Σοφία Ντούρου και Αναστάσιος Χρονάς, είναι οι υποψήφιοι της Λαϊκής Συσπείρωσης Στερεάς Ελλάδας.

Σύμφωνα με το άρθρο 11, παράγραφοι 2,3,4,5, α΄ εδάφιο του Π.Δ 74/2011, που αφορά την κατάρτιση συνδυασμών και την δήλωση αυτών προκειμένου να συμμετέχουν στην διαδικασία εκλογής αντιπροσώπων της Περιφέρειας στη Γενική Συνέλευση της ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ,
η ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ καταρτίζει συνδυασμό με τον τίτλο ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ.
Οι Υποψήφιοι, που περιλαμβάνει, αλφαβητικά καταγραμμένοι είναι οι περιφερειακοί σύμβουλοι:
• ΝΤΟΥΡΟΥ ΣΟΦΙΑ (ΙΩΑΝΝΑ) του Πέτρου.
• ΧΡΟΝΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Ηλία.