Ο βουλευτής, Σίμος Κεδίκογλου δημοσιοποιεί τις ερωτήσεις για τις οποίες των κατηγόρησε ο Κ.Μαρκόπουλος:

Προς
Τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων
ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ
Για τον Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού

1. Στη Σκύρο η Μαρίνα Τουριστικών Σκαφών, παραμένει ημιτελής και αχρησιμοποίητη. Είναι αδύνατος ο είσπλους και ο απόπλους των σκαφών. Χρειάζονται δύο μικρά έργα: α) πρόσθετης προσηνέμου προστασίας β) μερικής εκβάθυνσης του προλιμένα και γ) ασφαλτόστρωση της παραλίας και δημιουργία εγκαταστάσεων ανεφοδιασμού.
Πέραν της μεγάλης επίπτωσης του έργου στο επίπεδο του Τουρισμού της Σκύρου, πολλά κρατικά έσοδα χάνονται, τα οποία καρπώνεται η γειτονική Τουρκία, ενώ επενδυμένα σημαντικά κεφάλαια παραμένουν αδρανή.
Πόσα κεφάλαια έχουν επενδυθεί και πως αντιμετωπίζεται η ολοκλήρωση και λειτουργία της Μαρίνας;

2. Το παλαιό Υδροθεραπευτήριο της Αιδηψού, χαρακτηρισμένο Ιστορικό Έργο Τέχνης κινδυνεύει να καταρρεύσει, ενώ για την αναστήλωση του, έχει εκδοθεί η απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και η άδεια οικοδομής, από τον Ιούνιο του 2002 (η ισχύς της εκπνέει τον Ιούνιο του 2010) και η Ε.Τ.Α. Α.Ε. ΄΄αγρόν αγοράζει΄΄.
Η αναστήλωση του κτιρίου πολλά θα προσθέσει στον τουρισμό της πόλης. Ο ισχυρισμός ότι θα ενταχθεί στο ΕΣΠΑ δεν ευσταθεί. Η ΕΤΑ Α.Ε. είναι ιδιωτικού δικαίου και εισπράττει από την Αιδηψό πλέον του 1,00 εκατ. ΕΥΡΩ ετησίως.
Ποια η προοπτική ολοκλήρωσης της αναστήλωσης.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Σίμος Β. Κεδίκογλου

Αθήνα, 5 Ιανουαρίου 2010

Προς
Τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων

ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Για τον Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού

1. Οι εγκαταστάσεις του τουρισμού στην Αιδηψό και συγκεκριμένα το Υδροθεραπευτήριο και η πλαζ (έχει παραχωρηθεί στο Δήμο) ευρίσκονται σε κατάσταση που δεν μας περιποιεί τιμή.
Πιο συγκεκριμένα ο βιολογικός καθαρισμός του Υδροθεραπευτηρίου είναι αμφίβολο αν λειτουργεί, τα απόβλητα των λούσιων χύνονται αυτούσια και άναρχα στην θάλασσα και ο φέρων οργανισμός του κτιρίου της πλαζ δεν εμπνέει ασφάλεια. Κρίνεται αναγκαία η αυτοψία από αρμόδια στελέχη σας και η σύνταξη έκθεσης επί της καταστάσεως τους. Της εκθέσεως αυτής παρακαλούμε να κατατεθεί αντίγραφο στη βουλή.
Χρήσιμο είναι να έχουμε έκθεση επί της οικονομικής διαχείρισης του Υδροθεραπευτηρίου και των λοιπών υπηρεσιών για την τελευταία 3ετία. Κανονικώς για κάθε έτος πρέπει να συντάσσεται η έκθεση αυτή. Της εκθέσεως αυτής συνοδευομένη από πίνακα των καθαρών εσόδων της ΕΤΑ για την τελευταία δεκαετία, παρακαλούμε να κατατεθεί αντίγραφο στη βουλή.
2. Παρακαλείται ο κ.Υπουργός να καταθέσει στην βουλή αντίγραφα όλων των υπηρεσιακών του σημειωμάτων, αποφάσεων ή εντολών προς τις υπηρεσίες του, των σχετικών με την αξιοποίηση της Μαρίνας του ΕΟΤ στη Σκύρο.

3. Παρακαλείται ομοίως ο κ.Υπουργός να καταθέσει αντίγραφα όλων των αποφάσεων εντολών, σημειωμάτων προς τις υπηρεσίες του των σχετικών με την αναθεώρηση της μελέτης αναστήλωσης και αξιοποίησης του παλαιού Υδροθεραπευτηρίου Αγ.Αναργύρων, ιστορικού έργου τέχνης, στα Λουτρά Αιδηψού.
Ερωτάται επίσης πότε προβλέπεται να ολοκληρωθεί η αναθεώρηση της μελέτης αυτής; Και ποια η προοπτική για την αναστήλωση – κατασκευή του: έναρξη πέρας κ.λ.π.
4. Παρακαλείται επίσης ο κ.Υπουργός να καταθέσει αντίγραφα όλων των εγγράφων (νόμοι, διατάγματα, αποφάσεις, εγκύκλιοι) με τα οποία νομιμοποιείται ο ισχυρισμός ότι: τα έργα αναστήλωσης και αναδιάρθρωσης του παλαιού Υδροθεραπευτηρίου Αγ. Αναργύρων μπορούν να ενταχθούν στο ΕΣΠΑ, δεδομένου ότι το κτήριο ανήκει στη ΕΤΑ Α.Ε η οποία είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου;

Ο ερωτών και αιτών βουλευτής,

Σίμος Κεδίκογλου