Οι ορισθείσες επιτροπές του Δήμου, όπως αποφασίστηκαν κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χαλκιδέων, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2009, είναι οι παρακάτω:

 
 

* Σημείωση: Τα ονόματα των μελών που βρίσκονται εντός παρενθέσεων, είναι οι αντίστοιχοι αναπληρωτές.

Γιάννης Μπουροδήμος, Υποψήφιος Βουλευτής Εύβοιας ΚΙΝΑΛ - 2019

1. Περί ορισμού μελών Δ.Σ – Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Χαλκίδας (ΔΗΚΕΧ)
Σύνθεση μελών
Πρόεδρος: Ζεμπίλης Θανάσης (Ζήκος Τηλέμαχος)
Αντιπρόεδρος: Αναγνώστου Δημήτρης (Βοσκός Γιώργος)
Δημότες: Στεφανοπούλου Λίνα (Σπανού Βασιλική)
 Σταμέλου Μαρία
  Κώτση Μαρία 
Μέλος Μειοψηφίας : Αλεξανδράκης Γιώργος (Πετράκης Σταύρος)
 
2. Περί ορισμού μελών Δ.Σ – Δημοτικής Επιχείρησης Κατασκευής και Εκμετάλλευσης Σταθμών Αυτοκινήτων (ΔΕΚΕΣΑX) .
Σύνθεση μελών
Πρόεδρος: Φώτου Σταύρος
Αντιπρόεδρος: Γκάβαλης Σταμάτης
Μέλη: Ψυχογυιού Τασούλα, Γεωργούλης Διαμάντης, Σκλιάς Σωκράτης
Μέλος Μειοψηφίας: Αλεξανδράκης Γιώργος
Κοινωνικοί Φορείς: Τεχνικό & Οικονομικό Επιμελητήριο

3. Περί ορισμού μελών Δ.Σ – Α΄ Κέντρου Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Α΄ ΚΑΠΗ)
Σύνθεση μελών
Πρόεδρος: Ψυχογυιού – Μακαρώνα Τασούλα (Γεωργούλης Διαμάντης)
Αντιπρόεδρος: Σκλιάς Σωκράτης (Μπάκας Ιωάννης)
Μέλη: Κούρνης Φιλαλήθης (Μπρατσιώτης Ι.)
 Ευγενικού Σοφία. (Γαϊτανάρου Μ.)
Μέλος Μειοψηφίας: Γιαννούκος Γιώργος (Μαργαρίτη Χρίστη)
Η θητεία του εν λόγω ΔΣ λήγει 31-12-2010 και θα συμπληρωθεί με την εκλογή των αιρετών μελών του.
4. Περί ορισμού μελών Δ.Σ – Β΄ Κέντρου Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Β΄ ΚΑΠΗ)
Σύνθεση μελών
Πρόεδρος: Αναγνώστου Δημήτρης (Ρουσόπουλος Κ.)
Αντιπρόεδρος: Ζήκος Τηλέμαχος (Φώτου Στ.)
Μέλη: Μέργου Κ. (Σπανού Β.)
 Μακρής Φ. (Καλαμιώτη Α.)
Μέλος Μειοψηφίας: Γιώργος Μπαντούνας (Παναγιώτης Γρηγορίου)
Η θητεία του εν λόγω ΔΣ λήγει 31-12-2010 και θα συμπληρωθεί με την εκλογή των αιρετών μελών του.
5. Περί ορισμού μελών Δ.Σ – Γ΄ Κέντρου Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Γ΄ ΚΑΠΗ)
Σύνθεση μελών
Πρόεδρος: Πασχαλίδης Αβραάμ (Μπρατσιώτης Ι.)
Αντιπρόεδρος: Ψυχογυιού – Μακαρώνα Τασούλα (Μπάκα Ι.)
Μέλη: Βοσκός Γιώργος (Τσίμπος Δήμος)
 Χαϊνά Γεωργία (Γαϊτανάρου Μ.)
Μέλος Μειοψηφίας: Βασίλης Τουχτίδης (Πετράκη Σταύρο)
Η θητεία του εν λόγω ΔΣ λήγει 31-12-2010 και θα συμπληρωθεί με την εκλογή των αιρετών μελών του.
6. Περί ορισμού μελών Δ.Σ – Δ΄ Κέντρου Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Δ΄ ΚΑΠΗ)
Σύνθεση μελών
Πρόεδρος: Ζάγουρας Θεόδωρος (Βοσκός Γ.)
Αντιπρόεδρος: Αντώνης Πατέλης (Παπανικολάου Φ.)
Μέλη: Λίλιαν Ζλακώνη (Ψυχογυιού Τ.)
 Λαθούρας Νίκος (Γεραντώνης Κ.)
Μέλος Μειοψηφίας: Κατερίνα Καλαμακίδη (Γιώργος Αλεξανδράκης)
Η θητεία του εν λόγω ΔΣ λήγει 31-12-2010 και θα συμπληρωθεί με την εκλογή των αιρετών μελών του.

7. Περί ορισμού μελών Δ.Σ – Δημοτικού Ωδείου Χαλκίδας «ΝΙΚΟΣ ΣΚΑΛΚΩΤΑΣ» .
Σύνθεση μελών
Πρόεδρος: Τσίμπος Δήμος (Μπάκας Ι.)
Αντιπρόεδρος: Αναγνώστου Δημ. (Γεωργούλης Δ.)
Μέλη: Λίλιαν Ζλακώνη (Ψυχογυιού Τ.)
Δημότες: Μέργου Καλομοίρα (Καραβά)
 Ηλιοπούλου Λιάνα (Σπανού Β.)
Μέλος Μειοψηφίας: Γρηγορίου Παναγιώτης (Γιώργος Γιαννούκος)
Η θητεία του εν λόγω ΔΣ λήγει 31-12-2010 και θα συμπληρωθεί με την εκλογή των αιρετών μελών του.

8. Περί ορισμού μελών Δ.Σ – Δημοτικής Σχολής Μπαλέτου – Ρυθμικής
Σύνθεση μελών
Πρόεδρος: Ζλακώνη Λίλιαν (Ψυχογυιού Τ.)
Αντιπρόεδρος: Χατόλας Χρ. (Μέργου Κ.)
Μέλη: Μπάκας Ιωάννης (Γεωργούλης Δ.)
Δημότες: Θεοφανοπούλου-Πόγκα Αλκμήνη (Γιαννούκο Θεοδ.)
Μέλος Μειοψηφίας: Σταματούκος Ευαγ. (Καλαμακίδη Αικ.)
Η θητεία του εν λόγω ΔΣ λήγει 31-12-2010 και θα συμπληρωθεί με την εκλογή των αιρετών μελών του.

9. Περί ορισμού μελών Δ.Σ Εστίας Γνώσης και Πολιτισμού Χαλκίδας
Σύνθεση μελών
Πρόεδρος: Ζλακώνη Λίλιαν (Ψυχογυιού Τ.)
Αντιπρόεδρος: Πρωτόπαππας Θανάσης (Νίκος Λαθούρας)
Μέλη: Μπάκας Ιωάννης (Φώτου Στ.)
 Ρουσόπουλος Κώστας (Τσίμπος Δημ.)
Δημότες: Σίδερη Αλέκα (Ινιωτάκης Χρόνης)
 Μαγκούτας Γ. (Μητροπέτρος Χρ.)
 Πνευματικός Σπ. (Μαυρομμάτης Άρης, Επιστημονικός Διευθυντής)
 Σπανού Β. (Θωμά Αγγελική)
 Συκιώτης Πάνος (Στεφανοπούλου Λ.)
Μέλος Μειοψηφίας : Αλεξανδράκης Γιωρ. (Πετράκης Σταύρος)
 Σταματούκος Ευαγ. (Χρίστη Μαργαρίτη)
Η θητεία του εν λόγω ΔΣ λήγει 31-12-2010 και θα συμπληρωθεί με την εκλογή των αιρετών μελών του.

10. Περί ορισμού μελών Δ.Σ Δημοτικού Γυμναστηρίου Χαλκίδας.
Σύνθεση μελών
Πρόεδρος: Γκάβαλης Σταμάτης (Αναγνώστου Δημ.)
Αντιπρόεδρος: Φιλαλήθη Κούρνη(Σπανού Βασ)
 Μέλη: Αϊδίνη Ελένη (Ψυχογιού Τ.)
 Γιαννούκος Θ. (Παπανικολάου Φ.)
Μέλος Μειοψηφίας : Πετράκης Σταύρος (Γιαννούκος Γιώργος)

11. Περί ορισμού μελών Δ.Σ Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Χαλκίδας
Σύνθεση μελών
Πρόεδρος : Ρουσσόπουλος Κώστας (Μπάκας Ιωάν.)
Αντιπρόεδρος: Λαγός Κων/νος (Αγγέλου Χρ.)
Μέλη: Αϊδίνη Ελένη (Σκλιάς Σωκράτης)
 Παπαγεωργίου Κων. (Θωμά Αγγελική)
Μέλος Μειοψηφίας : Αλεξανδράκης Γιώργος (Γιαννούκος Γιώργος)

12. Περί ορισμού μελών Δ.Σ Οργανισμού Άθλησης Χαλκίδας
Σύνθεση μελών
Πρόεδρος: Γκάβαλης Σταμάτης (Ρουσσόπουλος Κ.)
Αντιπρόεδρος: Γιαννούκος Θεοδ. (Σπανού Β.)
Μέλη: Ψυχογυιού Τασούλα (Γεωργούλης Δ.)
 Αϊδίνη Ελένη (Μπάκας Ι.)
 Κωνσταντίνου Αντ.. (Μέργου Καλ.)
 Γκόγκου Ιωάν. (Πατέλης Αντ.)
 Αναστασιάδη Νικ. (Ντρέκη – Αγγέλου Χρ.)
Μέλη Μειοψηφίας: Σταματούκος Ευάγ. (Π. Γρηγορίου)
 Γιαννούκος Γιωρ. ( Τουχτίδης Β.)

13. Περί ορισμού μελών για το Δ.Σ του Α΄ Δημοτικού (πρώην Κρατικού) Παιδικού Σταθμού.
Σύνθεση μελών
Πρόεδρος: Ζάγουρας Θεόδωρος (Τσίμπος Δήμος)
Αντιπρόεδρος: Πατέλης Αντώνης (Σπανού Βασιλική)
Μέλη: Ρουσσόπουλος Κώστας (Βοσκός Γ.)
 Θωμά Αγγελική (Αϊδίνη Ελ.)
Μέλος Μειοψηφίας: Πετράκης Στ. (Καλαμακίδη Κατερίνα)

14. Περί ορισμού μελών για το Δ.Σ του Β΄ Δημοτικού (πρώην Κρατικού) Παιδικού Σταθμού.
Σύνθεση μελών
Πρόεδρος: Μπάκας Ιωάννης (Ρουσσόπουλος Κ.)
Αντιπρόεδρος: Γαϊτανάρου Μ. (Στεφανοπούλου Λ.)
Μέλη: Ψυχογυιού Τασούλα (Αϊδίνη Ελένη)
 Σπανού Β. (Χαϊνά Γ.)
Μέλος Μειοψηφίας: Μαργαρίτη Χρίστη (Γρηγορίου Παν.)

15. Περί ορισμού μελών για το Δ.Σ του Γ΄ Δημοτικού (πρώην Κρατικού) Παιδικού Σταθμού.
Σύνθεση μελών
Πρόεδρος: Γεωργούλης Διαμάντης (Μπάκας Ι.)
Αντιπρόεδρος: Πρωτόπαππας Θανάσης (Μέργου Κ.)
Μέλη: Αϊδίνη Ελ. (Ψυχογυιού Τασούλα)
 Μακρής Φίλιππας (Πατέλης Αντ.)
Μέλος Μειοψηφίας: Σταματούκος Ευάγ. (Καλαμακίδη Αικ.)

16. Περί ορισμού μελών για το Δ.Σ του A΄Δημοτικού (πρώην Κρατικού) Βρεφονηπιακού Σταθμού.
Σύνθεση μελών
Πρόεδρος: Ψυχογυιού Τασούλα (Γεωργούλης Δ.)
Αντιπρόεδρος: Καράπα Ελένη (Θωμά Αγγελική)
Μέλη: Αναγνώστου Δημήτρης (Μπάκας Ι.)
 Καλομοίρα Μέργου (Ευγενικού Σ.)
Μέλος Μειοψηφίας: Καλαμακίδη Αικ. (Αλεξανδράκη Γ.)

17. Περί ορισμού μελών για το Δ.Σ του B’ Βρεφονηπιακού Σταθμού (πρώην ΠΙΚΠΑ)
Σύνθεση μελών
Πρόεδρος: Ρουσσόπουλος Κων/νος (Ευγενικού Σ.)
Αντιπρόεδρος: Νίκος Λαθούρας (Θωμά Αγγελική)
Μέλη: Ψυχογυιού Τασούλα (Τσίμπος Δ.)
 Πασχαλίδης Μάκης (Μέργου Κ.)
Μέλος Μειοψηφίας: Τουχτίδης Βασίλης (Γιαννούκος Γιωρ.)

18. Περί ορισμού μελών Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας 2007-2008
Σύνθεση μελών
Πρόεδρος: Γκάβαλης Σταμάτης
Μέλη: Τσάλα Αναστ.
 Βουργιά Βασ.
Μετά τον ορισμό των λοιπών μελών από τα αρμόδια όργανα, η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας συγκροτείται με απόφαση Δημάρχου.