Ερώτηση κατέθεσε ο βουλευτής Εύβοιας του ΠΑΣΟΚ, Γιώργος Παπαγεωργίου στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυηξς σχετικά με τα προβλήματα των ρητινοκαλλιεργητών.

Συγκεκριμένα, αναφέρει στην ερώτησή του ο βουλευτής:  
« Οι καλλιεργητές ρητίνης στην Εύβοια, οι οποίοι συμβάλλουν τα μέγιστα στη δασοπροστασία και την πρόληψη των πυρκαγιών, πράγμα που αποδεικνύεται από τα στατιστικά στοιχεία, αντιμετωπίζουν πολλά και ποικίλα προβλήματα. Το γεγονός ότι το προϊόν τους εμπορεύεται από μια μόνο βιομηχανία, σε συσχετισμό με την απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για παράδοσή του μέχρι 31/03 κάθε έτους, καθώς και το γεγονός ότι δεν υπάρχει διαχωρισμός της παραγωγής από την επιδότηση, οδήγησε στο να είναι η τιμή του προϊόντος στην ουσία εξευτελιστική, να μην καλύπτει ούτε τα έξοδα των παραγωγών, τους οποίους έχει οδηγήσει σε απόγνωση. Πολλοί από αυτούς σκέπτονται ήδη να σταματήσουν να ασχολούνται, ενώ μια τέτοια εξέλιξη σίγουρα θα οδηγήσει σε ερήμωση της υπαίθρου, αλλά θα έχει οδυνηρά αποτελέσματα και στην προστασία του δασικού μας πλούτου. Πριν να είναι πολύ αργά, η Κυβέρνηση θα πρέπει να σκύψει στα προβλήματα, να δώσει τις απαραίτητες λύσεις, ώστε οι άνθρωποι αυτοί του καθημερινού μόχθου να συνεχίσουν να προσφέρουν στην ουσία τις υπηρεσίες τους. Με αυτά τα δεδομένα, ερωτάται ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης,αν πρόκειται και πότε ακριβώς να ασχοληθεί και να δώσει λύσεις στα προβλήματα των καλλιεργητών ρητίνης στην Εύβοια; Προτίθεται να προχωρήσει στο διαχωρισμό της επιδότησης από την παραγωγή και πότε ακριβώς