Ολοκληρώθηκε και παραδίδεται σε κυκλοφορία σήμερα Τετάρτη 31 Μάϊου 2023 η νέα σύγχρονη γέφυρα Πολιτικών, στη θέση της καθηρημένης, πεπαλαιωμένης γέφυρας, εντός του οικισμού Πολιτικών.

Η κατασκευή της νέας γέφυρας Πολιτικών εντάσσεται στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση βλαβών στην Επαρχιακή Οδό 19 (Τμήμα Ψαχνά – Πολιτικά – Νεροτριβιά)», έπειτα από τις καταστροφικές πλημμύρες της θεομηνίας «Θάλεια» που έπληξαν την περιοχή στις 08 & 09 Αυγούστου 2020, συνολικού προϋπολογισμού €3.000.000, που χρηματοδοτεί και υλοποιεί η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η εκτέλεση του υπόλοιπου συμβατικού αντικειμένου.

Σημειώνεται ότι πλην των εργασιών κατασκευής της νέας γέφυρας, πραγματοποιήθηκαν στην περιοχή εργασίες κατασκευής κλειστών αγωγών και ανοιχτών καναλιών απορροής ομβρίων για την προστασία των παρακείμενων ιδιοκτησιών. Επίσης, ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδωμάτων για την ασφαλή κυκλοφορία των πεζών, ενώ εντός των επόμενων ημερών αναμένεται να ολοκληρωθεί και η κατασκευή της τελικής ασφαλτικής στρώσης.

Παρακαλούνται οι οδηγοί για την απαρέγκλιτη εφαρμογή της τοποθετημένης σήμανσης και την τήρηση των διατάξεων του ΚΟΚ.

Ακολουθείστε μας στο Google News