Συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου Αστυνομικών Εύβοιας.

 

Πρόεδρος ο Γιώργος Κουλιάκης

Αντιπρόεδρος ο Βασίλης Κυρίκος

Γενικός Γραμματέας ο Σωκράτης Σκλιάς

Αναπληρωτής Γραμματέας ο Γιώργος Αλεξίου

Ειδικός Γραμματέας ο Μανώλης Μπάτης

Ταμίας ο Βασίλης Κουκουμήτρος