Εγκρίθηκε από τον Ο.Ε.Κ. η επιπλέον χρηματοδότηση του έργου, για την ανάπλαση των κοινοχρήστων χώρων του Αγ. Κωνσταντίνου & η μελέτη της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. για την κατασκευή του έργου: «Αντιπλημμυρικά έργα και αποκατάσταση χώρου περιοχής εργατικών Αγ. Μαρίνας – Αγ. Κωνσταντίνου», προϋπολογισμού 1.038.200,29 €

Ευθύς μετά την ανάληψη των καθηκόντων του κ. Θωμά Στάμου, ως προέδρου του Ο.Ε.Κ., ο Δήμαρχος Χαλκιδέων τον επισκέφθηκε στις 23-9-2008 στα γραφεία του Ο.Ε.Κ. στην Αθήνα.
Με τον κ. Θωμά Στάμου, υπήρχε ήδη άριστη και αγαστή συνεργασία κατά την περίοδο που υπηρετούσε στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, για την κατασκευή του ταρτάν του Δημοτικού Σταδίου Χαλκίδας.
Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η επιπλέον χρηματοδότηση του Ο.Ε.Κ. για την εκτέλεση του έργου της ανάπλασης των κοινοχρήστων χώρων του Αγ. Κωνσταντίνου.
Πράγματι στις 25/9/08 εγκρίθηκε η μελέτη της χρηματοδότησης από το Τεχνικό Συμβούλιο και ακολούθως στις 2-10-2008, εγκρίθηκε από το Δ.Σ. του Ο.Ε.Κ.
Με το από 16-10-2008 έγγραφο του, ο Ο.Ε.Κ. ενημερώνει ότι εγκρίθηκε η μελέτη της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. για την κατασκευή του έργου: «Αντιπλημμυρικά έργα και αποκατάσταση χώρου περιοχής εργατικών Αγ. Μαρίνας – Αγ. Κωνσταντίνου» και τη χρηματοδοτεί με το συνολικό ποσό των 1.038.200,29 €.
Το έργο προβλέπει την εξάλειψη των προβλημάτων προσπέλασης του περιβάλλοντος χώρου από τους οικιστές, των προβλημάτων υγρασίας των κατοικιών και του περιβάλλοντος χώρου, με παράλληλη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων του οικισμού.
Περαιτέρω, το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Χαλκιδέων θα εξουσιοδοτήσει το Δήμαρχο Χαλκιδέων για την υπογραφή τριμερούς προγραμματικής σύμβασης Δ.Ε.Υ.Α.Χ.- Δ.Χ. – Ο.Ε.Κ.
Το ανώτερο έργο θα εκτελεστεί από τη Δ.Ε.Υ.Α.Χ. και το ανώτατο όριο περαίωσης των εργασιών του χρηματοδοτούμενου έργου συμπεριλαμβανόμενου και του χρόνου δημοπράτησης, ορίζονται οι Δέκα πέντε (15) μήνες.
Στα πλαίσια αυτής της προγραμματικής σύμβασης ο Δήμος Χαλκιδέων και η Δ.Ε.Υ.Α.Χ. δεσμεύονται να εκτελέσουν με δικά τους έξοδα τις κάτωθι εργασίες:
α) Μεταλλικές σχάρες δένδρων
β) Πλήρωση χώρων με φυτική γη εμπλουτισμένη με οργανικό λίπασμα
γ) Πλήρωση χώρων παιδικών χαρών με βοτσαλωτό δάπεδο
δ) Μαρμαροστρώσεις
ε) Επένδυση σκαλοπατιών με μάρμαρο
στ) Πέργκολες και παρεμφερείς κατασκευές από ξυλεία δρυός κ.λ.π.

Η ανωτέρω χρηματοδότηση και οι προβλεπόμενες στην εγκριθείσα μελέτη εργασίες υποδομών, αποτελούσαν προϋπόθεση για την ενεργοποίηση της υφιστάμενης προγραμματικής σύμβασης Ο.Ε.Κ. – Δ.Χ. που χρηματοδοτείται από τον Ο.Ε.Κ. με το ποσό των 400.000,00 € .
Όπως γίνεται κατανοητό, με τα έργα που θα εκτελεστούν κατά την προσεχή περίοδο, δεν επιχειρείται μόνο η ανάπλαση της πλατείας του Αγ. Κωνσταντίνου, αλλά επιδιώκεται συνολική παρέμβαση για την πλήρη μεταβολή των συνθηκών διαβίωσης των κατοίκων της περιοχής.