Παράταση του Προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ» από το Υπουργείο Εσωτερικών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2011, σύμφωνα με απάντηση του Υπουργείου σε αναφορά που κατέθεσε ο βουλευτής ΠΑΣΟΚ Ν. Ευβοίας Συμεών Κεδίκογλου.

Παράταση του Προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ» μέχρι το Δεκέμβριο του 2011 έχει δοθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σύμφωνα με ενημέρωση που έλαβε ο βουλευτής ΠΑΣΟΚ Ν. Εύβοιας Συμεών Κεδίκογλου από τον Υφυπουργό κ. Ντόλιο.

Θανάσης Ζεμπίλης, Υποψήφιος Βουλευτής Εύβοιας 2019

Ο βουλευτής κατέθεσε στις 23 Φεβρουαρίου με τη μορφή αναφοράς στο Υπουργείο Εσωτερικών την ομόφωνη απόφαση της Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Ευβοίας σχετικά με το πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ». Δεδομένου, ότι η περιφερειακή επιτροπή του προγράμματος της Στερεάς Ελλάδας δεν λειτούργησε κατά την περίοδο των μηνών Οκτωβρίου, Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2009, με αποτέλεσμα να μην υλοποιηθούν οι προτάσεις ένταξης των έργων, ο βουλευτής προώθησε το αίτημα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για παράταση του προγράμματος.

Το Υπουργείο με απάντησή του στην αναφορά του βουλευτή Συμεών Κεδίκογλου ενημερώνει ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει ψηφιστεί με πενταετή διάρκεια (2005-2009) και δυνατότητα παράτασης στο χρόνο εκτέλεσης του για δύο ακόμη έτη (2010-2011), παράταση η οποία πράγματι και δόθηκε με την αριθ. 27/22-12-2009 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου.

Σε αυτή τη φάση του προγράμματος, προετοιμάζεται ο προσδιορισμός του εύρους των έργων από την υπό ανασυγκρότηση Κεντρική Επιτροπή Παρακολούθησης, αφού πρώτα αξιολογήσει τα καταγεγραμμένα στοιχεία των εκκρεμών έργων των Δήμων της χώρας, όπως αυτά έχουν καταγραφεί από τις οικείες Περιφέρειες.

Ουσιαστικά, σύμφωνα με πληροφορίες του Υπουργείου, πρόκειται για παράταση στα έχοντα οριστική ένταξη έργα και τα δημοπρατηθέντα. O κ. Κεδίκογλου δήλωσε ότι το πρόγραμμα Θησέας ήταν εν δυνάμει ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για την περιφερειακή ανάπτυξη και θα μπορούσε να είχε γίνει καλύτερη διαχείριση και αξιοποίηση του προγράμματος από την προηγούμενη διακυβέρνηση προς όφελος των δήμων του νομού, που υπολείπονται σημαντικά σε έργα υποδομών.