Ερώτηση κατέθεσαν βουλευτές του ΚΚΕ για τα προβλήματα νεφροπαθών του Νομού Ευβοίας.

Για άλλη μια φορά θέτουμε το σοβαρό ζήτημα των Νεφροπαθών του Νομού Εύβοιας. Η κατάσταση καθημερινά επιδεινώνεται. Σε προηγούμενη ερώτηση (6309/18-2-10) είχαμε θέση αναλυτικά τα προβλήματα που εντοπίζονται και τα αιτήματα των Νεφροπαθών με κυριότερο αυτό της δημιουργίας νεφρολογικής κλινικής στο νοσοκομείο Χαλκίδας, η οποία δεν απαντήθηκε από το αρμόδιο υπουργείο.
Στο νομό συνολικά οι υποδομές που υπάρχουν για να εξυπηρετούνται οι ασθενείς είναι ανεπαρκής, ενώ όσο απομακρυνόμαστε από το κέντρο η κατάσταση χειροτερεύει με αποτέλεσμα καθημερινά να κινδυνεύει η ζωή τους. Στη βόρεια και την νότια Εύβοια δεν υπάρχουν Μονάδες Τεχνητού Νεφρού (ΜΤΝ) και οι αιμοκαθαρόμενοι αναγκάζονται να ταξιδεύουν μέχρι τη Χαλκίδα, ακόμα και μέχρι το Βόλο ταξιδεύουν οι νεφροπαθείς της Β. Εύβοιας. Το ποσό που δίνεται από τα ταμεία για τη μεταφορά τους δεν καλύπτει το πραγματικό κόστος, το οποίο κατά συνέπεια πέφτει στις πλάτες των ασθενών.
Στα παραπάνω αν προστεθεί η έλλειψη προσωπικού στις υπάρχουσες μονάδες η κατάσταση γίνεται εκρηκτική.
Επιπλέον οι νεφροπαθείς είναι πλέον αναγκασμένοι να πληρώνουν βασικές εξετάσεις (φεριτίνη, σίδηρο, παραθορμόνη) που είναι απαραίτητο να γίνονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Με βάση τα παραπάνω ΕΡΩΤΑΤΑΙ η κ. υπουργός τι μέτρα θα πάρει ώστε άμεσα
– Να ιδρυθεί νεφρολογική κλινική στο Νοσοκομείο της Χαλκίδας, στελεχωμένη με το απαραίτητο εξειδικευμένο μόνιμο προσωπικό, για να καλύπτει τις ανάγκες των νεφροπαθών της περιοχής;
– Να στελεχωθεί με το απαραίτητο εξειδικευμένο μόνιμο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό η Μονάδα Τεχνητού Νεφρού του νοσοκομείου Χαλκίδας;
– Να δημιουργηθεί ειδικός χώρος αιμοκάθαρσης για ανηλίκους στο νοσοκομείο Χαλκίδας;
– Να στελεχωθεί με το απαραίτητο εξειδικευμένο μόνιμο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό η ΜΤΝ του νοσοκομείου Κύμης;
– Να δημιουργηθεί ΜΤΝ στην Β. Εύβοια, ώστε να καλύπτει τις ανάγκες της περιοχής;
– Να δημιουργηθεί ΜΤΝ στο νοσοκομείο Καρύστου;
– Να αποζημιώνεται το κόστος μεταφοράς των αιμοκαθαρόμενων στο 100%;
– Μέχρι να δημιουργηθεί η απαραίτητη υποδομή εξυπηρέτησης των νεφροπαθών σε δημόσιες μονάδες υγείας να μην πληρώνουν ή να αποζημιώνονται στο 100% των χρημάτων που καταβάλλουν όσοι απευθύνονται σε ιδιωτικές μονάδες;
– Να καλύπτεται πλήρως από τα ασφαλιστικά ταμεία το κόστος των αιματολογικών εξετάσεων;