Ανακηρύχθηκαν από το Πρωτοδικείο Χαλκίδας, την Τρίτη 8 Ιουλίου, οι επιτυχόντες δημοτικοί σύμβουλοι κάθε συνδυασμού για το Δήμο Σκύρου.

Σύμφωνα με το Πρωτοδικείο Χαλκίδας επιτυχών συνδυασµός ανακηρύχθηκε ο «Σκύρος Νέα Εποχή» και ε̟πιλαχόντες οι συνδυασμοί «∆ημοτική Ανανέωση Σκύρου», «Ενωτικό Μέτωπο Πρωτοβουλίας Σκυριανών» και «Ανεξάρτητη Κίνηση Σκυριανών».

Δήμαρχος ανακηρύσσεται ο Μιλτιάδης Χατζηγιαννάκης ενώ οι δημοτικοί σύμβουλοι κάθε Δημοτικής Ενότητος είναι οι ακόλουθοι:

Α̟πό τον ε̟πιτυχόντα συνδυασµό «Σκύρος Νέα Εποχή»: 

1. ΤΡΑΧΑΝΑΣ Ματζουράνης του Κωνσταντίνου

2. ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ Νικόλαος του Μαυρίκου

3. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ∆ΗΣ Ιωάννης του Κωνσταντίνου

4. ΜΑΚΡΗΣ Γεώργιος του Μακρή

5. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ∆ηµήτριος του Νικολάου

6. ΦΤΟΥΛΗΣ Σταµάτιος του Κωνσταντίνου

7. ΚΟΥΤΣΟΥΠΗ Αναστασία του Σταµατίου

8. ΜΑΝΩΛΑΚΗ Αµέρισσα του ∆ηµητρίου

9. ΚΟΥΚΟΒΙΝΟΥ-ΠΑΠΑΚΟΣΜΑ Ελένη του Ιωάννη

10. ΣΙ∆ΗΡΑΣ Ιωάννης του Παναγιώτη

Α̟πό τον ε̟πιλαχόντα συνδυασµό «∆ημοτική Ανανέωση Σκύρου»:

1. ΜΑΥΡΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

2. ΞΑΝΘΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑ

3. ΜΑΥΡΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

4. ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Α̟πό τον ε̟πιλαχόντα συνδυασµό «Ενωτικό Μέτωπο Πρωτοβουλία Σκυριανών»:

1. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

2. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ) ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙ∆Η

Α̟πό τον ε̟πιλαχόντα συνδυασµό «Ανεξάρτητη Κίνηση Σκυριανών»:
 
1. ΞΑΝΘΟΥΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ

Ακολουθείστε μας στο Google News