Ο Δήμαρχος Χαλκιδέων όρισε σήμερα με απόφασή του τους Αντιδημάρχους για το έτος 2009, προσδιορίζοντας και τις επιμέρους αρμοδιότητές τους.

 

Συγκεκριμένα:

Γιάννης Μπουροδήμος, Υποψήφιος Βουλευτής Εύβοιας ΚΙΝΑΛ - 2019

1. ΑΪΔΙΝΗ ΕΛΕΝΗ: «Αρμόδια για θέματα εκτέλεση έργων αυτεπιστασίας»
α) Για την παρακολούθηση της σύνταξης των τεχνικών μελετών και της κατασκευής τεχνικών έργων που εκτελούνται με αυτεπιστασία.
β) Για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης της υφιστάμενης κοινόχρηστης υποδομής.
γ) Για τα έργα οδοποιίας και της κατασκευής των πεζοδρομίων της πόλης.
δ) Για τον προγραμματισμό και τη λειτουργία του γραφείου κίνησης.
ε) Για την εφαρμογή του Σχεδίου Πόλης.
στ) Για την τέλεση των πολιτικών γάμων.

2. ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΔΙΑΜΑΝΤΗ: «Αρμόδιος για θέματα ανακύκλωσης και αποκομιδής απορριμμάτων»
α) Για τη μέριμνα της εφαρμογής του προγράμματος ανακύκλωσης απορριμμάτων
β) Για την μέριμνα της εκτέλεσης εργασιών αποκομιδής των αστικών απορριμμάτων και αντικειμένων
γ) Για τον προσδιορισμό των τομέων και των δρομολογίων των οχημάτων καθαριότητας.

3. ΝΕΖΗ ΘΕΟΔΩΡΟ: «Αρμόδιος για θέματα τεχνικών έργων»
α) Για την παρακολούθηση της εκπόνησης μελετών και της κατασκευής τεχνικών έργων που ανατίθενται σε τρίτους (δημοπρατούμενα έργα).
β) Για την παρακολούθηση της εκτέλεσης των τεχνικών έργων, που είναι ενταγμένα στα χρηματοδοτικά προγράμματα ΠΕΠ, ΘΗΣΕΑ, ΣΑΤΑ.
γ) Για τη λειτουργία του γραφείου προγραμματισμού.
δ) Για την εύρυθμη λειτουργία των Οικονομικών Υπηρεσιών.
ε) Για την τροποποίηση του οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας.


4. ΡΟΥΣΣΟΠΟΥΛΟ ΚΩΣΤΑ: «Αρμόδιος για θέματα καθημερινότητας και ποιότητας ζωής»
α) Για την πληροφόρηση – ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των δημοτών.
β) Για τη λειτουργία του τμήματος οδοκαθαριστών και σαρώθρων.
γ) Για την καθαριότητα των οδών, πλατειών και γενικά των κοινοχρήστων χώρων της πόλης.
δ) Για την απορρύπανση της πόλης από τα πάσης φύσεως διαφημιστικά ή άλλα έντυπα.
ε) Για το συντονισμό κοινών δράσεων των τμημάτων καθαριότητας, εργοταξίου και Δημοτικής Αστυνομίας, σε θέματα καθημερινότητας των πολιτών.
στ) Για την τέλεση των πολιτικών γάμων.


5. ΣΚΛΙΑ ΣΩΚΡΑΤΗ: «Αρμόδιος για θέματα Δημοτικής Αστυνομίας και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων»
α) Για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών της Δημοτικής Αστυνομίας.
β) Για την εφαρμογή των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.
γ) Για την εκτέλεση εργασιών σήμανσης και διαγράμμισης οδών.
δ) Για τη λειτουργία των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
ε) Για τον συντονισμό και την επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας.
στ) Για τη διαχείριση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων.


Αναπλήρωση Δημάρχου: Ο Αντιδήμαρχος κ. Κώστας Ρουσσόπουλος ορίζεται Πρόεδρος της Δημαρχιακής Επιτροπής και Αναπληρωτής Δήμαρχος.

 

 

Β. Ορισμός αρμοδιοτήτων Δημοτικών Συμβούλων

Επίσης με απόφαση του ο Δήμαρχος Χαλκιδέων αναθέτει τομείς ευθύνης σε Δημοτικούς Συμβούλους, ως ακολούθως:
 
1. Βοσκός Γεώργιος: «Αρμόδιος για την προστασία της Δημόσιας Υγείας, τη λειτουργία των Δημοτικών Ιατρείων και του Διαδημοτικού Δικτύου Υγείας».
2. Ζάγουρας Θεόδωρος: «Αρμόδιος για τη λειτουργία του Δημοτικού Κοιμητηρίου».
3. Ζήκος Τηλέμαχος: «Αρμόδιος για την περισυλλογή και μέριμνα των αδέσποτων ζώων και τη λειτουργία του Δημοτικού Κυνοκομείου».
4. Ζλακώνη Λίλιαν: «Αρμόδια για την εφαρμογή πολιτικών για την ανάδειξη και προστασία του τοπικού πολιτισμού, τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων, την προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών και την ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού. (Πολιτιστικό Καλοκαίρι, Εορταστικός διάκοσμος, Καρναβαλικές εκδηλώσεις, Πολιτιστικές εκθέσεις και συνολικά των πολιτιστικών δραστηριοτήτων, που διοργανώνονται από το Δήμο και τα Ν.Π.Δ.Δ.)».
5. Ψυχογυιού – Μακαρώνα Αναστασία: «Αρμόδια για τη συντήρηση και βελτίωση των χώρων πρασίνου».

• Σύμφωνα με το άρθρο 88 του Νόμου 3463/2006, ο Δήμαρχος Χαλκιδέων με απόφασή του αναθέτει την υπογραφή στους ανωτέρω Δημοτικούς Συμβούλους των εγγράφων αρμοδιότητάς τους.
 

Γ. Δημοτικές Επιχειρήσεις και Οργανισμοί

1. Στον Οργανισμό Άθλησης Χαλκίδας προτείνεται ως Πρόεδρος ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Σταμάτης Γκάβαλης.
2. Στην Δημοτική Επιχείρηση ΔΕΚΕΣΑΧ προτείνεται ως Πρόεδρος ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Σταύρος Φώτου.
3. Στην νέα Δημοτική Επιχείρηση ΔΗΚΕΧ, στην οποία θα προεδρεύει ο Δήμαρχος Χαλκιδέων, προτείνεται ως Αντιπρόεδρος ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δημήτρης Αναγνώστου.