Ολοκληρώθηκε η ένταξη των έργων του Ειδικού Αναπτυξιακού
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, προϋπολογισμού 150 εκατ. Ευρώ, στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Ο κ.Σκλιάς τόνισε: «Τα ώριμα έργα δημοπρατούνται άμεσα…»

Με τις υπογραφές του Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών κ. Ι. Παπαθανασίου και του Υφυπουργού κ. Αθ. Μπούρα, ολοκληρώθηκε η διαδικασία ένταξης των έργων του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, συνολικού προϋπολογισμού 150,00 εκατ. Ευρώ, στο πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της χώρας. Έτσι, μια ακόμη δέσμευση της Κυβέρνησης έγινε πράξη.
Με την αξιοποίηση του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος σημαντικά αναπτυξιακά κενά καλύπτονται στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Σημαντικά έργα υποδομής όπως οδικοί άξονες και λιμάνια υλοποιούνται, αίρεται η απομόνωση περιοχών και ενισχύεται η κοινωνική και οικονομική συνοχή της Περιφέρειας. Με σημαντικά αρδευτικά έργα και έργα διαχείρισης Υδάτινων Πόρων περιορίζεται ο κίνδυνος ξηρασίας και λειψυδρίας.
Σχετικά με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας δήλωσε:
«Το Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας λειτουργεί συμπληρωματικά με άλλες δράσεις που παράλληλα υλοποιούνται, όπως το ΕΣΠΑ που βρίσκεται σε εξέλιξη, άλλα ειδικά αναπτυξιακά κ.α.
Αξίζει να σημειωθεί ότι τα ώριμα έργα δημοπρατούνται άμεσα, καθώς ήδη 20,00 εκατ. Ευρώ είναι διαθέσιμα για τη χρηματοδότησή τους.
Επίσης ο δυναμικός χαρακτήρας του Προγράμματος εξασφαλίζει τη διαφάνεια, τη χρηστή διαχείριση και την αποτελεσματικότητα, αφού υλοποιείται με διαδικασίες ανάλογες του ΕΣΠΑ.
Πιο συγκεκριμένα, τα προϊόντα των εκπτώσεων που θα προκύπτουν από τις διαγωνιστικές διαδικασίες, επανεντάσσονται στο «χρηματο-οικονομικό καλάθι» του κάθε νομού, αυξάνοντας τις πραγματικές δυνατότητες του Προγράμματος και τις ευκαιρίες.
Το ίδιο ακριβώς θα συμβεί και με τα έργα των οποίων ο βαθμός ωρίμανσης δεν είναι ικανοποιητικός και τελικά πρέπει να απενταχθούν από το συγκεκριμένο πρόγραμμα όπως και με εκείνα τα έργα που τελικά εντάσσονται σε άλλα αναπτυξιακά προγράμματα.
Είναι λοιπόν, μια συνεχής διαδικασία, με άμεσα αποτελέσματα για τις τοπικές κοινωνίες.
Με αυτόν τον τρόπο υπάρχει η δυνατότητα ένταξης νέων έργων σε ιδιαίτερα σύντομο χρονικό διάστημα, ενώ οι φορείς κάθε νομού διατηρούν τη δυνατότητα περαιτέρω αναπτυξιακού σχεδιασμού μέσα από το πρίσμα της βιώσιμης περιφερειακής ανάπτυξης και συνοχής…»