. ΓΙΟΓΙΟΣ ΓΕΡΓΙΟΣ με 837 σταυρούς.

2. ΜΑΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ με 774 σταυρούς

3. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ με 699 σταυρούς

Από τον συνδυασμό «ΓΕΦΥΡΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ –
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ»

1. ΓΟΥΡΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ με 2023 σταυρούς.

2. ΣΕΡΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ με 1324 σταυρούς.

3. ΠΙΤΣΟΥΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ με 1144 σταυρούς

Από τον συνδυασμό «ΡΕΥΜΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ»

1. ΣΙΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ με 656 σταυρούς

Από τον συνδυασμό «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ»

1. ΔΗΜΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ με 591 σταυρούς

Στην Εκλογική περιφέρεια της Δημοτικής Ενότητας Νέας Αρτάκης

Από τον συνδυασμό «ΓΕΦΥΡΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΛΠΙΔΑΣ»

1. ΜΙΤΖΙΦΙΡΗ ΕΛΕΝΗ με 725 σταυρούς.

2. ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ με 671 σταυρούς

Από τον συνδυασμό «ΓΕΦΥΡΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ –
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ»

1. ΚΩΣΤΑΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ με 1341 σταυρούς.

Από το συνδυασμό «ΡΕΥΜΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ»

1. ΠΡΑΤΣΟΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) με 437 σταυρούς

Στην Εκλογική περιφέρεια της Δημοτικής Ενότητας Χαλκιδέων

Από τον συνδυασμό «ΓΕΦΥΡΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΛΠΙΔΑΣ»

1. ΚΑΘΑΡΟΣΠΟΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ με 2176 σταυρούς

2. ΜΠΑΝΤΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ με 1646 σταυρούς

3. ΖΛΑΚΩΝΗ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ (ΛΙΛΙΑΝ) με 1261 σταυρούς

4. ΤΟΥΧΤΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ με 773 σταυρούς

5. ΨΥΧΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ με 764 σταυρούς

6. ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ με 748 σταυρούς

7. ΚΕΡΑΤΣΑΣ ΜΙΧΑΗΛ με 736 σταυρούς

8. ΚΥΡΙΑΚΟΥ-ΚΑΛΑΜΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ με 734 σταυρούς

9. ΚΑΡΚΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ με 713 σταυρούς

10. ΠΑΤΕΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ με 635 σταυρούς

11. ΓΙΑΝΝΟΥΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ με 593 σταυρούς

12. ΤΣΑΜΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ με 558 σταυρούς

13. ΓΕΩΡΓΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ με 532 σταυρούς

14. ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΜΑΝΟΣ) με 532 σταυρούς

15. ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ με 518 σταυρούς

16. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ με 475 σταυρούς

17. ΜΠΙΑΜΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ με 450 σταυρούς.

Από τον συνδυασμό «ΓΕΦΥΡΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ –
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ »

1. ΖΕΜΠΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, επικεφαλής του συνδυασμού. -υποψήφιος
δήμαρχος

2. ΒΑΚΑ ΕΛΕΝΗ με 2346 σταυρούς

3. ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ με 1544 σταυρούς

4. ΔΑΡΙΒΕΡΗ ΙΩΑΝΝΑ(ΤΖΟΑΝΝΑ) με 1324 σταυρούς

5. ΒΟΣΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ με 1319 σταυρούς

Από τον συνδυασμό «ΡΕΥΜΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ»

1. ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, επικεφαλής του συνδυασμού-υποψήφιος
δήμαρχος

2. ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ με 987 σταυρούς.

Από τον συνδυασμό «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ»

1. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΟΥΚΟΣ επικεφαλής του συνδυασμού-υποψήφιος
δήμαρχος.

Από τον συνδυασμό «ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ»

1. ΚΟΥΛΟΥΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, επικεφαλής του συνδυασμού-υποψήφιος
δήμαρχος.

Σύμβουλοι ∆ηµοτικών Κοινοτήτων

Στη ∆ηµοτική Κοινότητα ∆ροσιάς:

Από τον συνδυασµό ΓΕΦΥΡΑ ΠΡΟΟ∆ΟΥ ΚΑΙ ΕΛΠΙ∆ΑΣ»

1. ΓΑΡ∆ΙΚΙΩΤΗ – ΚΟΥΤΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
2. ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
3. ΓΙΑΓΛΥΤΙΚΟΥ – ΜΕΓΑΡΙΤΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΠΟΠΗ)

Από τον συνδυασµό «ΓΕΦΥΡΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ»

 • ΑΦΕΝ∆ΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Στη ∆ηµοτική Κοινότητα Βαθέος:

Από τον συνδυασµό ΓΕΦΥΡΑ ΠΡΟΟ∆ΟΥ ΚΑΙ ΕΛΠΙ∆ΑΣ»

1. ΜΠΟΥΖΙΚΑΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
2. ΡΟΥΜΠΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
3. ΘΕΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ (ΣΑΝΤΥ)

Από τον συνδυασµό «ΓΕΦΥΡΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ
– ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ»

 • ΝΙΚΗΤΑΣ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Στη ∆ηµοτική Κοινότητα Παραλίας Αυλίδος:

Από τον συνδυασµό ΓΕΦΥΡΑ ΠΡΟΟ∆ΟΥ ΚΑΙ ΕΛΠΙ∆ΑΣ»

1. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΚΑΛΤΣΗ ΜΑΡΙΑ
2. ΤΣΩΤΣΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ 
3. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

Από τον συνδυασµό «ΓΕΦΥΡΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ
– ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ»

 • ΜΑΝΤΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ

Από τον συνδυασµό «ΡΕΥΜΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ»

 • ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

Στη ∆ηµοτική Κοινότητα Αγίου Νικολάου:

Από τον συνδυασµό ΓΕΦΥΡΑ ΠΡΟΟ∆ΟΥ ΚΑΙ ΕΛΠΙ∆ΑΣ»

 1. ΦΛΕΒΑΡΗ ΝΙΚΗ 
2. ΛΥΚΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
3. ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Από τον συνδυασµό «ΓΕΦΥΡΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ
– ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ»

 • ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Στη ∆ηµοτική Κοινότητα Βασιλικού:

Από τον συνδυασµό ΓΕΦΥΡΑ ΠΡΟΟ∆ΟΥ ΚΑΙ ΕΛΠΙ∆ΑΣ»

1. ΚΙΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ
3. ΠΑΣΣΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Από τον συνδυασµό «ΓΕΦΥΡΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ
– ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ»

 • ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ (ΚΥΡΙΑΚΟΣ)

Από τον συνδυασµό «ΡΕΥΜΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ»

 • ΤΡΟΧΟΥΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Στη ∆ηµοτική Κοινότητα Νέας Λαµψάκου: 

Από τον συνδυασµό ΓΕΦΥΡΑ ΠΡΟΟ∆ΟΥ ΚΑΙ ΕΛΠΙ∆ΑΣ»

1. ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
2. ΒΛΑΧΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
3. ΜΟΣΧΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ

Από τον συνδυασµό «ΓΕΦΥΡΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ
– ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ»

 • ΜΑΚΡΙ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Στη ∆ηµοτική Κοινότητα Νέας Αρτάκης:

Από τον συνδυασµό ΓΕΦΥΡΑ ΠΡΟΟ∆ΟΥ ΚΑΙ ΕΛΠΙ∆ΑΣ»

1. ΜΑΤΖΑΝΑ ΖΑΦΕΙΡΙΑ (ΡΟΥΛΑ)
2. ΚΕΒΡΕΚΙ∆ΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
3. ΧΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Από τον συνδυασµό «ΓΕΦΥΡΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ
– ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ»

 • ΠΡΑΤΣΟΛΗΣ ΑΓΓΕΛΗΣ

Από τον συνδυασµό «ΡΕΥΜΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ»

 • ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Στη ∆ηµοτική Κοινότητα Χαλκίδας:

Από τον συνδυασµό ΓΕΦΥΡΑ ΠΡΟΟ∆ΟΥ ΚΑΙ ΕΛΠΙ∆ΑΣ»

1. ΚΑΡΑΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
2. ΞΕΦΤΕΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
3. ΤΑΝΙΣΚΙ∆ΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
4. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ
5. ΣΙΓΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
6. ΚΑΡΟΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
7. ∆ΕΣΠΟΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
8. ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
9. ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ

Από τον συνδυασµό «ΓΕΦΥΡΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ
– ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ»

1. ΛΑΓΟΥ-ΣΚΟΝ∆ΡΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ
2. ΓΙΑΝΝΟΥΚΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
3. ΣΠΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΛΥ)
4. ΜΠΛΕΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Από τον συνδυασµό «ΡΕΥΜΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ»

 • ΑΚΡΙΩΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Από τον συνδυασµό «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ»

 • ΚΑΤΣΑΡΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

Σύμβουλοι Τοπικών Κοινοτήτων

Στην Τοπική Κοινότητα Λουκισίων:

Από τον συνδυασµό ΓΕΦΥΡΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ-
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

 • ΤΣΟΥΡΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΜΕΛΗ

 • ΝΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Από τον συνδυασµό ΡΕΥΜΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ

 • ΚΑΛΤΣΑ ΑΡΓΥΡΩ

Στην Τοπική Κοινότητα Καλοχωρίου-Παντειχίου:

Από τον συνδυασµό ΓΕΦΥΡΑ ΠΡΟΟ∆ΟΥ ΚΑΙ ΕΛΠΙ∆ΑΣ

 • ΜΑΡΙΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

Από τον συνδυασµό ΓΕΦΥΡΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ -ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ-
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

 • ΜΠΡΑΤΣΙΩΤΗΣ ΛΟΥΚΑΣ

Από τον συνδυασµό ΡΕΥΜΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ

ΜΑΡΙΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Στην Τοπική Κοινότητα Φάρου:

Από τον συνδυασµό ΓΕΦΥΡΑ ΠΡΟΟ∆ΟΥ ΚΑΙ ΕΛΠΙ∆ΑΣ

 • ΜΠΕΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Από τον συνδυασµό ΓΕΦΥΡΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ –ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ-
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

 • ΛΙΓΚΡΟΥ-ΒΑΘΗ ΦΙΛΙΩ

Από τον συνδυασµό ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ

 • ΛΙΓΚΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Στην Τοπική Κοινότητα Αφρατίου:

Από τον συνδυασµό ΓΕΦΥΡΑ ΠΡΟΟ∆ΟΥ ΚΑΙ ΕΛΠΙ∆ΑΣ

 • ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Από τον συνδυασµό ΓΕΦΥΡΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ-
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

 • ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Από τον συνδυασµό ΡΕΥΜΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ

ΜΕΡΕΝΤΙΤΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ (ΧΑΡΑ)

Στην Τοπική Κοινότητα Μύτικα:

Από τον συνδυασµό ΓΕΦΥΡΑ ΠΡΟΟ∆ΟΥ ΚΑΙ ΕΛΠΙ∆ΑΣ

 • ΑΓΙΑΝΝΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Από τον συνδυασµό ΓΕΦΥΡΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΚΟΙΝΩΝ.ΣΥΜΜΑΧΙΑ-
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

 • ΓΟΥΡΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

ΜΕΛΗ

ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Στην Τοπική Κοινότητα Φύλλων:

Από τον συνδυασµό ΓΕΦΥΡΑ ΠΡΟΟ∆ΟΥ ΚΑΙ ΕΛΠΙ∆ΑΣ

1. ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ

Από τον συνδυασµό ΓΕΦΥΡΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΚΟΙΝΩΝ.ΣΥΜΜΑΧΙΑ-
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

 • ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΕΛΗ

 • ΚΑΛΑΒΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ακολουθείστε μας στο Google News