Ολοκλήρωση του Οδικού Άξονα «Αταλάντη-Όρια Νομού Φθιώτιδας».
Ανακοινώθηκε κατά τη συνάντηση του Γ.Γ. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με το Νομάρχη Φθιώτιδας.

Σήμερα, Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2009 ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Παντελής Σκλιάς συναντήθηκε με το νομάρχη Φθιώτιδας κ. Αθανάσιο Χειμάρα. Ο κ. Σκλιάς ανακοίνωσε τις διαδικασίες ολοκλήρωσης του Διανομαρχιακού Οδικού Άξονα «Αταλάντη – Όρια Νομών Φθιώτιδας-Βοιωτίας – Διασταύρωση Διστόμου-Δαύλειας» συνολικού προϋπολογισμού 24,8 εκατ. Ευρώ.
Το έργο αυτό αποτελείται από τα ακόλουθα τμήματα:
1. Τμήμα Ε της Επαρχιακής Οδού «Αταλάντη – όρια Ν. Φθιώτιδας» από την χ.θ. 0+560,0 έως και τη διασταύρωση με Π.Ε.Ο. Λαμίας – Λιβαδειάς, συνολικού μήκους 7.814,0 μέτρων. Το τμήμα Ε αποτελεί συνέχεια του τμήματος που είχε κατασκευαστεί με εργολαβία του Β’ ΚΠΣ.
Οι εργασίες αφορούν την κατασκευή ασφαλτοστρωμένης οδού πλάτους 9,5 μέτρων και περιλαμβάνουν εργασίες χωματουργικές, τεχνικές, οδοστρωσίας, ασφαλτικών, σήμανσης και φύτευσης σε όλο το μήκος του δρόμου, όπως και εργασίες ηλεκτροφωτισμού των ισόπεδων κόμβων. Ισόπεδοι κόμβοι προβλέπονται στην χ.θ. 1+350,52 όπου η διασταύρωση με την επαρχιακή οδό προς Ελάτεια και στο τέλος του έργου όπου είναι η διασταύρωση με την Π.Ε.Ο. Λαμίας-Λιβαδειάς.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του τμήματος αυτού ανέρχεται σε 10.000.000,00 Ευρώ. Το έργο έχει ήδη ενταχθεί και χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ στον Άξονα Προτεραιότητας 02 «Υποδομές και Υπηρεσίες προσπελασιμότητας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου».
2. Βελτίωση τμήματος «Αταλάντη-Καλαπόδι-Σφάκα» Επαρχιακής Οδού «Αταλάντη – όρια Ν. Φθιώτιδας» από την χ.θ. 0+600 έως και τη χ.θ. 2+606 συνολικού μήκους 2.006,0 μέτρων.
Οι εργασίες αφορούν τη βελτίωση της χάραξης της οδού και περιλαμβάνουν εργασίες χωματουργικές, τεχνικές, οδοστρωσίας, ασφαλτικών, σήμανσης και φύτευσης σε όλο το μήκος του δρόμου, με στόχο τη βελτίωση της προσβασιμότητας και την άρση επικινδυνότητας του συγκεκριμένου τμήματος της οδού. Ο συνολικός προϋπολογισμός του τμήματος αυτού ανέρχεται σε 2.800.000,00 Ευρώ.
Το έργο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας καθώς ήταν ένα από τα έργα που εξειδικεύτηκαν για το νομό Φθιώτιδας και υλοποιείται από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Φθιώτιδας. Έχουμε ήδη υπογράψει την έγκριση διάθεσης πίστωσης.
Να σημειώσω ότι ο παραπάνω άξονας επεκτείνεται και στο  Ν. Βοιωτίας, γεγονός που δημιουργεί μια σημαντική διανομαρχιακή συνέργεια που ενισχύει τη κοινωνική και οικονομική συνοχή της περιφέρειας. Πιο συγκεκριμένα, στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έχει ενταχθεί και χρηματοδοτείται το έργο :
Οδικός Άξονας «Όρια Νομού Φθιώτιδας-Βοιωτίας – Διασταύρωση Δάυλειας-Διστόμου» συνολικού μήκους 5.000,0 μέτρων.
Οι εργασίες αφορούν διαπλατύνσεις και βελτίωση της χάραξης της οδού και περιλαμβάνουν εργασίες χωματουργικές, τεχνικές, οδοστρωσίας, ασφαλτικών, σήμανσης και φύτευσης σε όλο το μήκος του δρόμου, με στόχο την αναβάθμιση του Οδικού Άξονα και τη βελτίωση της προσβασιμότητας.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του τμήματος αυτού ανέρχεται σε 12.000.000,00 Ευρώ. Το έργο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας καθώς ήταν ένα από τα έργα που εξειδικεύτηκαν για το νομό Βοιωτίας.
Κατά τη συνάντηση με το Νομάρχη Φθιώτιδας ο κ. Σκλιάς δήλωσε:
«Βρισκόμαστε στην ιδιαίτερα ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι ακόμη ένα έργο που χρηματοδοτείται από το Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας βρίσκεται στη διαδικασία άμεσης δημοπράτησης. Μάλιστα, είναι έργο που βρίσκεται σε συνδυασμό και συμπληρωματικότητα με τις δυνατότητες που προσφέρει το ΕΣΠΑ.
Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σημαντικό έργο για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, ένας Διανομαρχιακός Οδικός Άξονας και πάγιο αίτημα των κατοίκων των νομών Βοιωτίας και Φθιώτιδας. Το Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα του Στόχου 2 για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έρχεται να καλύψει, όπως γνωρίζετε, με Εθνικούς Πόρους έργα υποδομών τα οποία ενδεχομένως δεν θα καλυφθούν από το ΕΣΠΑ λόγω της ένταξης της περιφέρειάς μας στο Στόχο 2, ανέρχεται σε 150,0 εκατ. Ευρώ και καλύπτεται αποκλειστικά από Εθνικούς Πόρους.
Θέλω να ευχαριστήσω το Νομάρχη Φθιώτιδας κ. Αθανάσιο Χειμάρα, τις Υπηρεσίες της Ν.Α. Φθιώτιδας, τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας διότι κινήθηκαν με ιδιαίτερη ταχύτητα και αποτελεσματικότητα και είμαστε σήμερα σε θέση να ανακοινώνουμε ότι υπάρχει πλέον δημοπρατηθέν έργο. Σημαντική είναι και η συμβολή του Δημάρχου Αταλάντης κ. Σκαμπερδόπουλου ο οποίος όποτε χρειάστηκε βρέθηκε αρωγός στη κοινή προσπάθεια. Αλλωστε, η δέσμευση ήταν και παραμένει κοινή.
Να υπενθυμίσω το εξής: την 29η Μαίου και την 1η Ιουνίου του 2009, παρουσία του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Θανάση Μπούρα, εξειδικεύσαμε σε ειδική παρουσίαση τα έργα που χρηματοδοτούνται από το Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα της Στερεάς Ελλάδας για το Νομό Βοιωτίας και το Νομό Φθιώτιδας αντίστοιχα.
Την 26η Ιουνίου 2009 ανακοινώσαμε ότι με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Παπαθανασίου, ολοκληρώθηκε η διαδικασία ένταξης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του κρατικού προϋπολογισμού για το σύνολο των 33 έργων του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος για τη Στερεά Ελλάδα, ύψους 150 εκ. ευρώ.
Σήμερα, δύο μήνες μετά είμαστε και πάλι εδώ για να ανακοινώσουμε την έγκριση διάθεσης πίστωσης του έργου που εξειδικεύτηκε για το Νομό Φθιώτιδας και χρηματοδοτείται από το Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν έργα με ώριμες ολοκληρωμένες μελέτες που μπορούν να δημοπρατηθούν και να ξεκινήσουν άμεσα. Όμως είναι ξεκάθαρο ότι διατίθενται και οι κατάλληλοι εθνικοί πόροι, και μάλιστα σε μια ιδιαίτερα δύσκολη συγκυρία, με σκοπό την πλήρη υλοποίηση των δεσμεύσεών μας.
Μετά και από αυτό το σημαντικό βήμα απομένει να ζητήσω από το Νομάρχη Φθιώτιδας την επιτάχυνση της κατασκευής του έργου αυτού, ώστε οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της Φθιώτιδας και της Στερεάς να ωφεληθούν άμεσα από τα πλεονεκτήματα που αυτές οι σημαντικές αναπτυξιακές παρεμβάσεις τους παρέχουν.
Στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας αξιοποιούμε τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες που παρέχει η συνεργασία με τους φορείς της Τοπικής και Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Μέσα από συγκεκριμένα χρηματοδοτικά εργαλεία, με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, σε συγκεκριμένο πλαίσιο δουλειάς και πόρους φέρνουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα προς όφελος όλων των πολιτών της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με στόχο να καλύψουμε το αναπτυξιακό έλλειμμά της και να την οδηγήσουμε σε αναπτυξιακή τροχιά με ακόμη πιο ταχείς ρυθμούς…»