Η κατασκευή του Πολυδύναμου Ιατρείου του Δήμου Μαλεσίνας προϋπολογισμού 1,3 εκατ. Ευρώ εντάσσεται στο ΕΣΠΑ.
Ο Γ.Γ. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας παρέλαβε τη μελέτη του έργου από το Δήμαρχο Μαλεσίνας.

Η κατασκευή του Πολυδύναμου Ιατρείου του Δήμου Μαλεσίνας, προϋπολογισμού 1,3 εκατ. Ευρώ χρηματοδοτείται από πόρους του ΕΣΠΑ στο πλαίσιο της πρόσκλησης ενδιαφέροντος για την ανάπτυξη της υλικοτεχνικής υποδομής της Πρωτοβάθμιας φροντίδας Υγείας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, ύψους 9,65 εκατ. Ευρώ.
Την ανακοίνωση έκανε ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Παντελής Σκλιάς κατά την επίσκεψή του Δημάρχου Μαλεσίνας κ. Φουρλεμάδη στην έδρα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, προκειμένου να παραδώσει την πλήρη μελέτη του έργου στο Γενικό γραμματέα. Με αφορμή την ένταξη του έργου αυτού στο ΕΣΠΑ ο κ. Σκλιάς δήλωσε:
«Είμαι στην ιδιαίτερα ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι σήμερα υποβλήθηκε η πλήρης, ώριμη μελέτη για την κατασκευή πολυδύναμου Ιατρείου στο Δήμο Μαλεσίνας, ύψους 1,3 εκατ. Ευρώ. Εμείς ανταποκρινόμαστε άμεσα στην προσπάθεια και εντάσσουμε το έργο αυτό στο ΕΣΠΑ. Πρέπει να γνωρίζετε ότι την προηγούμενη εβδομάδα κάναμε ειδική πρόσκληση για την αναβάθμιση των υποδομών της πρωτοβάθμιας φροντίδας Υγείας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ύψους 9,65 εκατ. Ευρώ. Με αυτό το ποσό έχουμε τη δυνατότητα να βελτιώσουμε τις υπάρχουσες υποδομές αλλά και να δημιουργήσουμε νέες.
Ήταν πολύ σημαντικό το γεγονός ότι στην προ διμήνου συνάντηση εργασίας με το Δήμαρχο Μαλεσίνας, το Δημοτικό Συμβούλιο και τους πολίτες της Μαλεσίνας, μου ετέθη το θέμα της δημιουργίας του Πολυδύναμου Ιατρικού Κέντρου. Επίσης, ήταν πολύ σημαντικό το γεγονός ότι ο Δήμος Μαλεσίνας είναι έτοιμος με όλο το Νομικό, Θεσμικό και Λειτουργικό πλαίσιο για τη δημιουργία του Ιατρικού Κέντρου. Εμείς οφείλαμε να ανταποκριθούμε σε ένα αίτημα που αναβαθμίζει την ποιότητα ζωής των κατοίκων της περιοχής. Η ώριμη μελέτη υποβλήθηκε στις υπηρεσίες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και εμείς προχωρούμε άμεσα στην έγκριση ενός έργου το οποίο θα καλύψει τις ανάγκες όχι μόνο του Δήμου Μαλεσίνας αλλά και την ευρύτερη περιοχή, αναβαθμίζοντας την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας…»